News

Básanna daoine muinteartha i Maigh Eo ina ‘tragóid do-labhairt’Chuir cróinéir síos ar bhás triúr de theaghlach – máthair agus a beirt iníonacha – i dtimpiste bóthair ar an N17 in aice le Clár Chlainne Mhuiris, Co Mhaigh Eo, mar “tragóid do-labhairt”.

Bhí Pat O’Connor, Cróinéir Cheantar Mhaigh Eo, i gceannas ar oscailt ionchoisne faoi bhás Una Bowden, 47 bliain d’aois agus a hiníonacha Saoirse, 10, agus Ciara, 14 bliana d’aois.

Bhásaigh na Bowdens, a raibh cónaí orthu in aice le Maigh Cuilinn, Co na Gaillimhe, in imbhualadh ar an N17 in aice le Clár Chlainne Mhuiris i mí an Mhárta seo caite.

Tugadh fianaise leighis ag éisteacht ghairid ar maidin faoi chéannacht an duine nach maireann agus cúis leighis a mbásanna.

Chuir an cróinéir an éisteacht ionchoisne shubstaintiúil ar atráth go dtí go bhfaigheadh ​​toradh imscrúdaithe an Gharda Síochána.

Ní fhéadfaí an triúr íospartach a shainaithint ach ó thorthaí tástálacha DNA.

Thug an paiteolaí comhairleach, an Dr Fadel Bennani, fianaise gur gortuithe fairsinge cloiginn agus coirp de bharr timpiste bóthair ba chúis le bás na dtrí íospartach.

Sular cuireadh ar atráth é go dtí dáta neamhshonraithe chun ligean do ghardaí leanúint lena n-imscrúduithe ar an gcúis a bhí leis, chuir an tUasal O’Connor síos ar na básanna mar “tragóid do-labhairt”.

Dúirt an cróinéir gur dhírigh an tragóid aird arís ar shábháilteacht an N17 i ndeisceart Mhaigh Eo, rud ar cheart a mheas mar cheann de na bóithre is fearr sa réigiún.

“Is tragóid do-labhartha é don teaghlach agus don phobal triúr ógánach a chailleadh le linn a saoil”, a dúirt an tUasal O'Connor.

Mhol an cróinéir na chéad fhreagróirí a d'fhreastail ar an láthair agus daoine eile a chabhraigh chomh maith leis an bhfoireann leighis agus marbhlainne ag MUH lena n-áirítear an Dr Bnnani.

Agus é ag teacht le tuairimí an chróinéara, dúirt an Sáirsint Seán McHale freisin gur eispéireas an-thrámach a bhí ann do na tiománaithe a tháinig ar láthair na heachtra.

Dúirt sé go raibh cailliúint Saoirse agus Ciara á mhothú go mór ag a gcairde scoile i Maigh Cuilinn.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button