News

Cad ba cheart duit a bheith ar an eolas faoi chiontú Donald Trump


Is é ciontú Donald Trump ar 34 chomhaireamh feileonachta deireadh le triail airgid stairiúil an iar-uachtarán ach níl deireadh leis an troid ar an gcás.

Anois tagann an phianbhreith agus an chosúlacht ar phianbhreith príosúin, próiseas fada achomhairc, agus ar feadh an tsaoil, tá an t-ainmní uachtaránachta Poblachtach toimhdeach fós le déileáil le trí chás coiriúla eile agus feachtas a d'fhéadfadh a fheiceáil filleadh ar an Teach Bán.

Fuair ​​giúiré Manhattan go raibh Trump ciontach as taifid ghnó a fhalsú tar éis níos mó ná naoi n-uaire an chloig de phlé thar dhá lá sa chás a d’eascair as íocaíocht airgid shuarach leis an aisteoir scannán fásta Stormy Daniels le linn a fheachtais uachtaránachta 2016.

Cháin Trump an triail go feargach mar “náire”, ag rá le tuairisceoirí gur “fear neamhchiontach” é.

Seo roinnt bealaí beir leat ó chinneadh an ghiúiré:

Am príosúin?

Is í an cheist mhór an bhféadfadh Trump dul go príosún. Tá an freagra éiginnte. Shocraigh an Breitheamh Juan Merchan pianbhreith don 11 Iúil, díreach laethanta sula mbeidh Poblachtánaigh réidh chun é a ainmniú go foirmiúil mar uachtarán.

Is é feileonacht Aicme E i Nua-Eabhrac an muirear as taifid ghnó a fhalsú, an tsraith is ísle de tháillí feileonachta sa stát. Tá sé inphionóis suas le ceithre bliana sa phríosún, cé go mbeadh an pionós suas go dtí an breitheamh agus níl aon ráthaíocht go dtabharfadh sé am Trump taobh thiar barraí.

Fágann Donald Trump an teach cúirte tar éis é a chiontú

Níl sé soiléir cé chomh mór agus is féidir leis an mbreitheamh na castachtaí polaitiúla agus lóistíochta a bhaineann le príosúnú a dhéanamh ar iar-uachtarán atá ag rith chun an Teach Bán a éileamh ar ais. D’fhéadfadh fíneáil nó promhadh a bheith i bpionóis eile, agus b’fhéidir go gceadódh an breitheamh do Trump aon phionós a sheirbheáil go dtí go n-ídíonn sé a chuid achomharc.

Ní chuireann an ciontú cosc ​​ar Trump leanúint lena fheachtas. Dúirt a iníon-chéile Lara Trump, atá ina comhchathaoirleach ar Choiste Náisiúnta na Poblachta, inné, má chiontaítear Trump agus má ghearrtar pianbhreith air, go ndéanfadh sé slógaí fíorúla agus imeachtaí feachtais.

Bealaí le haghaidh achomharc

Tar éis do Trump pianbhreith a ghearradh, féadfaidh sé a chiontú a dhúshlánú i rannán achomharcach de chúirt thrialach an stáit agus b’fhéidir an chúirt is airde sa stát. Tá an bunchloch á leagan amach cheana féin ag dlíodóirí Trump le haghaidh achomhairc le hagóidí i gcoinne na gcúiseamh agus na rialuithe sa triail.

Chuir an chosaint an breitheamh i leith an chlaonta, ag lua obair a iníne i gceannas ar ghnólacht a raibh an tUachtarán Joe Biden, an Leas-Uachtarán Kamala Harris agus na Daonlathaithe eile ina chuid cliant ina measc. Dhiúltaigh an breitheamh iarratas ar chosaint é féin a bhaint den chás, ag rá go raibh sé cinnte go raibh “a chumas a bheith cothrom agus neamhchlaonta”.

