News

An tiománaí traenach 'rinne sé gach rud a d'fhéadfadh sé', a chloiseann ionchoisne


Shéid tiománaí traenach an adharc agus chuir sé na coscáin éigeandála i bhfeidhm tar éis dó beirt bhan a fheiceáil ag siúl chuige “i lár an raoin”, a chuala Cúirt Chróinéara Shligigh.

Dúirt an cróinéir Eamonn MacGowan leis an tiománaí Padraig O'Gara go ndearna sé gach a d'fhéadfadh agus nach bhféadfadh sé aon rud eile a dhéanamh.

D'fhreastail an tUasal O'Gara ar fhiosrúchán inniu maidir le bás Jessica McLoughlin, 40, as Roisín Ard, Caltrach Co. Shligigh.

Gortaíodh an mháthair de cheathrar marfach tar éis di féin agus a neacht a bheith páirteach in imbhualadh le traein ó Shligeach go Baile Átha Cliath in aice le Baile Easa Dara ar an 14 Meitheamh 2023.

I ráiteas, dúirt Rebecca Leydon, 26, leis an gcróinéir go raibh sí féin agus a haintín Jessica tar éis traein a ghabháil ag thart ar 1pm an lá sin i Sligeach agus iad ag dul go Baile Átha Cliath le haghaidh lá amuigh. Dúirt sí go raibh siad tar éis éirí as i gCúil Aodha “mar gur fhág mé mo ghuthán sa siopa i Sligeach. mothaím ciontach faoi,” a dúirt sí.

Dúirt sí go raibh siad ag siúl ar ais go Sligeach ar an líne traenach agus nár thuig sí go raibh traein dlite.

Dúirt Iníon Leydon gur chuala siad adharc na traenach.

“Nuair a d'fhéach mé níor shíl mé go raibh sé chun bualadh orainn ach ba iad na céimeanna a bhuail muid,” a dúirt sí, ag cur leis nár chuimhnigh sí mórán ina dhiaidh sin.

“Bhris mé mo chos agus fuair mé stáplaí i dhá spotaí.”

Dúirt an tUasal O'Gara ina ráiteas go raibh sé ag tiomáint na traenach 15.05pm ó Bhaile Átha Cliath go Sligeach an lá sin. Mheabhraigh sé go bhfaca sé beirt bhan i bhfad i gcéin i lár an riain ag siúl chuige, tar éis don traein dul thar dhroichead uisce Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus a bhí ag dul thart ar lúb fada scuabtha ar chlé.

“Shéid mé an adharc agus chuir mé na coscáin traenach ar an suíomh éigeandála,” a dúirt sé, ag cur leis gur bhog an dá cheann go dtí an taobh den rian.

“Léim bhean amháin soiléir. Ní raibh an bhean eile,” a dúirt sé. “Sheas sí ar an taobh amuigh den rian iarnróid agus í fós ina seasamh ar an mbóthar.”

Dúirt sé go raibh an bhean seo “crouched ar aghaidh”.

“Lean mé ag séideadh adharc na traenach mar bhí a fhios agam nach raibh sí soiléir. Bhuail sí le taobh na traenach.”

Ómós bláthanna fágtha ar an láthair anuraidh

Dúirt an tUasal O'Gara, agus an traein ag teacht chun deiridh, gur ghlaoigh sé ar fhear comharthaíochta an rialaitheora i stáisiún Uí Chonghaile i mBaile Átha Cliath agus d'iarr sé ar otharcharr, briogáid dóiteáin agus gardaí freastal air. D'inis sé dóibh a shuíomh cruinn agus an pointe rochtana is gaire do na seirbhísí éigeandála.

Dúirt a chomhghleacaí, an cigire ticéad Greg Flanagan, leis an gcróinéir i ráiteas gur cuireadh na coscáin éigeandála i bhfeidhm díreach i ndiaidh Bhéal Átha an Ghaorthaidh. Bhí sé sa chábán cúil ag an am agus b’é sé féin agus an tiománaí an t-aon bheirt d’fhoireann Iarnród Éireann a bhí ar an traein. Bhí 100 paisinéir ar bord.

