News

An dtabharfar greim ar an neantóg ar deireadh?


Comóradh trua ag druidim le RTÉ.

Níl baint ar bith aige le reáchtáil rathúil seó teilifíse nó stáisiún raidió a cheiliúradh. Ní bheidh cóisir, cácaí ná balúin ann don ócáid ​​áirithe seo.

I gceann beagán níos mó ná mí ó anois beidh bliain ó tháinig an chonspóid íocaíochtaí a bhaineann le Ryan Tubridy le fios ar dtús.

Tráthnóna Déardaoin 22 Meitheamh 2023d’eisigh bord RTÉ ráiteas turrainge ag fógairt go raibh sraith íocaíochtaí de €345,000 san iomlán os cionn a thuarastal foilsithe bliantúil faighte ag an Uasal Tubridy idir 2017 agus 2022.

Ní fhéadfadh aon duine an tsraith dhrámatúil imeachtaí a tharla ina dhiaidh sin a thuar.

I measc an domhain mhóir ar rialachas agus ar bhainistíocht airgeadais an chraoltóra náisiúnta, d’éirigh as, éisteachtaí coiste Oireachtais agus athbhreithnithe saineolaithe.

Cuireadh na téarmaí ‘barter account’, ‘flip flops’ agus ‘Toy Show the Musical’ in iúl ar líon mór craoltaí agus cuireadh i gcló iad sna mílte alt.

Aon mhí dhéag ina dhiaidh sin, eisíodh trí thuarascáil chuig RTÉ an tseachtain seo a bhí ceaptha chun scéal a tharraingt faoi na conspóidí agus ligean don Rialtas cinneadh a dhéanamh faoi dheireadh ar shamhail mhaoinithe don chraoltóireacht seirbhíse poiblí amach anseo.

Na tuarascálacha is déanaí

Ba dheacair na trí thuarascáil a foilsíodh Dé Máirt.

Fuarthas amach in athbhreithniú ar rialachas agus ar chultúr go raibh bainistíocht riosca ag RTÉ “neamhaibí” agus “gann-acmhainní”.

Bhí na cuntais bhabhtála conspóideacha “i bhfolach go soiléir”, ar chonclúid an athbhreithnithe.

Tháinig cáineadh ar an Rialtas freisin, nuair a fuarthas amach sa tuarascáil go raibh an mhaoirseacht a rinne an tAire Meán, an Roinn agus an tOireachtas ar RTÉ “neamhéifeachtach chun na saincheisteanna a tháinig chun cinn a chosc”.

D'éiligh athbhreithniú ar tháillí agus cúrsaí AD go ndéanfaí leasuithe móra maidir le láithreoirí a fhostú agus a íoc.

Dúirt siad go raibh gá le híocaíochtaí scoir a bheith cothrom agus cothrom.

D’iarr an coiste freisin go ndéanfaí athbhreithniú práinneach ar na liúntais a íoctar le foireann RTÉ mar go bhfuil sé ráite acu go bhfuil easpa soiléireachta ar an gcóras reatha agus go bhfuil údar maith i gcásanna áirithe.

Thug tuarascáil deiridh na gcuntasóirí fóiréinseach Mazars faoi deara go raibh “easnamh substaintiúil” i gcoimeád taifead RTÉ agus leagadh béim ar fhianaise bhreise ar dhrochrialachas..

Fuarthas amach nach raibh “aon bhunús bailí” le go leor de na hidirbhearta a íocadh tríd an gcuntas babhtála agus tugadh le fios gur cailleadh trí bliana de thaifid airgeadais le linn aistriú oifige.

Tá an tAire Meán Catherine Martin i bhfabhar maoiniú iomlán státchiste do RTÉ

Dúirt RTÉ gur ghlac siad le moltaí na dtuarascálacha i bprionsabal agus dúirt go bhfuil go leor bearta ar siúl cheana féin chun dul i ngleic leis na hábhair imní a ardaíodh.

Mar léiriú ar a thiomantas don athchóiriú agus don trédhearcacht, áiríodh ina ráiteas tráthnóna Dé Máirt sonraí faoin méid iomlán cúitimh a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta in 2023, rud a chuimsítear go hiondúil ina tuarascálacha bliantúla.

Cé go bhféadfadh go leor céimeanna a bheith glactha ag RTÉ cheana féin, tógfaidh sé roinnt ama leasuithe eile a dhéanamh.

