News

Beidh tástáil éigeantach drugaí le déanamh ar thiománaithe tar éis timpiste bóthairTá tástáil éigeantach drugaí do thiománaithe a bhfuil baint acu le himbhuailtí tromchúiseacha bóthair le teacht i bhfeidhm an deireadh seachtaine seo.

Faoi láthair, ní bhíonn daoine a bhfuil baint acu le teagmhais den sórt sin ach faoi réir ag tástáil éigeantach alcóil.

Tá na bearta nua, a thiocfaidh i bhfeidhm ón Satharn, á dtabhairt isteach ag an Aire Stáit Iompair Jack Chambers.

San am a chuaigh thart, bhí cumhacht roghnach ag gardaí tástáil le haghaidh drugaí.

Agus taighde á thabhairt le fios, áfach, go bhfuil méadú ag teacht ar leitheadúlacht na tiomána ar dhrugaí, tá sé mar aidhm ag tástáil éigeantach do thiománaithe a bhfuil baint acu le himbhuailtí bóthair cleachtais chontúirteacha tiomána a dhíspreagadh agus a chinntiú go mbraitear iad siúd go léir a bhíonn ag tiomáint faoi thionchar agus a bhfuil baint acu le himbhualadh tromchúiseach.

Gheall an tUasal Chambers na rialacha nua a thabhairt isteach Meán Fómhair seo caite.

Síneoidh sé ina dhlí foráil den Acht um Thrácht ar Bhóithre, chun éifeacht a thabhairt don bheart nua.

Dúirt an tAire Chambers: “Tá tiomáint faoi thionchar ar cheann de na ceithre phríomhchúis le básanna ar na bóithre agus níl sé inghlactha go simplí.

“Is tosaíocht domsa agus do mo Roinn é a chinntiú go bhfuil reachtaíocht láidir um thrácht ar bhóithre mar bhonn agus mar thaca ag an nGarda Síochána.”

Ceannaíodh 10,000 feiste tástála Drugwipe breise níos luaithe i mbliana chun na rialacha nua a éascú.

De ghnáth tógann sé ocht nóiméad chun na tástálacha a chríochnú, ach faoin ordú seo beidh uastréimhse feithimh 30 nóiméad le haghaidh tástála drugaí cois bóthair.

Tá an t-ordú á thabhairt isteach mar chuid den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2024, a shínigh an tUachtarán Michael D Higgins ina dhlí an mhí seo caite.

Reachtaítear leis an Acht freisin do luasteorainneacha réamhshocraithe ar bhóithre uirbeacha, bóithre náisiúnta den dara grád agus bóithre tuaithe nó áitiúla chomh maith le bearta eile um shábháilteacht ar bhóithre a thabhairt isteach a chuirfear chun feidhme i gcéimeanna.

I mí Aibreáin, d'aimsigh tuarascáil de chuid an Údaráis Póilíneachta a d'fhéach ar 2023 go raibh imní ar roinnt ball den Gharda Síochána a raibh orthu, tar éis tástáil cois bóthair agus gabháil, go mbeadh ar dhochtúir tástáil fola a dhéanamh.

Déantar é seo chun láithreacht drugaí nó alcóil a dhearbhú agus tá sé riachtanach chun táillí a bhrú.

Chinn an tÚdarás Póilíneachta, áfach, go bhfuil “dúshlán forleathan ann maidir le rochtain a fháil ar dhochtúirí go tráthúil” agus dá bhrí sin, scaoiltear amhrastach gan chúiseamh tar éis roinnt uaireanta an chloig gan tástáil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button