News

Bhí an tiománaí tacsaí cúisithe as éigniú 'creach', a dúirt giúiréTá sé curtha in iúl don ghiúiré i dtriail tiománaí tacsaí atá cúisithe as éigniú beirt bhan óga ar dhá oíche ar leith in 2022 go raibh sé “creiche” agus gur dhírigh sé ar mhná leochaileacha a bhí ar meisce agus a bhí ag iarraidh teacht abhaile.

Chuir an t-abhcóide ionchúisimh Gerardine Clarke síos ar chuntais an fhir faoi ghnéas comhthoiliúil a bheith aige le gach ceann de na mná mar “farce” agus “gruama”.

Séanann an fear na líomhaintí éignithe.

Níos luaithe chuala an chúirt fianaise cosanta ó thriúr ban eile a dúirt go raibh gnéas comhthoiliúil acu leis an tiománaí céanna ar ócáidí eile i gcúl a tacsaí.

Dúirt duine de na mná nach mbeadh gnéas aici leis dá mbeadh sí sobr.

Dúirt an t-abhcóide cosanta Lorcan Staines leis na giúróirí nach raibh siad ann chun cinneadh a dhéanamh ar mhoráltacht nó cibé an raibh iompar an fhir feiliúnach ach cinneadh a dhéanamh faoina chiontacht nó a neamhchiontacht gan mhothú.

Rinne an triúr finnéithe cosanta ráitis do na Gardaí tar éis don fhear a bheith gafa agus rinne an triúr cur síos ar ghnéas a bheith acu leis an bhfear ina tacsaí, uaireanta níos mó ná uair amháin.

Bhí bean 'i ndáiríre, i ndáiríre ar meisce'

Rinne an chéad bhean cur síos ar tacsaí a fháil abhaile tar éis cóisir.

Dúirt sí tar éis don tiománaí stopadh ag a teach, phóg siad agus d'fhiafraigh sé an raibh sí ag iarraidh dul áit éigin.

Dúirt sí gur thiomáin siad suas na sléibhte. Dúirt an bhean go raibh sí ag ól ach go raibh a fhios aici cad a bhí á dhéanamh aici agus go raibh gnéas acu.

Ina dhiaidh sin dúirt sí go bhfaigheadh ​​sí ardaitheoir uaidh gach sé seachtaine nó mar sin. Dúirt sí nach raibh gnéas acu i gcónaí ach má rinne siad dúirt sí go raibh sé “suas na sléibhte nó ar an alleyway”.

Dúirt an dara cailín gur ciceáileadh í as club oíche i lár chathair Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir 2021, agus gur fhág sí a mála láimhe agus a hairgead istigh.

Dúirt sí gur tharraing an tiománaí suas in aice léi agus d’fhiafraigh sí di an raibh gá aici le tacsaí.

Nuair a dúirt sí leis nach raibh aon airgead aici, dúirt sé nach ligfeadh sé do dhuine siúl abhaile leo féin.

Dúirt sí go raibh sí “i ndáiríre, i ndáiríre ar meisce”, “ar meisce ná mar is gnách”.

Ina ráiteas dúirt sí gur fhiafraigh an tiománaí di an raibh sí ag iarraidh “fanacht amach” agus d'aontaigh sí.

Thiomáin siad isteach sa bhealach isteach chuig foirgneamh agus bhí gnéas acu i gcúl an tacsaí.

Dúirt sí gur chuir sé téacs chuici cúpla uair ina dhiaidh sin go hiondúil féachaint an raibh sí amuigh.

Dúirt sí an uair dheireanach a bhí sí sa charr gur iarr sí air an méadar a chasadh air mar gur bhraith sí go raibh sé ag súil le rud éigin uaithi.

Dúirt sí gur sheol sé téacs chuici go luath an 9 Lúnasa 2022, an lá céanna a líomhain an dara gearánach gur éigniú í.

Dúirt an finné cosanta seo gurb é an fáth a raibh gnéas aici leis an tiománaí toisc go raibh sí ar meisce.

Dúirt sí dá mbeadh sí sobr nach mbeadh sí tar éis gnéas a bheith aici leis mar dúirt sí go raibh sé dhá oiread a aois agus nach raibh sé tarraingteach di.