Thug Aontas Náisiúnta na nIriseoirí (NUJ) foláireamh go raibh na scálaí ama neamhréadúil maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a athrú, struchtúir pá a athchóiriú agus athbhreithniú a dhéanamh ar liúntais.

Léirigh na conspóidí ag RTÉ ról na stiúrthóirí a shuíonn ar bhoird agus a thábhachtaí atá sé ceisteanna a chur, labhairt suas agus scairt a chur ar stad.

Tar éis tuarascálacha na seachtaine seo a bheith eisithe, dúirt Institiúid na Stiúrthóirí (IoD) Éire go ndéanfadh sé staidéar ar na torthaí agus go leanfadh sí de bheith ag plé lena bhallraíocht chun tuilleadh foghlama a fhiosrú chun rialachas bhoird Stáit a fheabhsú.

“D’aimsigh suirbhé a rinneadh le déanaí ar ár gcomhaltaí go bhfeiceann triúr as gach cúigear stiúrthóirí riosca pearsanta nó clú mar an príomh-bhac ar a bheith ar Bhord Stáit,” a dúirt IoD Ireland.

Sílim go gcaithfimid a bheith ag rá gur daonlathas chun cinn i dTuaisceart na hEorpa sinn agus gur cheart go mbeadh 80%-90% de RTÉ maoinithe ag an bpobal.

Is ollamh í Jane Suiter i Scoil na Cumarsáide in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus stiúrthóir ar Institiúid Meán, Daonlathas agus Sochaí na Todhchaí Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá sí dóchasach go mbeidh líne á tarraingt sa ghaineamh nuair a eiseofar na tuarascálacha is déanaí seo agus go mbeidh deis ag gach duine dul ar aghaidh.

“Sílim gurb é an rud is tábhachtaí ná smaoineamh ar cad é an chúis bhunúsach a bhfaca muid na teipeanna iomadúla rialachais sin go léir,” a dúirt an tOllamh Suiter.

Creideann sí gur eascair go leor de na fadhbanna as an bhfíric go bhfuil RTÉ ag brath ar ioncam ó tháille an cheadúnais agus ó fhógraíocht tráchtála araon.

“Is éard atá i gceist leis an rud dhá thaobh sin ach ar thaobh amháin, caithfidh tú fógróirí a choinneáil sásta agus ar an taobh eile tá tú ag cur seirbhís phoiblí ar fáil, rud a bhí i gcroílár go leor fadhbanna agus teipeanna ollmhóra an rialachais. .

“Sílim go gcaithfimid a bheith ag rá gur daonlathas chun cinn i dTuaisceart na hEorpa muid agus gur cheart go mbeadh 80%-90% de RTÉ maoinithe ag an bpobal,” a dúirt an tOllamh Suiter.

Múnla maoinithe don todhchaí

Tá sé seachtaine ag RTÉ torthaí na dtuarascálacha a mheas agus roinnfidh siad plean feidhmithe ansin leis an Aire Meán Catherine Martin.

Na tuarascálacha a fhoilsiú an tseachtain seo, Dúirt Iníon Martin go ndéanfaidh an Comh-Aireachta cinneadh faoi mhaoiniú na craoltóireachta seirbhíse poiblí amach anseo roimh shos an tsamhraidh ach dúirt sí go bhfuil “difríochtaí tuairimí” fós ar an gceist.

Áirítear ar na roghanna leanúint leis an táille ceadúnais agus na Coimisinéirí Ioncaim i gceannas ar an mbailiúchán, maoiniú díreach ón státchiste nó ‘samhail hibrideach’ mar a thugtar air a d’fhágfadh go mbeadh táille laghdaithe ar theaghlaigh arna fhorlíonadh le maoiniú státchiste.

Chuir Iníon Martin síos ar an rogha deiridh sin mar an “rogha is measa den dá shaol”.

Tá sí i bhfabhar maoiniú iomlán státchiste do RTÉ ach tá daoine eile sa Chomh-aireacht, an Tánaiste Micheál Martin ina measc, i gcoinne an smaoineamh i measc imní faoi conas a d’fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar neamhspleáchas eagarthóireachta.


Leigh Nios mo:
Chuir bainistíocht riosca lag 'go díreach' le géarchéim RTÉ
Feabhsóidh moltaí rialachas in RTÉ – an tAire
Cuntas babhtála amháin cuntas eis-bhileog atá i seilbh RTÉ – iniúchadh


Ag labhairt di ar Nuacht RTÉ ag a hAon Dé Céadaoin, dúirt Iníon Martin go raibh níos mó ná leath den chaiteachas ar chraoltóireacht seirbhíse poiblí maoinithe ag an státchiste anuraidh.

