News

Ar an talamh béim ar shaincheisteanna


Londain – Nua Eabhrac agus anois Luimneach.

Ba é sin an billeáil spleodrach ghalánta ó Katie Hannon nuair a cuireadh tús le díospóireacht mhéara RTÉ Upfront Luimnigh in Amharclann Lime Tree sa chathair.

Más rud é go raibh an tonn seo de thoghcháin ag dul i bhfeidhm go mór ar uairibh, ba phlé béasach den chuid is mó é seo ar champas Choláiste Mhuire gan Smál.

Bhí na hidirghabhálacha flúirseach ach is annamh a bhí brú orthu.

Sea, thóg Neamhspleách ardfhuinnimh Frankie Daly seatanna béil orthu siúd atá anois ag feidhmiú mar iarrthóirí neamhpháirtí, cuid acu a chreideann go bhfuil siad fite fuaite le Fine Gael.

Mothaíonn sé freisin nach bhfuil an áit ag neamhchomhairleoirí chun an méid is mó a bhfuil gá leis sa chathair agus sa chontae a sheachadadh, agus ar ndóigh is é an tithíocht is mó riachtanas.

Rud ar dhiúltaigh Dee Ryan de chuid Fhianna Fáil, agus mhol sí ceannaire a páirtí as an áireamh chomh maith, ainneoin an cháineadh a rinne sí ar Mhicheál Martin siar sna laethanta nuair a bhí sí ina ball de pháirtí polaitíochta eile.

Dúirt an Neamhspleách John Moran leis an lucht éisteachta nach raibh sé riamh ina bhall d’aon pháirtí polaitíochta ar mhór-roinn ar bith.

Maidir le tithíocht, bhí iar-cheannasaí na Roinne Airgeadais diongbháilte go gcaithfidh formhór na dtithe nua a bheith ina dtithe príobháideacha chun an soláthar a mhéadú go cuí.

Thóg Neamhspleách Frankie Daly seatanna béil orthu siúd atá ag feidhmiú anois mar iarrthóirí neamhpháirtí

Tharraing an dearcadh seo roinnt groan ón lucht féachana agus bhí glórtha “náire” nuair a labhair sé faoi thabhairt isteach caipiteal coigríche chun tithíocht a mhaoiniú le linn na timpiste eacnamaíoch.

Ghlac Ruairí Fahy cur chuige iomlán difriúil ag People Before Profit–Dlúthpháirtíocht a mhol tithíocht uilíoch.

Labhair Gerben Uunk ón bPáirtí um Leas Ainmhithe faoin ngá atá le cinntiú go mbeidh níos mó réadmhaoine ar cíos ag ligean do thionóntaí peata a bheith acu.

Comórtas é seo a chuimsíonn ceantair thuaithe agus uirbeacha araon agus fiafraíodh de Brian Leddin ó na Faiche an raibh sé i gcoinne tithíocht aonuaire faoin tuath.

Rinne an tUasal Leddin iarracht aird a dhíriú go taidhleoireachta ar an ngá le bailte agus sráidbhailte tuaithe a athnuachan.

Chuir Conor Sheehan ón Lucht Oibre síos air féin mar an t-iarrthóir ab óige ach an duine fásta sa seomra, bhí sé ag iarraidh Luimneach nach mbeadh ar éinne codladh sa doras san oíche.

Bhí cúrsaí tithíochta chun tosaigh freisin d’fhíoraí Fhine Gael le fada an lá Helen O’Donnell atá ina hiarrthóir neamhspleách sa toghchán seo.

Dá dtoghfaí méara Luimnigh bhunódh sí aonad chun dlús a chur le tógáil tithe sa chathair agus sa chontae.

Iarradh ar gach 15 iarrthóir a gcuid dintiúir don phost a leagan amach

Dhearbhaigh iarrthóir Fhine Gael Daniel Butler don lucht éisteachta go raibh plean tithíochta aige féin freisin a mhaoineofaí i bpáirt trí chiste roghnach €40 milliún an mhéara nua.

Iarradh ar an 15 duine ar fad a bhí ag lorg na hardoifige nua seo a gcuid dintiúir a leagan amach don phost a bhfuil tuarastal níos mó ná €150,000 leis.

Tharraing Maurice Quinlivan de chuid Shinn Féin aird ar a chuid ama mar chomhairleoir agus mar Theachta Dála chomh maith le bheith ina chathaoirleach ar Choiste Oireachtais.

B’fhéidir gurbh í Elisa O’Donovan de chuid na nDaonlathaithe Sóisialacha ab fhearr bunús na díospóireachta seo.

Cé gurbh é an t-ábhar a bhí i gceist le hiompar, ba í Luimneach glan an dearcadh, nuair a bhain sí de thátal as nach raibh a fhios ag muintir Bhaile Átha Cliath cad atá ag tarlú ar an talamh sa chathair agus sa chontae.

Ná habair níos mó.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button