News

Aer Lingus ag measúnú tionchar na gníomhaíochta tionsclaíche píolótaíLeanfaidh Aer Lingus lena mheasúnú ar thionchar dóchúil na gníomhaíochta tionsclaíche a bheidh le déanamh ag píolótaí ón tseachtain seo chugainn.

Sheirbheáil Cumann Píolótaí Aerlínte na hÉireann (IALPA) fógra inné maidir le hobair éiginnte de réir riail ón gCéadaoin 26 Meitheamh in aighneas faoi phá.

Leis an ngníomh seo, diúltóidh píolótaí ragobair a dhéanamh, nó aon dualgais eile lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre a iarrann an bhainistíocht.

Diúltóidh siad freisin logáil isteach ar thairseacha Aer Lingus ar líne nó glaonna oibre a fhreagairt lasmuigh d’uaireanta oibre.

Tá cur síos déanta ag Aer Lingus ar an ngníomh mar rud gan ghá.

Dúirt an aerlíne go bhfuil sí ag leanúint le measúnú a dhéanamh ar thionchar na hoibre de réir riail ach go bhfuil leibhéal suntasach cur isteach dosheachanta agus gur dócha go gcuirfear eitilt ar ceal.

“Tá IALPA go hiomlán diongbháilte fógra faoi ghníomhaíocht thionsclaíoch a eisiúint, agus agus é sin á dhéanamh acu, tá siad ag roghnú, agus ag roghnú d’aon ghnó, damáiste suntasach a dhéanamh do chustaiméirí Aer Lingus agus d’fhostaithe eile,” a dúirt Donal Moriarty, Príomhoifigeach Gnóthaí Corparáideacha le Aer. Lingus.

Dúirt sé freisin go ndíreoidh Aer Lingus anois ar an tionchar a bheidh ag an ngníomh tionsclaíoch ar chustaiméirí a íoslaghdú.

Fógraíodh Dé Luain gur vótáil baill IALPA ag Aer Lingus go mór i bhfabhar gníomhaíochta tionsclaíche, suas go dtí agus lena n-áirítear stailc.

“Táimid anois ag pointe ina bhfuil an t-aighneas seo méadaithe go gníomhaíocht thionsclaíoch éiginnte ag píolótaí,” a dúirt Uachtarán IALPA, an Captaen Mark Tighe.

“Táimid sa riocht seo mar gur theip ar an mbainistíocht tairiscint phá bhríoch a sholáthar dúinn arb ionann é agus boilsciú agus na híobairtí a rinne píolótaí chun Aer Lingus a shábháil le linn na paindéime,” a dúirt sé.

Tháinig deireadh le cainteanna idir an bhainistíocht agus na píolótaí ag Aer Lingus gan chomhaontú tráthnóna Déardaoin.

Tá vóta ag feisirí IALPA go mór chun diúltú do mholadh ón gCúirt Oibreachais gur cheart go bhfaigheadh ​​píolótaí arduithe pá 9.25% san iomlán mar chuid de shocrú eatramhach.

Bhí an figiúr i bhfad faoi bhun an 23.8% atá á lorg ag na píolótaí.

Tá cur síos déanta ag Aer Lingus ar an leibhéal méaduithe atá á lorg mar rud aimhréiteach, fealltach agus dochosanta.
Chuir sé ina leith ar IALPA gur theip air dul i mbun próisis neamhspleácha éagsúla go freagrach agus mhaígh sé go bhfuil baol ann d’infheistíocht, d’fhás agus do phoist san aerlíne mar gheall ar sheasamh an cheardchumainn.

Dúirt an aerlíne gur chaill sí an deis dhá aerárthach nua Airbus a fháil óna máthair IAG mar gheall ar an éiginnteacht a bhí mar thoradh ar an aighneas leanúnach pá.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button