News

Bhronn iarfhostóir €185,000 ar fhulaingeoir pian ainsealachTá breis agus €185,000 bronnta ar chomhairleoir díolacháin i siopa gutháin O2 mar shocrú ar chás idirdhealaithe míchumais i gcoinne a fhostóirí.

D’oibrigh Eamon Bowen do Telefonica Ltd ar feadh roinnt blianta.

In 2014 diagnóisíodh go raibh spondylolisthesis air, galar diosca meathlúcháin.

Cuireann sé pian ainsealach agus ídiú air, chomh maith le fadhbanna codlata agus soghluaisteachta.

B'éigean don Uasal Bowen tréimhsí saoire breoiteachta a ghlacadh mar gheall ar a shláinte.

Rinne an chuideachta é a tharchur chuig Occupational Health a rinne moltaí éagsúla chun cabhrú leis filleadh ar an obair.

Dúirt an tUasal Bowen go raibh fonn air leanúint ar aghaidh ag obair agus d’oibrigh sé ón mbaile le linn na paindéime Covid-19.

D’fhill sé ar a chuid oibre tar éis dó a bheith faoi ghlas, ach ba dheacair dó laethanta fada a chaitheamh ar a chosa.

Mhol an fhoireann Sláinte Ceirde filleadh ar an obair de réir a chéile, uaireanta oibre laghdaithe agus cathaoir tacaíochta a úsáid.

Dúirt an tUasal Bowen nár cuireadh na moltaí i bhfeidhm i gceart.

Rinne sé iarracht arís agus arís eile an cheist a phlé lena fhostóir ach bhraith sé sa deireadh nach raibh aon rogha aige ach imeacht agus d’éirigh sé as a thairiscint in 2021.

“Bhain mé taitneamh as mo phost, bhí mé ag iarraidh a bheith ag obair. Rinne Sláinte Ceirde moltaí arís agus arís eile chun cabhrú liom filleadh ar an obair agus fanacht ag obair, ach níor cuireadh iad seo i bhfeidhm go hiomlán.

“Sa deireadh, gan na tacaíochtaí agus na coigeartuithe seo bhí sé dodhéanta dom leanúint ar aghaidh ag obair.

“Creidim gur costas dom mo phost mar gheall ar a mainneachtain moltaí Sláinte Ceirde a chur i bhfeidhm go hiomlán agus labhairt liom faoi mo chuid riachtanas mar dhuine faoi mhíchumas.”

Thacaigh Coimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann lena chás agus socraíodh é le suim £160,000 (€186,000).

Dúirt an Príomh-Choimisinéir Geraldine McGahey go raibh an cás socraithe ar mhéid suntasach airgid agus go raibh fostaí luachmhar caillte ag an gcomhlacht.

“Tá sé riachtanach go ndéanfadh fostóirí machnamh cúramach ar gach moladh a dhéanann Sláinte Ceirde agus go ndéanfaidh siad cumarsáid leis an duine faoi mhíchumas lena chinntiú go dtuigeann siad a riachtanais.

“Tá sé tábhachtach freisin go mbeadh a fhios ag gach ball foirne, go háirithe bainisteoirí líne, go ndeir an dlí nach mór coigeartuithe réasúnta a chur san áireamh.”

Agus an cás á réiteach, ghabh Telefonica leithscéal leis an Uasal Bowen as an anacair agus as an gortú a bhain leis.

Tá sé aontaithe oibriú leis an gCoimisiún Comhionannais chun athbhreithniú a dhéanamh ar a chuid polasaithe, cleachtais agus nósanna imeachta.

Socraíodh an cás gan dliteanas a admháil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button