News

400 post nua le cruthú ag Primeline Group sa MhíTá 400 post nua fógartha ag an gcuideachta lóistíochta Primeline Group thar raon disciplíní, agus osclaíodh mol dáileacháin €50 milliún i gCill Dhéagláin, Contae na Mí.

Dúirt an chuideachta gurb í an fhorbairt nua 360,000 troigh cearnach an t-ionad dáileacháin foirgneamh glan-nialasaigh is mó faoi úinéireacht na hÉireann.

Cuirfidh an mol le lorg Primeline a chuimsíonn breis agus milliún troigh cearnach ar fud deich n-aonad tionsclaíochta in Éirinn agus sa RA.

Tá 1,100 duine fostaithe ag Primeline cheana féin agus beidh na poist nua san TF, in oibríochtaí agus i ndíolacháin.

Déanann an chuideachta os cionn 25,000 seachadadh chuig níos mó ná 7,500 asraon timpeall na hÉireann gach seachtain.

“Tá forbairt an mhoil seo mar aon lenár n-infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua mar thoradh ar phleanáil agus straitéis chúramach agus is siombail é freisin den fhís atá againn do Primeline Group,” a dúirt Tim Cummins, POF Primeline Group.

Chuir an tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta Peter Burke fáilte roimh an scéala faoin bhforbairt.

“Is uaillmhian agus fiontraíocht é scéal Primeline Group, agus tá láithreacht iontach tógtha ag an ngrúpa ar fud na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe,” a dúirt an tUasal Burke.

“Níl aon amhras ach go mbeidh an t-ábhar breise nua seo á thabhairt ar líne ina shócmhainn mhór dá fhás i gCill Dhéagláin agus sa réigiún níos leithne,” a dúirt sé.

Rinne Príomhfheidhmeannach Fhiontraíocht Éireann Leo Clancy cur síos ar fhás Primeline Group mar shampla iontach den acmhainn atá ann do ghnóthaí Éireannacha.

“Tá rath na cuideachta seo fréamhaithe ina gcumas eispéireas den chéad scoth do chustaiméirí a sheachadadh agus ag an am céanna súil a choinneáil ar an todhchaí ina bhfuil na deiseanna fáis,” a dúirt an tUasal Clancy.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button