News

Acmhainn bhreise ICU ríthábhachtach chun torthaí a fheabhsúFuarthas amach i dtuarascáil nua go bhfuil an brú suntasach ar aonaid dianchúraim agus nach bhfuil go leor de na leapacha sin ann chun freastal ar an éileamh.

Dúradh in Iniúchadh Náisiúnta ICU na hÉireann, a chlúdaíonn 2022, go bhfuil sé ríthábhachtach acmhainn a leathnú chun iontrálacha agus scaoileadh amach tráthúil a chinntiú chun torthaí othar a fheabhsú.

Fuarthas amach go raibh meánlíon na leapacha dianchúraim nó ardspleáchais in ospidéil phoiblí ag 289, arb ionann é sin agus 5.6 leaba cúraim chriticiúil in aghaidh gach 100,000 duine.

Dúirt sé go bhfuil sé seo íseal i gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta, le 7.3 leaba ag an RA agus meán an OECD (An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta) de thart ar 12 leaba in aghaidh gach 100,000 duine.

Fuarthas amach sa tuarascáil go raibh tréimhsí áitithe go hiomlán sna leapacha ICU mar thoradh ar áitíocht ard leapacha, rud a chuir bac ar iontrálacha práinneacha.

I ráiteas, dúirt Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur méadaíodh líon na leapacha cúraim chriticiúil go 329 ag deireadh na bliana seo caite mar thoradh ar infheistíocht bhreise.

Ardóidh an líon go 352 faoi dheireadh na bliana seo, a dúirt sé.

Dúirt an HSE freisin go bhfuil pleananna le haghaidh toilleadh tógála nua ag cúig shuíomh tosaíochta chun tacú le 106 leaba breise.

Dúradh in iniúchadh 2022, a foilsíodh inniu, gur tharla 85% de na hiontrálacha chuig ICU laistigh de cheithre huaire an chloig ón gcinneadh ligean isteach, nár ligeadh isteach ach 30% laistigh d’uair an chloig.

Ba é an sprioc ná 50%.

Dúirt Ceannaire Cliniciúil Iniúchadh ICU Náisiúnta na hÉireann an tOllamh Rory Dwyer gur léirigh na torthaí éachtaí agus réimsí ar gá aird a thabhairt orthu in aonaid dianchúraim.

Dúirt sé cé go bhfuil cáilíocht an chúraim fós ard, go bhfuil an brú suntasach ar acmhainní.

Fuarthas amach sa tuarascáil, ainneoin iarrachtaí agus infheistíochtaí suntasacha, nach leor an infhaighteacht leapacha ICU reatha chun freastal ar na héilimh.

In 2022, cuireadh cóireáil ar 10,423 othar i 26 aonad dianchúraim, ar fud 22 ospidéal.

Is ón Oifig Náisiúnta um Iniúchadh Cliniciúil atá an tuarascáil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button