News

Bhí bunaitheoir carthanachta 'faoi bhagairt' maidir le cabhair ó lucht iarrtha tearmainn


Tá sé ráite ag cathaoirleach agus bunaitheoir carthanachta do dhaoine gan dídean go bhfuil bagairtí pearsanta faighte aige chomh maith le bagairtí chun an t-áitreabh a dhó de bharr na hoibre atá ar bun acu chun cabhrú le hiarrthóirí tearmainn gan lóistín.

Tá Aubrey McCarthy ó Tiglin ag an Teach Solais ag cabhrú le daoine gan dídean in Éirinn le blianta fada agus deir sí nach raibh bagairt mar seo air riamh.

“Tá muid ann le blianta fada ag cabhrú le daoine gan dídean agus le haon duine a thagann chuig an doras againn,” a deir sé.

Thosaigh na bagairtí Déardaoin seo caite ar oíche an-ghnóthach don charthanacht nuair a bhí scuainí síos an dá thaobh de Shráid an Phiarsaigh.

“Sílim gur tharraing sé aird mícheart b'fhéidir. Mar sin cuireadh in iúl dom go bhfuil tweets ag dul amach a bhfuil bagairtí iontu agus bagairtí ormsa go pearsanta ach freisin ar an Teach Solais, chun é a dhó agus conas cocktail molotov a chaitheamh san fhuinneog. “

Deir sé go bhfuil foirgneamh an Tí Solais ann ó 1828 ag cur seirbhísí ar fáil do dhaoine gan dídean agus go bhfuil go leor de na cónaitheoirí ann in Éirinn a raibh daoine gan dídean, dar leis, a bhí faoi bhagairt freisin.

“Mar sin rinneamar measúnú riosca. Agus is é an rud a rinne muid ná gur bhog muid na daoine ó thaobh tosaigh an fhoirgnimh go dtí an chúl agus níl tú ach ag smaoineamh, táimid go léir ar an bhfoireann chéanna anseo. Nílimid ach ag iarraidh cabhrú leat. daoine a thagann gan déanamh, atá leochaileach, beag beann ar a ndath, a gcreideamh nó a gcreideamh.”

Deir sé gur bhunaigh sé an carthanas in 2008 tar éis dó déileáil le tionchar na handúile ar bhall dá theaghlach féin.

“Tá mé ag déanamh seo le 16 bliana. Ní raibh aon cheist againn riamh. Tá a fhios ag daoine é sin. Táimid go léir ar an bhfoireann chéanna. Nílimid ach ag iarraidh cabhrú leo siúd atá leochaileach. Mar sin is críoch nua é seo. Ach tá oibrithe deonacha iontacha agam, foireann iontach, agus ní dóigh liom go bhfuil sé ceart iad a thabhairt faoi bhagairt as rud arb é beartas an Rialtais é.”

Maidir leis an gceist ar cheart dá charthanacht a bheith ag tabhairt amach pubaill do dhaoine gan dídean, deir sé go bhfuil a charthanacht ag obair i gcomhar le IPAS agus leis an Roinn Imeasctha.

“Thug IPAS treoir dúinn oibriú leis na daoine leochaileacha a thagann chugainn,” a deir sé, ar choinníoll go gcuireann siad an cárta gorm ábhartha i láthair a thaispeánann gur Iarratasóir ar Chosaint Idirnáisiúnta iad.

“Tá sé treoir dúinn mála codlata a thabhairt dóibh agus puball a thabhairt dóibh agus ansin sonrasc a thabhairt don IPAS. Mar sin táimid ag leanúint na dtreoracha tábhachtacha. Mar sin níl sé ina chuidiú mar sin deir roinnt ball, baill sinsearacha an rialtais nár cheart duit a bheith. ag tabhairt amach pubaill.”

Deir sé go bhfuil an charthanacht ag iarraidh gach rud a dhéanamh i gceart agus tic a chur i ngach bosca.

