News

Bunaíonn mic léinn UCD campas chun tacú leis an bPalaistín


Tá campa mac léinn tríú leibhéal dara leibhéal bunaithe tráthnóna inniu, ar thailte an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD).

I dtionscnamh atá á stiúradh ag Aontas na Mac Léinn UCD agus a ghrúpa BDS, chuir thart ar 50 mac léinn pubaill le chéile tráthnóna inniu in aice le loch i lár champas Bhaile Átha Cliath Theas.

Dúirt siad le Nuacht RTÉ go bhfuil an campa agóid in aghaidh diúltú UCD aghaidh a thabhairt ar imní na mac léinn maidir leis an bPalaistín, lena n-áirítear a mhainneachtain sos comhraic a éileamh, agus gur “ardú riachtanach chun a nglórtha a mhéadú agus cuntasacht a éileamh ó cheannaireacht an choláiste” atá sa ghníomh.

Dúirt Uachtarán Aontas na Mac Léinn UCD Martha Ní Riada go raibh siad ag bunú an champais “i ndlúthpháirtíocht le muintir na Palaistíne”.

“Ba mhaith linn go n-aithneodh UCD go bhfuil cinedhíothú ag tarlú agus naisc a dhífheistiú agus a ghearradh le hinstitiúidí Iosraelacha,” a dúirt sí.

Tá liosta gníomhartha foilsithe ag na mic léinn atá uathu ó UCD.

Áirítear leo naisc acadúla agus eile a scaradh le hinstitiúidí agus cuideachtaí Iosraelacha, naisc a ghearradh le haon chuideachtaí a bhfuil baint acu le déantúsaíocht airm nó míleata eile, bunú scoláireachtaí do mhic léinn na Palaistíne agus bealaí d’acadúil na Palaistíne, agus fáil réidh le hearraí Iosraelacha agus conarthaí soláthraithe ón gcampas.

Tá na mic léinn ag éileamh freisin ráiteas poiblí ó UCD ag iarraidh “deireadh a chur le cinedhíothú mhuintir na Palaistíne ag stát lonnaitheach Iosrael”.

Chuir Coláiste na Tríonóide campas ar bun díreach os cionn seachtain ó shin (Comhad image)

Leanann campa UCD gníomh comhchosúil a rinne Aontas na Mac Léinn i gColáiste na Tríonóide.

Tháinig deireadh le campa a bunaíodh ann díreach os cionn seachtaine ó shin Dé Céadaoin ina dhiaidh sin Thug Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD) gealltanas poiblí do raon beart lena n-áirítear dífheistiú ó gach infheistíocht i gcuideachtaí atá gníomhach sna Críocha Palaistíneacha faoi Fhorghabháil agus ar liosta dubh na NA.

Dúirt mic léinn UCD go raibh a ngníomhaíocht mar chuid de “thionscnamh domhanda faoi cheannas na mac léinn ag moladh deireadh a chur le cinedhíothú mhuintir na Palaistíne”.

“I ndlúthpháirtíocht le gluaiseachtaí comhchosúla ar champais ar fud an domhain, féachann BDS UCD agus Aontas na Mac Léinn air seo mar ardú riachtanach chun a nglór a mhéadú agus chun cuntasacht a éileamh ó cheannaireacht an choláiste,” a dúirt siad.

Dúirt an grúpa gur “léiriú síochánta comhbhá agus dlúthpháirtíochta” a bheadh ​​sa champa agus nach raibh “aon droch-thoil” beartaithe do dhuine ar bith, lena n-áirítear mic léinn, baill foirne nó an bhainistíocht.

“Tá BDS UCD agus Aontas na Mac Léinn tiomanta do gach beart agus réamhchúram sábháilteachta riachtanach a chur i bhfeidhm chun folláine na rannpháirtithe agus an phobail UCD ar fad a chinntiú. Áiríonn sé seo feasacht iomlán ar fhreagrachtaí agus breithniú ar scrúduithe leanúnacha, measúnaithe, agus gníomhaíochtaí campais, i.e. ” dúirt siad.

“Mar mhic léinn agus mar fhoireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ní ghlacfaimid a thuilleadh le neodracht mhorálta na hOllscoile atá neamh-chomhsheasmhach agus leanúnach in aghaidh cinedhíothú leanúnach,” ar siad.

Tá sé ráite ag na mic léinn go leanfar leis an gcampa go dtí go gcomhlíonfar a gcuid éileamh.

Chuaigh Nuacht RTÉ i dteagmháil le UCD chun tuairimí a fháil.

I mí na Samhna seo caite, mar fhreagra ar imní a d’ardaigh na mic léinn, dúirt Uachtarán UCD, an tOllamh Orla Feely: “Dá mbeadh sé mar chleachtas againn seasamh institiúideach a ghlacadh ar chúrsaí geopolitical, bheimis ag cur bac ar shaoirse baill ár bpobal a seasaimh aonair a chur in iúl. agus ár gcumas chun éagsúlacht tuairimí a chothú agus a urramú a shochtadh.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button