News

Básanna ar na bóithre ‘chomh inchoiscthe’ a deir deirfiúracha a chaill a máthair


Tá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) tar éis tús a chur le feachtais feasachta nua a rolladh amach le seachtainí beaga anuas le hathachtú grafach ar thuairteanna d’fhonn cosc ​​a chur ar thuilleadh daoine a chailleadh.

Tagann sé i ndiaidh dhá bhás inné a thug líon na ndaoine a fuair bás ar bhóithre na hÉireann i mbliana go dtí 79.

Méadú 16 é an figiúr sin ar an tréimhse chéanna anuraidh, nuair a fuair 63 bás in imbhuailtí ar na bóithre.

Bhásaigh gluaisrothaí ina 50idí in imbhualadh i gCo. Chill Mhantáin inné agus fuair fear ina 30idí bás tar éis timpiste in Éadan Doire i gCo. Uíbh Fhailí aréir.

Spreag feachtas an RSA beirt dheirfiúr as Co Dhún na nGall chun labhairt faoin gcruachás atá orthu a bheith in imbhualadh a mhaígh saol a máthar Racheal – in éineacht le beirt bhan eile – agus iad ag filleadh ó saoire sa Tuirc.

Ghlac Danni agus Ellie Cassidy Battles páirt i dtionscadal Idirbhliana ag Scoil Naomh Caitríona sna Cealla Beaga, a raibh sé mar aidhm aige an teachtaireacht um shábháilteacht ar bhóithre a chur in iúl do dhaoine óga.

Na deirfiúracha, atá anois 13 agus 16 bliana d'aois, chaill a máthair in imbhualadh cloigeann a mhaígh trí shaol ar 21 Iúil 2017.

Danni (C) agus Ellie Cassidy Battles (T) sa phictiúr sa rang

Bhí an teaghlach ag filleadh ar Dhún na nGall ó shos an tsamhraidh sa Tuirc nuair a tharla an timpiste gar do Bhaile Átha Fhirdhia i gCo. Lú. Bhí an tiománaí eile ar an taobh mícheart den mbóthar.

Dúirt Danni Cassidy Battles, 13 bliana d’aois, go raibh sí ag labhairt eachtra go poiblí don chéad uair agus í ina suí in aice lena deirfiúr níos sine.

“Bhí mé sé bliana d'aois, agus ní raibh mé ach ag casadh seacht. Bhíomar ar ár mbealach ar ais ó saoire agus fuaireamar i dtimpiste cairr go dona. Bhuaileamar go han-dona mar bhí an fear ag ól agus ag tiomáint,” a dúirt sí.

“Ní cuimhin liom ach soilse ag teacht chugam agus ansin is cuimhin liom é a dhúiseacht agus bhí go leor gardaí timpeall orm.”

Croíbhriste agus fearg

Tógadh Danni chuig an ospidéal ag Children's Health Ireland i gCromghlinn áit ar cuireadh cóir leighis uirthi dá gortuithe. I ndiaidh an imbhuailte, rinne sí cur síos ar mhothú croíbhriste agus fearg ar chailliúint a máthar.

“Bhí sé chomh deacair le fada an lá. Mhothaigh mé mar nár luigh mé isteach, agus bhraith mé éad go raibh mamaí ag mo chairde agus bhraith mé nach raibh sé cothrom gur chaill mé mo mháthair agus go raibh gach duine eile. a máithreacha.”

Dúirt sí freisin: “Gortaigh sé mar tharla sé dom, agus tá faitíos orm go bhféadfadh sé tarlú arís do bhall teaghlaigh nó cara.”

Tá beirt deartháireacha ag na cailíní chomh maith agus cuireann foireann na scoile síos ar Ellie mar dhuine atá “aibí thar a blianta” agus ina neart ag a daid agus a deirfiúracha.

Tráthnóna na timpiste bhí Ellie Cassidy Battles ag taisteal sa charr chun tosaigh lena hathair Martin.

Grúpa daltaí i scoil Naomh Caitríona ag féachaint ar fhíseán sábháilteachta bóithre na hIdirbhliana

“Chuaigh muid cineál skidded as an mbóthar le beagán. Ach ansin chuala muid bang mór, agus chas muid timpeall, agus is cuimhin liom go leor screadaíl agus ag caoineadh.