Dúirt an tríú bean gur leag sí síos an tacsaí tar éis di a bheith amuigh agus go raibh sí “an-ólta”.

Dúirt sí gur inis sí scéal a saoil dó agus gur “éisteoir maith” é.

Ar deireadh bhí gnéas aici i gcúl an tacsaí, a dúirt sí.

Thug sí cuireadh dó freisin chuig a teach thart ar sheachtain ina dhiaidh sin agus bhí gnéas aici arís. Dúirt sí go raibh sé go deas léi agus go raibh sé “ach gnéas”.

Ráiteas fear 'farce iomlán agus iomlán' – abhcóide ionchúisimh

Ina hóráid deiridh, dúirt Ms Small leis na giúróirí nach mór toiliú le gníomh gnéasach a bheith saor agus a thabhairt go deonach.

Dúirt sí nach bhféadfadh duine a bhí ina chodladh nó gan aithne toiliú agus mura bhféadfadh duine toiliú mar gheall ar alcól nó drugaí, ní raibh siad in ann toiliú a fháil.

Dúirt sí leis na giúróirí gur cás é seo a bhí ag screadaíl amach as a gcialltacht agus a dtaithí ar an saol.

Dúirt sí go bhféadfadh siad a chinneadh go raibh fianaise an triúr ban eile a dúirt gur thoiligh siad le gnéas a bheith neamhábhartha toisc nár thoiligh na gearánaigh sa chás seo.

Dúirt Ms Small go raibh fianaise an bheirt bhan óg an-láidir agus nach raibh aon cheist ann gur thoiligh ceachtar acu gnéas a bheith acu leis an bhfear.

Dúirt sí go raibh an chéad bhean óg go soiléir faoi thionchar nuair a fheictear í ar phíosaí scannáin TCI ag siúl síos sráid.

Dúirt sí go bhfeictear an tiománaí ag déanamh dhá chasadh U.

Dúirt Ms Small go raibh an bhean feicthe go soiléir aige. Dúirt sí gur aithin sé a chreach agus go raibh a fhios aige go raibh an bhean leochaileach nuair a stop sé.

Thug sí le fios nár chloígh an bhean óg leis an tacsaí í féin.

Dúirt sí gur dhírigh an fear uirthi. Dúirt sí go raibh an tiománaí le feiceáil ag breathnú amach an fhuinneog ar an mbean agus dúirt sí go raibh sé soiléir cad a bhí ag tarlú.

Dúirt Ms Small go raibh an fhíric go raibh an bhean ar a tréimhse ábhartha maidir le cibé ar thoiligh nó nár thoiligh sí le gnéas.

Dúirt sí i ráiteas a thug an fear do ghardaí inar dhúirt sé go raibh gnéas comhthoiliúil acu agus gur “farce iomlán iomlán” a bhí i gceist ag an gcéad ghearánach a bhí i gceannas.

Dúirt sí go raibh an bhean óg 19 mbliana d'aois, naive agus thar a bheith leochaileach.

Níor thoiligh sí agus ní raibh sí in ann toiliú a fháil, a dúirt Ms Small. Agus dúirt sí go raibh a fhios ag an bhfear cúisithe go maith nach raibh.

Dúirt Ms Small go raibh faitíos agus turraing ar an dara gearánaí agus chuir sí síos ar ráiteas an fhir gur thionscain an bhean óg seo gníomhaíocht ghnéasach mar “ghreannmhar”.

Dúirt Ms Small nach dócha go ndéanfadh beirt bhan óga nach raibh aithne acu ar a chéile líomhaintí comhchosúla i gcoinne an fhir chéanna laistigh de shé nó seacht seachtaine óna chéile.

Dúirt Ms Small leis an ngiúiré gur sealbhóir ceadúnais feithicle seirbhíse poiblí an fear a raibh sé de chúram air an bheirt bhan óg a thabhairt abhaile. Ach dúirt sí nárbh é sin a rinne sé.

Chreiche sé ar leochaileachtaí – agus ar an bhfíric go raibh an bheirt chailíní ar meisce agus an-codladh.

