News

Braitheadh ​​50 duine gan víosa ag teacht ón RA an tseachtain seo caiteLe seachtain anuas braitheadh ​​50 duine ag teacht isteach sa Stát gan na víosaí ná na doiciméid chuí le linn seiceálacha inimirce na ngardaí feadh na teorann.

Rinneadh na seiceálacha thar cheithre lá ón Luan seo caite, 20 Bealtaine.

Dúirt Gardaí gur tugadh ar ais go dtí an Ríocht Aontaithe daoine a fuarthas go ndeachaigh siad isteach in Éirinn go mídhleathach agus ar diúltaíodh “cead chun talún” dóibh.

Ba ar bhád farantóireachta ó Chalafort Bhaile Átha Cliath go Holyhead, nó go Béal Feirste, ag brath ar chúinsí aonair a cuireadh na hearraí seo ar ais.

Dúirt Gardaí go bhfuil an 50 brath seo sa bhreis ar 107 duine a braitheadh ​​ag teacht isteach sa Stát gan na víosaí nó na doiciméid aitheantais riachtanacha ón ráithe dheireanach de 2023 suas go dtí an 20 Bealtaine i mbliana.

Dúirt siad go ndearnadh 11 lá gníomhaíochta sa ráithe dheireanach de 2023. Tharla 10 lá eile gníomhaíochta suas go dtí an 20 Bealtaine, agus tharla ceithre lá eile le seachtain anuas ón Luan.

Déantar seiceálacha inimirce go rialta ar an teorainn chun sáruithe ar an reachtaíocht inimirce a bhrath agus chun mí-úsáidí sa Chomhlimistéar Taistil a bhrath.

Tá siad faoi stiúir Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce, le cúnamh ó aonaid póilíneachta bóithre.

Déantar seiceálacha freisin i nDún Dealgan ar an líne traenach ó Bhéal Feirste go Baile Átha Cliath, toisc gurb é an chéad phointe iontrála chuig an Stát ó Thuaisceart Éireann é.

Dúirt Gardaí gur féidir le seiceálacha a bheith spontáineach nó réamhphleanáilte.

Dúirt Gardaí freisin go n-oibríonn oifigigh inimirce go dlúth le pearsanra a oibríonn busanna agus traenacha sa cheantar, agus go nglactar le cur chuige bunaithe ar chearta daonna maidir le gach duine a stoptar.

Tá oiliúint i gcód eitice agus múnlaí cinnteoireachta curtha i gcrích ag gach ball den Gharda Síochána agus dúirt gardaí go bhfuil gach seiceáil a dhéantar “dlíthiúil, oibiachtúil agus ómósach”.

Tá sé mar aidhm ag ‘Operation Sonnet’ dul i ngleic le mí-úsáid an Chomhlimistéar Taistil, le béim ar leith ar ghluaiseacht daoine idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann.

Dúirt Gardaí go bhfuil “comhoibriú suntasach oibríochtúil ag Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) le Fórsa Teorann na Ríochta Aontaithe, le seirbhísí póilíneachta na RA agus leis an PSNI”.

Oibríonn Tascfhórsa Comhpháirteach Trasteorann (JATF), a ionchorpraíonn an dá dhlínse póilíneachta, le chéile freisin chun faireachán a dhéanamh ar inimirce mhídhleathach, chomh maith le coiriúlacht trasteorann eile agus iad a bhrath.

Ligeann oibríochtaí atá bunaithe ar fhaisnéis freisin seiceálacha cúlra a dhéanamh ar dhuine aonair go háitiúil, go náisiúnta nó i ndlínsí eile, “chun carachtar an duine sin a fháil amach nó aon rioscaí a bhaineann leis a aithint”, a dúirt Gardaí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button