News

Bhí imní ar FSS faoi úsáid drugaí HHC i measc daoine ógaTá sé ráite ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil imní orthu faoi úsáid an druga Hexahydrocannabinol (HHC) i measc daoine óga.

Tá sé á dhíol go dleathach i siopaí vape agus tá rabhadh tugtha ag oifigigh sláinte go bhfuil drochthionchar sláinte ag baint leis an druga.

“Tá seirbhísí d’ógánaigh ag insint dúinn go bhfuil fadhbanna ag thart ar 20% de na daoine a fheiceann siad tar éis dóibh HHC a úsáid,” a dúirt Ceannaire Cliniciúil FSS um Sheirbhísí Andúile, an tOllamh Eamon Keenan.

Sintéisithe ó cannabidiol (CBD) a bhaintear as plandaí cannabais íseal-THC (cnáib), is é HHC an chéad cannabinoid leathshintéiseach a tuairiscíodh san AE.

Tá FSS ag déanamh monatóireachta ar leibhéil úsáide HHC agus ag soláthar faisnéise don Roinn Sláinte ionas gur féidir léi breathnú ar an reachtaíocht a bhaineann le HHC.

Sheol sé a Chlár um Shaol Oíche Shábháilte i mBaile Átha Cliath agus d’aibhsigh oifigigh go mbeidh foirne for-rochtana laghdaithe díobhála agus seiceáil drugaí ‘cúl tí’ ar siúl ag ceithre fhéile ceoil don tríú bliain as a chéile.

Is é an aidhm atá leis na dochair a bhaineann le drugaí a laghdú agus tuiscint ar threochtaí reatha drugaí a mhéadú.

“Tríd an tseiceáil drugaí ‘cúl tí’ atá againn, is féidir piollaí, púdair, criostail agus roinnt substaintí eile a anailísiú i bhfíor-am, i gcomhar idir FSS, gardaí agus lucht eagraithe na féile d’fhonn treochtaí imní a aithint chun an pobal a chur ar an eolas ag imeachtaí,” a dúirt Nicki Killeen, Bainisteoir Tionscadail FSS ag Teacht Chun Cinn Drugaí Treochtaí.

Beidh boscaí um ghéilleadh ar fáil freisin i suíomhanna atá faoi stiúir na sláinte i bpuball Drugs.ie agus i bpubaill leighis.

Tá oifigigh sláinte tar éis a chur in iúl do lucht na féile gur spás sábháilte iad na limistéir phubaill seo chun ligean d’aon duine a n-úsáid drugaí a phlé, faisnéis a fháil, agus drugaí a thabhairt suas le haghaidh anailíse.

Eiseofar foláirimh ar na meáin shóisialta má aithnítear treocht drugaí is ábhar imní ag féilte.

An samhradh seo caite, d’eisigh oifigigh ocht gcinn de chumarsáid riosca agus sholáthair siad 76 uair an chloig for-rochtana chun tacú le lucht freastail na féile. Rinneadh anailís ar 220 druga géillte lena n-áirítear; Pills MDMA ó 50mg go 246mg (dhá oiread an mheándáileog), ag cur béime ar éagsúlacht shuntasach i neart agus íonacht in ainneoin láithrithe den chineál céanna.

Eisíodh foláirimh eile maidir le cúrsaíocht ard-chumhachta, MDMA níos láidre, cetamine, cóicín agus cannabas ag féilte.

“Ceadaíonn an clár seiceála drugaí dúinn monatóireacht a dhéanamh ar an margadh féachaint cad iad na drugaí atá i gcúrsaíocht agus ár dteachtaireachtaí laghdaithe díobhála a shaincheapadh sa chiall is leithne timpeall ar dhrugaí ard-chumhachta ar dóichí go gcruthóidh siad fadhbanna meabhrach, fisiceacha agus síceolaíochta,” a dúirt an tOllamh Eamon Keenan, Ceannaire Cliniciúil FSS, Seirbhísí Andúile.

Tá oifigigh sláinte tar éis comhairle a thabhairt do dhaoine gan drugaí a mheascadh nó iad a úsáid ina n-aonar agus má mhothaíonn duine tinn comhairle phráinneach leighis a lorg.

“Ar ndóigh, tá sé níos sábháilte i gcónaí gan drugaí a úsáid, ach ní mór dúinn sláinte agus sábháilteacht na ndaoine a roghnaíonn iad a úsáid a chosaint, trí thionscnaimh éifeachtacha chun dochar a laghdú,” a dúirt Colm Burke, an tAire Sláinte Poiblí, Folláine agus an National. Straitéis Drugaí.

“Tá daoine ag sábháil daoine i dtionscnaimh mar seo, agus táim tiomanta do thacú le hobair na bhfoirne agus iad ag leanúint lena gcuid oibre luachmhar i rith an tsamhraidh,” a dúirt an tUasal Burke.

I rith an tsamhraidh, beidh an FSS ag cur seiceáil drugaí ‘cúl tí’ ar fáil ag ceithre fhéile: Blocpháirtí Mother Pride ar 28-29 Meitheamh; Garraíodóireacht Cheantar 8 ar an 9 Lúnasa; Electric Picnic ar 16-18 Lúnasa; agus Ceantar X an 21 Meán Fómhair.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button