“Le bheith soiléir, ceapaim le gach múnla, go bhfuil an baol ann go mbeidh leibhéal rannpháirtíochta polaitíochta ann agus mar sin is é an Rialtas a shocraíonn an ráta táille ceadúnais mar atá againn anois,” a dúirt an tUasal Martin.

Sular tháinig na conspóidí reatha in RTÉ riamh, bhí sé molta ag Coimisiún Todhchaí na Meán go gcuirfí maoiniú díreach ón státchiste in ionad tháille an cheadúnais. Mhol an Coimisiún freisin go bhféadfaí ráillí cosanta a chur i bhfeidhm chun RTÉ a chosaint ó chur isteach polaitiúil.

Tá daoine ‘tinn tuirseach’ de chonspóidí RTÉ

Is cur chuige é maoiniú díreach ón státchiste atá i bhfabhar ag Sinn Féin agus ceann a deir siad a chuirfeadh sé i bhfeidhm dá mbunódh sé an chéad Rialtas eile.

“Tá daoine breoite agus tuirseach ag éisteacht le machinations an méid a chuaigh ar aghaidh in RTÉ, tá siad ag iarraidh bogadh thart air, tá siad ag iarraidh a fháil amach go bhfuil a theach féin in ord ag ár gcraoltóir náisiúnta agus tá siad ag iarraidh ar an Rialtas cinneadh a dhéanamh faoi dheireadh. maidir le maoiniú,” a dúirt Pearse Doherty, Urlabhraí Airgeadais Shinn Féin.

Dúirt an tUasal Doherty: “Creidimid go láidir go bhfuil an Rialtas tar éis éirí as an mbóthar, go gcaithfidh siad cinneadh a dhéanamh agus ba cheart go ndéanfaí cinneadh deireadh a chur leis an táille ceadúnais.

“Níl an Rialtas ag iarraidh cinneadh a dhéanamh roimh na toghcháin áitiúla agus Eorpacha mar go bhfuil sé beartaithe acu muirear a thabhairt isteach ar theaghlaigh ar fud an stáit agus is é sin an cur chuige mícheart.”

Nuair a thiocfaidh comóradh céad bliain na conspóide faoi íocaíochtaí le RTÉ sna seachtainí amach romhainn, ní bheidh aon bhláthanna ann ach b’fhéidir go dtuigfí faoi dheireadh an múnla maoinithe don chraoltóir amach anseo.

Chuir sé béim ar an bhfíric go raibh modheolaíochtaí molta ag Coimisiún na Meán um Thodhchaí a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm i dtéarmaí buiséid cúig bliana arna riar ag an rialtóir meán Coimisiún na Meán.

“I láthair na huaire, tá marthanacht RTÉ ag brath ar a gcinnfidh na hAirí Comh-Aireachta agus d’fhéadfadh aon Aire Comh-aireachta sa todhchaí cinneadh a dhéanamh an táille ceadúnais a laghdú a chuirfeadh droch-eagla ar RTÉ,” a dúirt an tUasal Doherty.

Creideann an tOllamh Suiter gur míthuiscint é a rá nach samhail pholaitiúil í samhail reatha na táille ceadúnais.

Dúirt sí: “Féach ar na Tories agus ar an BBC. Féach ar Rialtas na hÉireann nár mhéadaigh táille an cheadúnais le blianta anuas – is cinneadh polaitiúil é sin a fhágann go bhfuil RTÉ ag brath níos mó fós ar an earnáil phríobháideach agus ar mhaoiniú corparáideach.

“Ná déanaimis sinn féin a mhaíomh go gciallaíonn an táille ceadúnais ar bhealach éigin nach bhfuil aon fhéidearthacht ann do chur isteach polaitiúil.”

Gan dabht, is iad seo na pointí a bheidh á bplé agus á bplé ar fud na Comh-Aireachta agus an Rialtas ag iarraidh a dhéanamh, an rud ar theip ar go leor riarachán os a gcomhair a dhéanamh, agus an córas ceadúnais teilifíse briste a shocrú.

Nuair a thiocfaidh comóradh céad bliain na conspóide faoi íocaíochtaí le RTÉ sna seachtainí amach romhainn, ní bheidh aon bhláthanna ann ach b’fhéidir go dtuigfí faoi dheireadh an múnla maoinithe don chraoltóir amach anseo.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button