Féadfaidh dlíodóirí Trump freisin rialú an bhreithimh maidir le teorainn a chur le fianaise finné saineolach ionchasach a ardú ar achomharc. Theastaigh ón gcosaint glaoch ar Bradley Smith, ollamh dlí Poblachtach a d’fhóin ar an gCoimisiún Toghcháin Feidearálach, chun argóint an ionchúisimh a bhréagnú gur sáruithe airgeadais feachtais ba chúis leis na híocaíochtaí hush airgid.

Siúlann daoine thar thicéad nuachta ar thriail Donald Trump i Nua-Eabhrac

Ach rialaigh an breitheamh go bhféadfadh sé cúlra ginearálta a thabhairt ar an FEC ach níorbh fhéidir leis a léirmhíniú a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann dlíthe airgeadais feachtais feidearálach le fíricí chás Trump nó ar sháraigh gníomhartha líomhnaithe Trump na dlíthe sin.

Is minic a bhíonn ráillí cosanta timpeall ar fhianaise shaineolach ar chúrsaí dlí, ar an mbonn go bhfuil sé de dhualgas ar bhreitheamh – ní saineolaí a fhostaítear ag taobh amháin nó taobh eile – treoir a thabhairt do ghiúróirí ar dhlíthe infheidhme.

Féadfaidh an chosaint a mhaíomh freisin go raibh cead míchuí ag giúróirí fianaise ghrafach uaireanta a chloisteáil ó Stormy Daniels faoina teagmháil ghnéasach líomhnaithe le Trump i 2006. Níor éirigh leis an gcosaint mistrial a bhrú ar son na n-ionchúisitheoirí a fuarthas ón Uasal Daniels.

D'áitigh an dlíodóir Todd Blanche gur “feadóg madra le haghaidh éignithe” a bhí sa chur síos a rinne an tUasal Daniels ar éagothroime cumhachta leis an Trump níos sine, nach mbaineann leis na cúisimh ar láimh, agus “an cineál fianaise a fhágann nach féidir teacht ar ais uaidh” .

Cosaint gann

Níor iarr dlíodóirí an iar-uachtarán ach beirt fhinnéithe, lena n-áirítear dlíodóir agus iar-ionchúisitheoir feidearálach Robert Costello. D’fhéach an chosaint é a úsáid chun míchlú a dhéanamh ar fhinné réalta na n-ionchúisitheoirí, Michael Cohen, an dlíodóir a d’iompaigh ina choinne ar Trump a bhain go díreach le Trump leis an scéim airgead tirim.

Ach b’fhéidir gur tháinig deireadh leis an aistriú toisc gur oscail sé an doras d’ionchúisitheoirí an tUasal Costello a cheistiú faoi fheachtas brú airbheartaithe a bhí dírithe ar Cohen a choinneáil dílis do Trump tar éis don FBI ruathar a dhéanamh ar mhaoin Cohen i mí Aibreáin 2018.

Cé gur thacaigh an tUasal Costello leis an gcosaint agus é ag rá gur shéan Cohen dó go raibh a fhios ag Trump rud ar bith faoin íocaíocht airgid hush $ 130,000 leis an Uasal Daniels, ní raibh mórán freagraí ag an Uasal Costello nuair a thug an t-ionchúisitheoir Susan Hoffinger aghaidh air le ríomhphoist a sheol sé chuig Cohen inar chuir sé a dhúnadh arís agus arís eile i mbaol. naisc le Trump ally Rudy Giuliani.

Níor ghlaoigh dlíodóirí Donald Trump ach ar bheirt fhinnéithe le linn na trialach

I ríomhphost amháin, dúirt an tUasal Costello le Cohen: “Codladh go maith anocht. tá cairde agat in áiteanna arda,” agus dúirt sé go raibh “roinnt tuairimí dearfacha fút ón Teach Bán”.

Choinnigh Cohen fionnuar ar sheastán na bhfinnéithe den chuid is mó agus é ag tabhairt aghaidh ar chroscheistiú téagartha ón gcosaint, a rinne iarracht é a phéinteáil mar liar le vendetta i gcoinne a iar-cheannasaí. An curt, pugnacious tUasal Costello, ar an láimh eile, olcas an breitheamh – ag amanna i bhfianaise an ghiúiré – ach lean sé ag labhairt tar éis agóidí agus rolladh a shúile.

