News

Bhronn Nolan urghaire sealadach chun stop a chur le dífhostúTá urghaire sealadach ceadaithe ag an Ard-Chúirt chun srian a chur le dífhostú an Ollaimh Philip Nolan óna phost mar Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ).

Dúradh leis an gcúirt go raibh an dífhostú fíor-iontach agus urghnách gan aon fhírinniú a shamhlú.

Cuireann na horduithe cosc ​​ar SFI an tOllamh Nolan a dhífhostú, caitheamh leis mar dhuine a dífhostaíodh, nó duine ar bith eile a cheapadh don phost.

Dúirt an tAbhcóide Sinsearach Padraic Lyons leis an gcúirt gur cuireadh in iúl don Ollamh Nolan i ríomhphost oíche Dé Luain go raibh sé á bhriseadh as a ról mar Ard-Stiúrthóir SFI gan éisteacht araíonachta ná deis dó déileáil le líomhaintí a rinneadh ina aghaidh.

Dúradh leis an gcúirt go raibh an tOllamh Nolan ceaptha ina ról san SFI chun athchóirithe a dhéanamh ach i gcáipéis faoi mhionn, dúirt sé go raibh sé ag cur in aghaidh go mór leis seo laistigh den bhainistíocht shinsearach.

Dúirt an tOllamh Nolan, nuair a ceapadh é ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ainmnithe ar chomhlacht nua molta Research Ireland, gur breathnaíodh air seo mar thacaíocht dó, agus nach ndeachaigh sé síos go maith orthu siúd a bhí i gcoinne a chlár oibre athchóirithe.

Dúirt an tUasal Lyons go ndearna cúigear gearáin faoin mbulaíocht go déanach i mí na Nollag 2023.

D’ullmhaigh an Abhcóide Sinsearach, Tom Mallon tuarascáil a chinn nach raibh aon sáruithe ar rialachas corparáideach agus aon bhulaíocht ach chinn sé go raibh cás le freagairt ag an Oll. chun na líomhaintí seo a bhreithniú.

Dúirt an tUasal Lyons go raibh sé tugtha le fios go dtí Dé Luain go leanfaí próiseas ina mbeadh deis ag an Ollamh Nolan freastal ar na líomhaintí.

Dúirt sé, áfach, ag cruinniú boird tráthnóna Dé Luain, gur ghlac an bord “cúrsa gníomhaíochta a bhí fíor-iontach agus gann” nuair a chinn sé an t-ollamh a dhífhostú.

I ríomhphost a seoladh chuig a dlíodóirí oíche Dé Luain, dúirt SFI nach mbeadh sé chun leasa SFI ná an tOllamh Nolan próiseas araíonachta a thionscnamh.

Dúirt an tUasal Lyons gur ráiteas uafásach é seo agus go raibh moladh ann go bhféadfadh fíoras na líomhaintí a bheith déanta ar chor ar bith gur leor é chun dífhostú achomair.

Cúrsa gníomhaíochta ‘beagnach gan fasach’

Dúradh leis an gcúirt gur gníomh “beagnach gan fasach” a bhí anseo a bhí an-dochar don Ollamh Nolan. Dúirt sé nach raibh aon údar maith lena dhífhostú sa chaoi ar cuireadh i bhfeidhm é.

Dúirt an tUasal Lyons nach raibh aon rabhadh ag an Ollamh Nolan agus gur baineadh a fhostaíocht as a phost ar an mbealach is egregious.

Bhí baint ag a sacking i dtuairiscí sna meáin leis na líomhaintí a rinneadh ina choinne, a dúirt sé. Dúradh leis an gcúirt go gcaithfidh gur ó dhuine de chuid SFI a tharla sceitheadh ​​na líomhaintí.

Dúirt an tUasal Lyons leis an gcúirt nach cás é seo faoi nósanna imeachta cothroma – cás a bhí ann nach raibh aon nósanna imeachta ann.

Dúirt sé nach raibh an tOll. de shaghas ar bith.

Dúradh leis an gcúirt gur dhiúltaigh an tOllamh Nolan go láidir do na líomhaintí gur ghlac sé le hiompar míchuí.

Ach dúirt an tUasal Lyons sa mhéid gurb é sin an dearcadh a bhí ag aon duine a d'oibrigh leis nó a d'fhéadfadh a bheith ag obair leis amach anseo, go raibh sé sásta dul i ngleic leis trí idirghabháil.

Dúirt sé dá gceadófaí don dífhostú seasamh, go ndéanfaí dochar mór do chlú agus d’ionchais ghairmiúla an Ollaimh Nolan. Dúirt sé nach bhféadfaí ligean do ghníomhartha géara an bhoird seasamh.

Briseadh as a phost é gan éisteacht araíonachta

Dúirt an tUasal Breitheamh Rory Mulcahy go ndearna an tOllamh Nolan cás láidir ar dóigh go n-éireodh leis ag triail iomlán. Dúirt sé gur dífhostaíodh an tOllamh Nolan gan éisteacht araíonachta a bhí le feiceáil ar an bhfianaise a cuireadh faoina bhráid a bheith ina sárú soiléir ar nósanna imeachta córa.

Chinn an breitheamh freisin, i bhfianaise láidreacht an cháis a chuir an tOllamh Nolan ar aghaidh, gurbh ionann cothromaíocht an cheartais agus an urghaire a iarradh a dheonú.

Ach dúirt sé nach mbeadh feidhm leis an urghaire ach go dtí tráthnóna amárach nuair a thiocfaidh an cheist ar ais os comhair na cúirte.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button