News

An Chúirt Oibreachais le scrúdú a dhéanamh ar choinníollacha san earnáil tógálaTá an Chúirt Oibreachais le scrúdú a dhéanamh ar na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le hoibrithe san earnáil tógála.

Dúirt an chúirt go bhfuarthas iarratas faoi Alt 14 den Acht Caidrimh Thionscail.

“D’fhéadfadh moladh ón gcúirt a bheith mar thoradh air seo go ndéanfadh an tAire Ordú Fostaíochta Earnála (SEO) a d’fhéadfadh foráil a dhéanamh d’íostéarmaí agus coinníollacha fostaíochta infheidhmithe le dlí san earnáil,” a dúirt an Chúirt Oibreachais.

Tá go dtí an 18 Meitheamh le déanamh ag baill den phobal ar mian leo aighneacht scríofa a dhéanamh ar an ábhar.

Tar éis an ama sin, dúirt an Chúirt Oibreachais go bhféadfadh sí éisteachtaí a reáchtáil do pháirtithe leasmhara ar mian leo láithriú os comhair na cúirte.

Tháinig an SEO reatha don earnáil tógála i bhfeidhm an 18 Meán Fómhair 2023.

Socraíonn sé na híosrátaí reachtúla pá, agus coinníollacha eile ar nós pá breoiteachta agus teidlíochtaí pinsin, do dhaoine atá fostaithe san earnáil tógála.

Sainmhíníonn an SEO na gníomhaíochtaí a chuireann fostóir laistigh den earnáil tógála agus na taithí agus na cáilíochtaí a chuireann oibrí in aicme fostaithe ar leith.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button