Nuair a tháinig deireadh leis an traein chuaigh sé i dteagmháil leis an Uasal O'Gara féachaint an raibh sé ceart go leor.

“Bhí a fhios agam cad a bhí tar éis tarlú mar d’fhéach mé amach an fhuinneog agus chonaic mé bean thart ar 100 méadar siar ina luí ar thaobh na líne,” a dúirt sé.

Nuair a chuaigh sé go dtí an láthair chonaic sé go raibh beirt bhan, duine acu ag gol agus ag iarraidh seasamh suas.

“Bhí an bhean eile ag caoineadh agus ina luí ar an talamh agus chonaic mé go raibh gortuithe tromchúiseacha dá boilg,” a dúirt sé.

Jessica McLoughlin, L, agus a neacht Rebecca Leydon, R

Mheabhraigh an paraimhíochaine Kieran Currid, tar éis don otharcharr dul chomh gar don láthair agus ab fhéidir, go ndeachaigh sé féin agus a chomhghleacaithe ar scór síos an líne iarnróid chuig na páirtithe gortaithe.

Dúirt sé go raibh ceann de na mná ag labhairt “mar sin bhí a fhios againn go raibh sí beo” ach nach raibh an duine eile ag freagairt le créachta mór oscailte ar a taobh clé íochtair.

Ar dtús, bhí cuisle ag Ms McLoughlin agus chuir siad cóir ar an chréacht ach ansin chuaigh sí faoi ghabháil cairdiach. Thosaigh siad CPR ach d'fhógair dochtúir bás ag an láthair ag 4.28pm.

Thaispeáin útóipé gur bhain an tUasal McLoughlin gortuithe iolracha san imbhualadh, chuala an chúirt chróinéara.

Léirigh tástálacha tocsaineolaíochta láithreacht alcóil, cóicín agus drugaí ar oideas ina córas.

Thaifead an tUasal MacGowan fíorasc insinte go bhfuair Ms McLoughlin bás ar an iarnród i bPáirc Knox, Baile Easa Dara de bharr gortuithe a tharla in imbhualadh le traein, i gcoinne chúlra alcóil agus meisce drugaí.

Ag comhbhrón le teaghlach Ms McLoughlin agus go háirithe lena neacht Rebecca, dúirt sé: “Ba bhean óg í Jessica agus is mór an náire é.”

Ghuigh sé gach rath ar thiománaí na traenach amach anseo, ag rá: “Rinne sé gach a raibh sé in ann agus ní raibh sé in ann aon rud eile”.

Dúirt Iníon Leydon leis an gcróinéir gur chaill sí a haintín Jessie a chabhraigh go mór léi.

“Nuair a bhí mé gan dídean thug sí leaba dom,” a dúirt sí.

Dúirt an Sáirsint Garda Grainne Fagan, a bhí ar dualgas ag Stáisiún Chúil Mhuine an tráthnóna sin, gur thaistil sí chuig an láthair i bPáirc Chnoc ar an R290. Tháinig sí ar an láthair trí gharáiste Parke agus labhair leis an tiománaí traenach, a dúirt léi go raibh sé tar éis an adharc a fhuaimniú agus na coscáin éigeandála a ghníomhachtú ach níor ghlan an bheirt an líne in am chun teagmháil a sheachaint.

Bhí ceithre charráiste ina seasamh ar an mbóthar agus bhí treoir tugtha ag Iarnród Éireann don 100 paisinéir gan dul ar bord. Dúirt roinnt paisinéirí gur chuala siad adharc na traenach “ach níl aon taifead ann go bhfaca aon phaisinéir an t-imbhualadh,” a dúirt sí.

Tugadh na paisinéirí ón traein agus tugadh chuig na busanna feithimh iad ag thart ar 5.30pm.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button