News

50 mac léinn UCD ag campa chun tacú leis an bPalaistín


Tá campas mac léinn ag tacú leis an bPalaistín ag leanúint ar aghaidh ar thailte an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhunaigh thart ar 50 mac léinn san ollscoil an agóid tráthnóna inné agus deir siad go bhfanfaidh siad campáilte in aice le loch an champais agus Halla Uí Raghallaigh go dtí go gcomhlíonfar a gcuid éileamh.

Tá an beart á chomhordú ag Aontas na Mac Léinn UCD agus a ghrúpa BDS (Boycott, Dífheistiú, Smachtbhannaí).

Dúirt Uachtarán SU UCD Martha Ní Riada le Nuacht RTÉ go raibh an beart “i ndlúthpháirtíocht le muintir na Palaistíne”.

“Ba mhaith linn go n-aithneodh UCD go bhfuil cinedhíothú ag tarlú agus naisc a dhífheistiú agus a ghearradh le hinstitiúidí Iosraelacha,” a dúirt siad.

Tá liosta gníomhartha foilsithe ag na mic léinn atá uathu ó UCD.

Áirítear leo naisc acadúla agus eile a scaradh le hinstitiúidí agus cuideachtaí Iosraelacha, naisc a ghearradh le haon chuideachtaí a bhfuil baint acu le déantúsaíocht airm nó míleata eile, bunú scoláireachtaí do mhic léinn na Palaistíne agus bealaí d’acadúil na Palaistíne, agus fáil réidh le hearraí Iosraelacha agus conarthaí soláthraithe ón gcampas.

Tá na mic léinn ag éileamh freisin ráiteas poiblí ó UCD ag iarraidh “deireadh a chur le cinedhíothú mhuintir na Palaistíne ag stát lonnaitheach Iosrael”.

Tá an mac léinn Éabha Hughes i measc go leor sa champa a mbeidh scrúduithe deireadh bliana le déanamh acu an tseachtain seo chugainn. Bíonn scrúdú amháin ag dalta 3ú Bliain Stair agus Polaitíocht Dé Céadaoin agus scrúdú eile ar an Aoine.

“Tá cinedhíothú i bhfad níos tábhachtaí ná scrúduithe,” a dúirt sí le Nuacht RTÉ. “Is féidir liom mo scrúduithe a dhéanamh arís, ach tá daoine ag cailleadh a mbeatha.”

“Cinedhíothú agus cogaí agus gairmeacha agus apartheid a bhaineann an chuid is mó den staidéar a dhéanfaidh mé, agus ní thuigim conas is féidir liom creideamh a chothú i m'oideachasóirí mura féidir leo fiú an t-íosmhéid lom a dhéanamh agus sos cogaidh a iarraidh,” ar sí a dúirt Nuacht RTÉ.

“Tá an méid atá ag tarlú i nGaza tar éis spreagadh a thabhairt do dhaoine óga” a dúirt agóideoir eile, Fionnuala, nach raibh ag iarraidh a sloinne a thabhairt, “go háirithe tar éis rath Choláiste na Tríonóide, táimid ag feiceáil go bhféadfadh tionchar inláimhsithe a bheith ag gníomh díreach”.

Leanann campa UCD gníomh comhchosúil a rinne Aontas na Mac Léinn i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

A tháinig deireadh le campa a bunaíodh ann díreach os cionn seachtain ó shin ar an gCéadaoin tar éis do TCD gealltanas poiblí a thabhairt do raon beart lena n-áirítear dífheistiú ó gach infheistíocht i gcuideachtaí atá gníomhach sna Críocha Palaistíneacha faoi Fhorghabháil agus ar liosta dubh na NA.

Tá mic léinn in ollscoileanna eile ag gníomhú freisin chun éilimh chomhchosúla a bhaint amach.
Ar an Aoine, ghlac mic léinn Ollscoil Mhá Nuad páirt i suí isteach mar chuid dá bhfeachtas chun an ollscoil sin a fháil chun naisc a bhaint le hinstitiúidí Iosraelacha.

Dúirt mic léinn UCD go raibh a ngníomhaíocht mar chuid de “thionscnamh domhanda faoi cheannas na mac léinn ag moladh deireadh a chur le cinedhíothú mhuintir na Palaistíne”.

“I ndlúthpháirtíocht le gluaiseachtaí comhchosúla ar champais ar fud an domhain, féachann BDS UCD agus Aontas na Mac Léinn air seo mar ardú riachtanach chun a nglór a mhéadú agus chun cuntasacht a éileamh ó cheannaireacht an choláiste,” a dúirt siad.

Dúirt an grúpa gur “léiriú síochánta comhbhá agus dlúthpháirtíochta” a bheadh ​​sa champa agus nach raibh “aon droch-thoil” beartaithe do dhuine ar bith, lena n-áirítear mic léinn, baill foirne nó an bhainistíocht.

“Tá BDS UCD agus Aontas na Mac Léinn tiomanta do gach beart agus réamhchúram sábháilteachta riachtanach a chur i bhfeidhm chun folláine na rannpháirtithe agus an phobail UCD ar fad a chinntiú. Áiríonn sé seo feasacht iomlán ar fhreagrachtaí agus breithniú ar scrúduithe leanúnacha, measúnaithe, agus gníomhaíochtaí campais, i.e. ” dúirt siad.

“Mar mhic léinn agus baill foirne sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ní ghlacfaimid a thuilleadh le neodracht mhorálta na hollscoile atá neamh-chomhsheasmhach agus leanúnach in aghaidh cinedhíothú leanúnach.”

Tá sé ráite ag na mic léinn go leanfar leis an gcampa go dtí go gcomhlíonfar a gcuid éileamh.

Chuaigh Nuacht RTÉ i dteagmháil le UCD chun tuairimí a fháil.

I mí na Samhna seo caite, mar fhreagra ar imní a d’ardaigh mic léinn, dúirt Uachtarán UCD, an tOllamh Orla Feely:

“Dá mbeadh sé mar chleachtas againn seasamh institiúideach a ghlacadh ar chúrsaí geopolitical, bheimis ag cur bac ar shaoirse baill ár bpobal a seasaimh aonair a chur in iúl agus ag cur bac ar ár gcumas éagsúlacht tuairimí a chothú agus a urramú.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button