“Agus nuair a d'fhéach mé anonn, bhí an carr eile cothrom go bunúsach. Bhí sé tar éis a rolladh go minic gur fhéach sé cosúil le canna brúite. Bhí sé scanrúil.

“De réir mar a chuaigh an oíche ar aghaidh, ní cuimhin liom ach an mothú gan dóchas sin, fiú ag naoi mbliana d’aois,” a dúirt sí.

Chuimhnigh Ellie ag guí agus ag súil tar éis an imbhuailte ach dúirt go raibh an chuma air tar éis tamaill “go raibh an chuma air go raibh sé gan úsáid”.

“Sílim go raibh cúpla seachtain tar éis na sochraidí a shuigh mo Dhaid síos mé agus chuir sé in iúl dom cén fáth a tharla an timpiste. Agus bhraith mé an-fhearg agus trína chéile ach bhí mé chomh óg sin nár thuig mé go raibh an timpiste seo. bhí sé chomh coiscthe sin.”

Chuir sí síos ar chailliúint a máthair, Racheal, mar bhriseadh croí agus dúirt go raibh sí “chomh te” agus “ar dhuine de na daoine is áille a d’fhéadfá bualadh léi”.

“Bhí sí chomh greannmhar chomh maith. Is dóigh liom gur chaill muid ceann de na daoine is mó inár saol mar gheall ar leanbh gan mháthair … Bhraith mé díláithrithe agus an-ghortú go bhféadfadh sé seo a bheith stoptha,” a dúirt Ellie, a guth wavering.

Deirfiúracha na Cassidy Battles ag tabhairt cuairt ar uaigh a máthar Racheal

“Gach uair a chloisim faoi imbhualadh eile ar ár mbóithre, smaoiním ar an bhfíric go bhfuil na daoine seo ag fáil bháis gan chiall mar gheall ar thiománaithe eile nó mar gheall orthu féin agus cuireann sé chomh trína chéile mé.

“Mar a dúirt mé cheana, d'fhéadfaí cosc ​​a chur ar na básanna seo ach crios sábhála a chur ort nó tacsaí a fháil.”

Dúirt Ellie go bhfuil sí sásta a bheith in ann an teachtaireacht sábháilteachta a chur in iúl mar go bhfuil a cuid comhscoláirí ag tosú ag tiomáint, agus tá sí ag iarraidh go mbeidh siad sábháilte agus go gcuirfí “básanna gan chiall” orthu.

Seacht mbliana ón imbhualadh, tá na deirfiúracha ag labhairt amach go poiblí don chéad uair.

Tá siad páirteach i dtionscadal ina scoil sna Cealla Beaga chun an teachtaireacht maidir le bheith sábháilte ar na bóithre agus tiomáint gan aon seachrán a threisiú. Rinne scoláirí na hIdirbhliana físeán le tacaíocht an RSA.

Tionchar buan

Dúirt príomhoide St Catherine’s, Anne Marie Luby, go raibh tionchar buan ag imbhualadh 2017 ar theaghlach Cassidy Battles agus ar phobal na scoile araon.

“Nuair a tharla an timpiste, bhí siblíní níos sine de na cailíní againn sa scoil. Mar sin, mar phobal, bhraitheamar go mór an damáiste a rinne an t-imbhualadh bóthair seo,” a dúirt Iníon Luby.

Dúirt sí freisin: “Agus tá an cruatan a thugann sé agus an chailliúint a chruthaigh sé dár mic léinn le feiceáil i gcónaí. Táim an-bhródúil as an mbealach a raibh na daltaí ag iarraidh cabhrú ar bhealach éigin. Bealach praiticiúil ab ea an físeán a dhéanamh. ag iarraidh an teachtaireacht a chur amach ansin chun athrú a dhéanamh.”

Ba dhlúthchara le Ms Luby í Racheal Cassidy Battles, a raibh a súile lán le deora agus í ag caint fúithi.

“Bhí aithne mhaith agam ar a máthair. Bhí baint mhór aici lena n-oideachas agus chomh comhbhách lena muintir. Agus tá a fhios agam gur mór an chailliúint í. Táim an-bhródúil as an mbeirt chailíní as labhairt amach faoina máthair,” dúirt sí.

