News

An Chúirt Uachtarach le héisteachtaí a chraoladh roimh dheireadh na bliana


Tosóidh an Chúirt Uachtarach ag craoladh a cuid éisteachtaí roimh dheireadh na bliana, a d'fhógair an Príomh-Bhreitheamh.

Ag ócáid ​​chun comóradh céad bliain bunú Chúirteanna na hÉireann a chomóradh, dúirt an Breitheamh Uasal Donal O'Donnell gur aontaigh an chúirt i bprionsabal treoirthionscadal a reáchtáil chun éisteachtaí na cúirte a chraoladh go seasta.

Craoladh imeachtaí sa chúirt, beagnach beo, ar theilifís RTÉ den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Ó shin i leith cheadaigh an chúirt go ndéanfaí go leor de na breithiúnais is tábhachtaí a chraoladh. Mar sin féin craolfaidh an tionscadal nua seo éisteacht na n-argóintí den chéad uair.

Dúirt an Breitheamh O'Donnell, má éisteann an Chúirt Uachtarach le hargóintí dlí ar cheisteanna a bhfuil tábhacht ghinearálta leo, gur mheas sé féin agus a chomhghleacaithe gur cheart go mbeadh fáil chomh forleathan agus is féidir ag an bpobal ar argóintí i gcásanna dá leithéid.

Níl craoladh argóintí i gcúirteanna eile nó i gcúirteanna coiriúla ar an gclár faoi láthair, áfach.

Dúirt an Príomh-Bhreitheamh freisin go raibh “idirdhealú an-soiléir” idir éisteachtaí na Cúirte Uachtaraí agus éisteacht i gcásanna eile, go háirithe i gcúirteanna trialach. Dúirt sé nach mbeadh sé ag súil go mbeadh “nó gur cheart” imeachtaí a chraoladh nó a shruthú i gcúirteanna eile.

Chuir an Príomh-Bhreitheamh béim ar “nach raibh sé i gceist go mbeadh craoladh na n-éisteachtaí ina sheirbhís an-léirithe” mar a dúirt sé nach gceadódh acmhainní do sheirbhís físe úrscothach iomlán mar a chuirtear ar fáil i roinnt Cúirteanna Uachtaracha eile.

D'fhreastail an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee, an tArd-Aighne Rossa Fanning, Coimisinéir an Gharda, Drew Harris, chomh maith le baill reatha agus iarchomhaltaí den bhreithiúnas ar an imeacht i Halla Cruinn na gCeithre Chúirteanna.

An tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee ag an ócáid ​​a chomóradh céad bliain bunú Chúirteanna na hÉireann (Pic: RollingNews.ie)

Bhí go leor daoine breithiúna sinsearacha ón RA, ó chúirteanna Eorpacha agus ón India agus ón Tansáin i láthair freisin. Thug Uachtarán Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, Koen Lenaerts agus Uachtarán na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine, Bean Éireannach, Síofra O'Leary, aitheasc ag an imeacht freisin.

Thug an Breitheamh Uasal O’Donnell faoi deara athchóiriú agus athmhúnlú fhoirgneamh na gCeithre Chúirt tar éis é a scrios ag tús an Chogaidh Chathartha i 1922.

Dúirt sé gur cheart na ceisteanna céanna a cuireadh 100 bliain ó shin a chur anois – cad iad na codanna den chóras a bhí riachtanach d'fheidhmiú córas dlí i Stát nua-aimseartha – agus cad iad na codanna ar cheart iad a oiriúnú, a athrú nó a fheabhsú?

Osclaíodh cúirteanna na hÉireann go hoifigiúil i Meitheamh 1924, agus iad ina suí ar dtús i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, mar gheall ar an damáiste a rinneadh do na Ceithre Cúirteanna.

Dúirt an Príomh-Bhreitheamh go raibh an foirgneamh atá ann faoi láthair anois “thar éis éirí as an bpointe” agus dúirt sé go raibh súil aige go n-aithneofaí áitribh oiriúnach chun oifigí riaracháin agus tacaíochta a choinneáil agus na Ceithre Cúirteanna á gcaomhnú le haghaidh éisteachta cásanna.

Dúirt sé go raibh sé neamhghnách nach raibh an Chúirt Uachtarach lonnaithe i bhfoirgneamh tiomnaithe.

Bhí an Chúirt Uachtarach nua le cur san áireamh i bhfoirgneamh nua dlí teaghlaigh ar shuíomh in aice leis na Ceithre Cúirteanna ach cuireadh na pleananna sin ar an seilf mar gheall ar chostais.

Dúirt an breitheamh nár cheart na buntáistí agus na pléisiúir a bhaineann le bheith ag obair i bhfoirgneamh stairiúil dá leithéid a bheith mar íobairt tacaíochta, áiseanna nó éifeachtúlachta.

Dúirt an Breitheamh O'Donnell, an tUasal Breitheamh O'Donnell, gur gá córas cúirte neamhspleách a atreisiú agus a chosaint ó dhúshláin “bídís foréigneach agus dian” nó “subtle and insidious”.

Dúirt sé go raibh sé seo níos tábhachtaí i saol an lae inniu ná fiú i laethanta suaite agus éiginnte luathbhlianta an Stáit.

Leag an tAire McEntee béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le breithiúna neamhspleách. Dúirt sí go raibh 24 breitheamh nua ceaptha ag an Rialtas anuraidh agus go raibh sé i gceist aici dul ar aghaidh le 20 sa bhreis a cheapadh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button