Ag pointe amháin, tar éis don ghiúiré a chur amach as an seomra, tháinig fearg ar an mbreitheamh nuair a dúirt sé go raibh an tUasal Costello ag stánadh síos air. Ansin ghlan an Breitheamh Merchan seomra cúirte na dtuairisceoirí go hachomair agus chuir sé magadh ar an Uasal Costello, ag tabhairt foláirimh dá ndéanfaí mí-iompar arís é, go gcuirfí as an seomra cúirte é agus go gcuirfí isteach ar a fhianaise.

An bhunobair a leagan síos le haghaidh caillteanas

Agus é ag teannadh le muinín, chaith Trump agus a fheachtas seachtainí ag iarraidh an bonn a bhaint den chás roimh chiontú féideartha. D'iarr sé “rigged” ar an gcóras iomlán arís agus arís eile – téarma a d'úsáid sé ar an mbealach céanna chun cur síos bréagach a dhéanamh ar an toghchán a chaill sé don Uasal Biden in 2020.

“Ní fhéadfadh an Mháthair Teresa na cúisimh seo a bhualadh,” a dúirt sé Dé Céadaoin agus tús á chur le pléití an ghiúiré.

Rinne Trump lambasted ar an mbreitheamh, rinne sé maslaí ar aturnae dúiche Manhattan, Alvin Bragg, agus rinne sé gearán faoi bhaill den fhoireann ionchúisimh. Tá iarracht déanta aige an cás a phéinteáil mar rud ar bith níos mó ná fiach cailleach spreagtha go polaitiúil.

Manhattan DA Reáchtálann Alvin Bragg preasagallamh tar éis na trialach

Leathnaigh cáineadh Trump freisin go roghanna a rinne a fhoireann dlí féin de réir dealraimh. Dúirt sé nár ghlaoigh an t-ionchúiseamh “mórán príomhfhinnéithe” – cé gur roghnaigh a thaobh gan ach beirt fhinnéithe a ghlaoch.

Tá gearán déanta aige freisin faoi bheith srianta ó labhairt faoi ghnéithe den chás ag ordú gob, ach roghnaigh sé gan fianaise a thabhairt. In ionad é féin a chur faoi na rioscaí a bhaineann le mionnú éithigh agus croscheistiú, dhírigh Trump ar chúirt thuairim an phobail agus ar na vótálaithe a chinnfidh a chinniúint ar deireadh thiar.

Cad a chiallaíonn sé don toghchán

I SAM atá roinnte go domhain, níl sé soiléir an mbeidh aon tionchar ag stádas Trump mar dhuine a chiontaítear i bhfeileonacht ar an toghchán.

Creideann straitéisithe ceannródaíocha sa dá pháirtí go bhfuil sé fós i riocht maith chun an tUasal Biden a ruaigeadh, fiú agus é ag súil le pianbhreith príosúin agus trí chás coiriúla ar leith fós le réiteach.

Sa ghearrthéarma, bhí comharthaí ann láithreach go raibh an fíorasc ciontach ag cuidiú le faicsin dhifriúla an Pháirtí Phoblachtánaigh a aontú agus oifigigh ag teacht le chéile taobh thiar dá n-ainmní toimhdeach a bhí ag titim amach agus a fheachtas ag súil go mbainfeadh sé leas as tuile dollar tiomsaithe airgid.

Rinneadh roinnt vótaíochta maidir le hionchas fíorasc ciontach, cé go bhfuil sé thar a bheith deacair cásanna hipitéiseacha dá leithéid a thuar.

Fuarthas amach i bpobalbhreith ABC News/Ipsos le déanaí nár dúirt ach 4% de lucht tacaíochta Trump go dtarraingeoidís siar a dtacaíocht dá gciontófaí é i bhfeileonacht, cé go ndúirt 16% eile go ndéanfadh siad athmhachnamh air.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button