News

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil chun ionad náisiúnta nua a oscailt i mBaile Átha CliathOsclóidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ionad náisiúnta nua i mBaile Átha Cliath a bhfuiltear ag súil go gcuideoidh sé le beagnach 3,000 duine ina chéad bhliain.

Is é an 34ú ionad é chun rochtain ar chúnamh dlíthiúil sibhialta agus comhairle a sholáthar dóibh siúd nach mbeadh in acmhainn acu é a dhéanamh murach é.

Áirítear ar na seirbhísí ag an ionad, atá lonnaithe i mBaile Munna, cinnteoireacht tacaithe faoin Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015, agus an tSeirbhís Tacaíochta Dlíthiúil don Mhinceir/Taistealaithe.

Déanfar seirbhís idirghabhála teaghlaigh an bhoird a chomhlonnú san ionad chun cabhrú le teaghlaigh atá ag colscaradh, ag scaradh nó ina gcónaí óna chéile.

Áirítear leis an tseirbhís idirghabháil leanbh-lárnach agus leanbhlárnach.

Is é an Bord um Chúnamh Dlíthiúil an comhlacht reachtúil, neamhspleách atá freagrach as cúnamh dlíthiúil sibhialta agus comhairle a sholáthar do dhaoine ar bheagán acmhainní sa Stát, idirghabháil teaghlaigh agus finnéithe leochaileacha.

Cuirtear comhairle ar fáil go príomha trí líonra de 34 ionad dlí lánaimseartha le trí ionad páirtaimseartha ag aturnaetha atá fostaithe ag an mbord.

Áiríonn ionaid dlí ar leith i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i nGaillimh speisialtacht cosanta idirnáisiúnta agus tá aonaid thiomnaithe i mBaile Átha Cliath freisin a dhéileálann le cásanna faillí míochaine/díobhálacha pearsanta agus cásanna a bhaineann le leanaí i mbaol.

Fostaíonn an bord aturnaetha príobháideacha freisin i réimsí áirithe dlí i gcúrsaí dlí teaghlaigh na Cúirte Dúiche, idirscaradh breithiúnach sa Chúirt Chuarda agus cásanna colscartha chomh maith le cásanna cosanta idirnáisiúnta.

Meastar go gcuideoidh an t-ionad nua le 2,800 duine ina chéad bhliain.

Tá an figiúr seo bunaithe ar an meánlíon daoine (2,792) a d’úsáid seirbhísí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath idir 2021 agus 2023.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button