News

Buntáistí eacnamaíocha i mbaol ó neamhchinnteacht lárionad sonraíTá sé tugtha rabhadh ag comhlacht tionscail mura dtabharfar aghaidh ar na srianta polasaí a bhaineann le hionaid sonraí in Éirinn an tír a chur i mbaol go gcaillfear buntáistí eacnamaíocha teicneolaíochtaí na chéad ghlúine eile.

Tá iarrtha ag Bonneagar Digiteach Éireann (DII), atá comhdhéanta de 10 bhforbróir agus oibritheoir ionad sonraí anseo, ar an Rialtas grúpa oibre a bhunú a thabharfadh an Stát, tionscal na n-ionad sonraí agus rialtóirí le chéile chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann leis an earnáil. .

Áitíonn an grúpa gur chuir imní faoi fhuinneamh, inbhuanaitheacht agus úsáid talún teorainn mhór le forbairt lárionad sonraí agus infheistíocht sa tír seo le trí bliana anuas.

“Ní mór d’Éirinn gealltanas a thabhairt go cinnte maidir lena beartas lárionad sonraí go tapa, nó caillfidh sí an chéad chéim eile den infheistíocht i bhforbairtí digiteacha, tar éis di an chéad bhabhta de a chailleadh le dhá bhliain anuas,” a dúirt Peter Lantry, cathaoirleach DII.

“Gan gníomh tapa agus díreach ar an éiginnteacht seo, tá seasamh na hÉireann mar mhol fáilteach d’infheistíocht dhíreach ón gcoigríoch agus mar cheannaire teicneolaíochta domhanda i mbaol, díreach mar atá infheistíocht in AI ag méadú ar fud an domhain.”

“Má leanann an éiginnteacht ar aghaidh, go háirithe i gceantar meitreo Bhaile Átha Cliath, athróidh sé seasamh na hÉireann mar rogha cheann scríbe do thionscadail mhóra domhanda.”

Trí bliana ó shin, chuir EirGrid moratorium éifeachtach ar nascadh ionaid sonraí nua eile i réigiún Bhaile Átha Cliath leis an eangach náisiúnta go dtí 2028.

Tharla sé seo mar gheall ar shrianta acmhainne san eangach, go páirteach ba chúis leis an bhfás le blianta beaga anuas ar líon na n-ionad sonraí agus úsáideoirí móra fuinnimh eile, agus imní faoi na hastaíochtaí carbóin a bhaineann leo.

Níl Líonraí Gáis Éireann ag nascadh ionaid sonraí nua leis an gcóras dáileacháin gáis le dhá bhliain anuas, ach amháin má tá siad faofa roimhe seo lena nascadh.

Tá sé ráite ag an Aire Comhshaoil, Eamon Ryan, nach mbeidh ionaid sonraí nua nasctha leis na heangacha leictreachais nó gáis go dtí go stopfaidh siad ag brath ar bhreoslaí iontaise agus go laghdóidh siad a gcuid astuithe carbóin.

Ach maíonn DII go bhfuil easpa soiléireachta ann freisin maidir le beartas comhaontaithe nasc d’úsáideoirí móra fuinnimh agus straitéis éilimh na hÉireann.

“Táthar ag súil go n-infheisteofar na billiúin euro in AI agus in ionaid sonraí in Éirinn sna blianta atá romhainn,” a dúirt an tUasal Lantry.

“Má theipeann orainn gníomhú ar shaincheisteanna atá os comhair an bhonneagair dhigitigh go tráthúil, cuirfear cumas na hÉireann leas a bhaint as an tonn infheistíochta seo i mbaol.”

Maíonn DII freisin nach dtugann an timpeallacht beartais reatha an chinnteacht riachtanach don tionscal chun gealltanas a thabhairt go n-infheisteoidh sé i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite ar aon scála bríoch.

I measc na mball den chomhghuaillíocht DII tá CyrusOne, Digital Realty, EdgeConneX, EngineNode, Equinix, K2, Keppel DC REIT, Pure DC, T5 agus Ionaid Sonraí Vantage.

Go dtí seo tá €10bn infheistithe acu sa gheilleagar agus maíonn siad go n-infheisteoidís €3bn breise i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath sna blianta amach romhainn dá gceadódh aeráid an pholasaí dóibh é sin a dhéanamh.

Dúirt an grúpa go bhfuil siad tiomanta do theicneolaíocht agus inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an tionscail.

Tuairiscíodh le déanaí gur ghlaoigh gníomhaireacht infheistíochta isteach, GFT Éireann, an samhradh seo caite le haghaidh soiléirithe gan a thuilleadh moille ar na rialacha d’ionaid sonraí a lorgaíonn naisc gháis i measc damáiste do chreidiúnacht na hÉireann maidir leis an gceist.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button