News

An Ard-Chúirt chun cás cóiríochta in aghaidh an Stáit a éisteachtTá éisteacht le cás Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC) i gcoinne an Stáit mar gheall ar an teip cóiríocht a chur ar fáil dóibh siúd go léir atá ag lorg tearmainn anseo le tosú.

Teastaíonn ón IHREC go ndéanfadh an Ard-Chúirt dearbhuithe go sáraíonn sí cearta iarratasóirí faoi Chairt an AE um Chearta Bunúsacha.

An 4 Nollaig, d’fhógair an Stát nach bhféadfadh sé cóiríocht a chur ar fáil a thuilleadh do gach iarratasóir fireann ar chosaint idirnáisiúnta (IPA) a tháinig isteach le déanaí.

Chuir an IHREC tús leis na himeachtaí seo an mhí chéanna.

Is é an cás seo an chéad uair a d’úsáid an Coimisiún a chumhacht chun caingean dlí a thionscnamh ina ainm féin maidir le cearta daonna duine nó aicme daoine.

I mí na Nollag, dúirt sé go raibh sé sin á dhéanamh acu mar gheall ar “tromchúis an scéil”.

Tá an Coimisiún ag iarraidh ar an Ard-Chúirt cinneadh a dhéanamh an bhfuil sé mídhleathach mainneachtain cóiríocht a chur ar fáil d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta atá tagtha isteach le déanaí.

Tá sé ag iarraidh ar an gcúirt freisin iallach a chur ar an Stát soláthar a dhéanamh do bhunriachtanais, lena n-áirítear cóiríocht, iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta nach bhfuil cóiríocht acu.

Tá an Stát ag cur in aghaidh an cháis agus séanann sé go bhfuil ag teip air a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button