Dúirt sé go raibh caidreamh collaí aige leo gan a dtoiliú, go raibh a fhios aige go maith cad a bhí á dhéanamh aige.

Dúirt sí go bhféadfadh siad a bheith sásta gur chruthaigh an t-ionchúiseamh a gcás gan amhras réasúnach agus d'iarr sí ar an ngiúiré é a fháil ciontach i ngach cás ina choinne.

D'iarr an lucht cosanta 'fíorfhíorasc' a thabhairt don ghiúiré

Ina óráid deiridh, dúirt an t-abhcóide cosanta Lorcan Staines nach raibh aon amhras ann gur cás uafásach é seo.

Dúirt sé go raibh an pictiúr péinteáilte de ghníomhartha agus iompar a chliaint “a chur go éadrom” thar a bheith míthaitneamhach.

Ach dúirt sé leis na giúróirí go gcaithfidh siad an cás a chinneadh gan dochar agus mothúchán.

Dúirt sé nach raibh siad ann le cinneadh a dhéanamh ar cheart go mbeadh cead ag an bhfear tacsaí a thiomáint arís nó an raibh sé ina fhear maith nó nach raibh.

Ní bhain an cás le moráltacht, ná le hoiriúnacht ná lena fhostaíocht sa todhchaí.

Dúirt sé leo go gcaithfeadh siad a bheith cinnte faoina chiontacht.

Dúirt sé dá nglacfadh siad lena chuntas ar an méid a tharla go raibh sé réasúnta indéanta go raibh orthu leas an amhrais a thabhairt dó.

Dúirt an tUasal Staines go raibh cásanna éignithe thar a bheith deacair mar nach raibh ach beirt i láthair agus go raibh ar an ngiúiré déileáil le cuntais dhaoine.

Dúirt sé go raibh ceistmharcanna suntasacha, deacrachtaí agus lochtanna sa chás agus go raibh fadhbanna cuimhne agus mearbhall ann.

Dúirt an tUasal Staines go mb'fhéidir gur beag an seans a bhí i gcuntais a chliaint ar an méid a tharla.

Ach nuair a d’fhiosraigh gardaí teachtaireachtaí gnéis ar a ghuthán, fuair siad triúr ban a raibh gnéas comhthoiliúil acu leis i gcúl a thacsaí.

Chuir an tUasal Staines in iúl don ghiúiré freisin gur stop an carr i cul de sac leis an gcéad ghearánach ar feadh deich go 11 nóiméad.

Dúirt sé gur fada an lá é seo. Agus d'iarr sé ar an ngiúiré smaoineamh ar theagmháil ghnéasach neamh-chomhthoiliúil a tharla i suíochán cúil cairr chomh beag ar feadh deich go 11 nóiméad.

Dúirt sé gurbh í an fhírinne mhíthaitneamhach nár chuimhnigh an bhean óg ar conas a thosaigh an teagmháil.

Dúirt an tUasal Staines nach raibh aon mholadh a dúirt ceachtar de na mná stop a chur ag am ar bith.

Dúirt sé nach gcaithfidh bean stad a rá. Ach dúirt sé go raibh sé i bhfad níos éasca a mheas an raibh a fhios ag duine cúisithe an raibh an caidreamh collaí neamh-chomhthoiliúil má iarrtar orthu stopadh.

Dúirt sé chun é a chiontú in éigniú, caithfidh na giúróirí a bheith cinnte nach raibh a fhios ag an bhfear go raibh na mná ag toiliú nó go raibh sé meargánta cibé an raibh siad ag toiliú nó nach raibh.

Dúirt sé leis na giúróirí nár chiallaigh fíorasc neamhchiontach gur ghníomhaigh an fear go cuí nó gur fear maith a bhí ann.

Níl i gceist leis ach go raibh amhras réasúnta orthu. D'iarr sé orthu fíorasc fíor a thabhairt isteach de réir na fianaise.

Beidh an Breitheamh Paul McDermott i gceannas ar an ngiúiré amárach, ag cur síos ar na prionsabail dlí agus ag achoimre ar an bhfianaise.

Ina dhiaidh sin tosóidh an seisear ban agus seisear fear ag breithniú a gcuid breithiúnas.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button