“Is é sin an fáth go bhfuil sé uafásach a bheith ar an taobh mícheart de sin. Tá a fhios agam go bhfuil na gníomhaireachtaí go léir ag déanamh a ndícheall agus is cás gan fasach é. Ach is dóigh liom go dteastaíonn freagra ilghníomhaireachta uainn, nach mór dúinn a bheith ar an eolas.”

Deir sé go bhfuil an cheist curtha in iúl do ghardaí ag stáisiún Shráid an Phiarsaigh a chuir cruinniú ar bun.

“Rinne mé ráiteas iomlán. Agus de ghnáth tá a fhios agat go bhfuil sé uisce as lachan ar ais cineál ruda, ach tá siad go cothrom sinister. Agus nuair a deir tú sruthán sé síos agus táimid ag cruthú ceann scríbe le haghaidh ár naimhde. I mo thuairimse, ní hamháin ar bith. .”

Deir sé go raibh karaoke sa Teach Solais aréir.

“Bhí na Gaeil, na Sasanaigh, neamh-Eorpacha againn agus bhí bia te againn, le Bearbóir. Cruthaíonn muid atmaisféar a théann i ngleic le heaspa dídine. Mar sin níl muid i gcoinne aon duine. Nílimid ar son aon duine. Cabhraíonn muid na daoine is leochailí.”

Tá na bacainní is déanaí gar do dhroichead Shráid Bhagóid

Tuilleadh bacainní curtha ar an gCanáil Mhór i mBaile Átha Cliath

Tá níos mó bacainní curtha i bhfeidhm feadh na Canálach Móire i mBaile Átha Cliath, tar éis gur cuireadh bacainní isteach ar chodanna eile den chanáil inné mar iarracht cosc ​​a chur ar thuilleadh pubaill a chur.

Tá na bacainní is déanaí gar do dhroichead Shráid Bhagóid, áit a bhfuil fána ar an talamh feadh na canála, rud a d’fhágfadh go mbeadh sé deacair puball a shocrú.

Tá líne de 33 puball suite ar maidin ar feadh limistéar níos faide suas an chanáil, áit ar chodail grúpaí imirceach gan dídean thar oíche.

Deir oibrithe deonacha go raibh sé sách ciúin thar oíche.

Tá go leor de na fir fós ag fanacht le cloisteáil ó na Seirbhísí Cóiríochta um Chosaint Idirnáisiúnta, atá ag streachailt le déileáil le líon na ndaoine atá ag teacht isteach anseo le seachtainí beaga anuas.

Idir an dá linn, cuirfear lóistín ar fáil do gach duine atá ag lorg tearmainn anseo sna míonna atá romhainn, a gheall an tAire Imeasctha Roderic O’Gorman.

Dúirt sé, áfach, go bhfuil gá le níos mó spásanna sa ghearrthéarma chun foscadh éigeandála a sholáthar d’iarrthóirí tearmainn.

Go dtí go bhfaightear é seo tá an baol ann go leanfaidh daoine atá ag lorg tearmainn anseo ag codladh amuigh, thug sé rabhadh.

Ag labhairt dó ar an Anton Savage Show ar Newstalk dúirt sé go bhfuil úsáid talamh Stáit mar chuid lárnach den phlean chun láithreacha sábháilte a bheith ann d'iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta.

D’fhéadfaí daoine a aistriú ó Shráid an Mhúraigh agus ón gCanáil Mhór toisc “gur tugadh lóistín nua ar líne,” a dúirt sé.

“Tá gach rud is féidir linn a dhéanamh chun cóiríocht bhreise a thabhairt dúinn,” a dúirt sé.

Chosain an tAire obair eagraíochtaí carthanachta Státmhaoinithe a sholáthraíonn pubaill d’iarrthóirí tearmainn a bhaintear níos déanaí in oibríochtaí ilghníomhaireachta.

“Nílimid ag iarraidh daoine a fhágáil go hiomlán i mbaol,” a dúirt sé.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button