“Braithim gurb é an rud is deacra ná go ndéanann daoine laethúla drochchinntí fós maidir lena dtiomáint is cúis leis an teachtaireacht seo a ghortú. Agus is dóigh liom go bhfuil an oiread sin daoine óga ag tiomáint anois.”

Dúirt Ms Luby freisin: “Tá a fhios agam laistigh dár scoil agus dár bpobal féin go mbeadh carranna ag go leor mac léinn níos luaithe ina saol. Agus is dóigh liom gur daoine óga atá ag labhairt le daoine óga. Mar sin, dá bhféadfá stad agus smaoineamh.

“Smaoinigh ar an bhfón, smaoinigh ar an ólachán, smaoinigh ar an bplódú i gcarranna. Agus le do thoil, cuimhnigh ar an scrios atá déanta don teaghlach agus don phobal seo agus smaoinigh faoi dhó.”

Mic léinn Ardteiste Naomh Caitríona Joe Conneely agus Michaela Murphy

Tá beirt daltaí Ardteiste sa scoil, Joe Conneely agus Michaela Murphy, tosaithe ag tiomáint i mbliana agus mhol siad an “físeán iontach” a rinne daltaí na hIdirbhliana.

“Osclaíonn sé do shúile go mór ar na contúirtí ag gach casadh agus an fhreagracht atá ort as na paisinéirí atá á n-iompar agat sa charr.

“Níl mé ach ag tosú amach, agus ná bí mícheart orm is breá liom a bheith ag tiomáint, ach caithfidh tú sábháilteacht a chur ar dtús.

Uaireanta bíonn tionchar ag piarbhrú ar dhaoine agus éiríonn siad meargánta. Ach caithfidh tú smaoineamh cá bhfuil deireadh leis sin?” a dúirt Joe.

Dúirt Michaela gur thug an físeán faoi deara gur thuig sí na hiarmhairtí a bhainfeadh le róluas agus í ag tiomáint.

“Déanann sé i ndáiríre tú a ghlacadh céim siar agus a fheiceáil conas a bhfuil iarmhairtí do ghníomhartha nuair a bhíonn tú ag luas. Ag deireadh an lae, tá sé níos fearr chun teacht go déanach ná a bheith ar chor ar bith,” a dúirt sí.

Tabhair rud éigin ar ais

Dúirt Ellie Cassidy Battles go bhfuil tacaíocht an-mhaith aici féin agus ag a deirfiúracha ar scoil agus sa bhaile agus go raibh sí réidh rud éigin a thabhairt ar ais agus físeán na scoile a chur chun cinn le súil go sábhálann sé daoine.

“Is mór an t-ábhar sóláis dom fios a bheith agam go bhféadfaí cur isteach ar níos lú daoine ar an mbealach céanna atá againn agus go bhféadfadh níos lú leanaí a bheith ag cailleadh a dtuismitheoirí mar gheall orainn ag labhairt amach agus cuireann sé áthas orm fios a bheith againn go bhfuilimid ag cabhrú, fiú amháin más rud é. níl ann ach duine amháin,” a dúirt sí.

Mhol Oifigeach Sábháilteachta Bóthair le Comhairle Contae Dhún na nGall Pamela Smullen an teachtaireacht a bhfuil na mic léinn ag iarraidh aird a tharraingt uirthi.

“Dhéanfainn idirchaidreamh go dlúth leis an RSA agus leis na tionscadail atá á gcur i bhfeidhm. Treisíonn an físeán atá cruthaithe ag na daoine óga anseo ar scoil an teachtaireacht maidir le fanacht sábháilte ar na bóithre agus tiomáint gan aon seachrán,” a dúirt Ms Smullen.

Dúirt Louise McGeever ón RSA go raibh sé ríthábhachtach na teachtaireachtaí seo a chur isteach i scoileanna.

“Caithfidh muid gach is féidir linn a dhéanamh chun na teachtaireachtaí sábháilteachta sin a choinneáil amuigh ansin agus is cuid thábhachtach de na cláir oideachais seo iad a fháil chuig na scoileanna. Caithfimid teachtaireachtaí agus físeáin mar seo a threisiú.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button