News

Cad é cás na hAfraice Theas i gcoinne Iosrael ag an ICJ?


Eiseoidh an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta a cinneadh inniu ar iarratas ón Afraic Theas ar bhearta éigeandála atá á lorg mar chuid de chás níos leithne ag cúisí Iosrael as cinedhíothú i gcogadh Gaza.

D'iarr an Afraic Theas ar an gcúirt stop a chur le maslach Rafah Iosrael agus tarraingt siar as Stráice Gaza ar fad.

Cad é an ICJ?

Is é an ICJ, ar a dtugtar an Chúirt Dhomhanda freisin, an comhlacht dlí is airde de chuid na Náisiún Aontaithe, a bunaíodh i 1945 chun déileáil le díospóidí idir stáit.

Níor cheart é a mheascadh leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta atá bunaithe ar chonarthaí, sa Háig freisin, a láimhseálann cásanna coireanna cogaidh in aghaidh daoine aonair.

Déileálann painéal 15 breitheamh an ICJ – atá leathnaithe ag breitheamh breise de rogha Iosrael sa chás seo toisc go bhfuil breitheamh san Afraic Theas ann cheana féin – le díospóidí teorann agus le cásanna a thugann stáit atá ag cúisí daoine eile as oibleagáidí chonartha na Náisiún Aontaithe a bhriseadh.

Tá an Afraic Theas agus Iosrael sínitheoirí do Choinbhinsiún um Chinedhíothú 1948 a thugann dlínse don ICJ rialú a dhéanamh ar aighnis faoin gConradh.

Cé go mbaineann an cás timpeall ar chríocha na Palaistíne atá faoi áitiú ag Iosrael, níl aon ról oifigiúil ag na Palaistínigh sna himeachtaí.

Tá sé de dhualgas ar gach stát a shínigh an Coinbhinsiún um Chinedhíothú gan cinedhíothú a dhéanamh, agus é a chosc agus a phionósú.

Sainmhíníonn an Conradh cinedhíothú mar “gníomhartha a dhéantar le hintinn grúpa náisiúnta, eitneach, ciníoch nó reiligiúnach a scrios, go hiomlán nó go páirteach”.

Cad é cás na hAfraice Theas?

Deir an comhdú tosaigh 84 leathanach, a thug an Afraic Theas trí mhí isteach sa chogadh, gur marú Palaistínigh i nGaza, díobháil thromchúiseach meabhrach agus choirp a dhéanamh dóibh agus coinníollacha a chruthú ar an saol “arna ríomh chun a scrios fisiciúil” a dhéanamh, tá Iosrael ag déanamh gealltanas. cinedhíothú ina gcoinne.

In éisteachtaí i mí Eanáir, dhírigh an Afraic Theas ar mhainneachtain Iosrael bia riachtanach, uisce, leigheas, breosla, foscadh agus cúnamh daonnúil eile a sholáthar do Gaza le linn a chogaidh le grúpa cathach na Palaistíne Hamas.

Rinne sé tagairt freisin d’fheachtas buanbhuamála Iosrael a deir údaráis sláinte Gaza a mharaigh breis is 35,000 duine.

An 16 Bealtaine, rinne an Afraic Theas achomharc nua chun na cúirte, ag iarraidh uirthi ordú a thabhairt d'fhórsaí Iosrael stop a chur le hoibríochtaí i Rafah, i ndeisceart Gaza, áit a raibh timpeall leath de 2.3 milliún duine na críche tar éis tearmann a lorg ón ionsaí níos faide ó thuaidh.

D’iarr sí freisin ar an gcúirt a ordú d’Iosrael tarraingt siar go hiomlán as Stráice Gaza ar fad.

Cad é freagra Iosrael?

Tá Príomh-Aire Iosrael Benjamin Netanyahu tar éis na líomhaintí cinedhíothú a dhíbhe mar rud uafásach. Deir Iosrael go ndéanann sé gach is féidir chun sibhialtaigh na Palaistíne a chosaint i nGaza agus cuireann sé cúisí ar Hamas as Palaistínigh a úsáid mar sciatha daonna, cúisimh a shéanann Hamas.

Deir Iosrael go gcaithfidh sé an ceart é féin a chosaint tar éis ionsaí 7 Deireadh Fómhair faoi cheannas Hamas ar Iosrael inar maraíodh 1,200 duine agus inar fuadaíodh níos mó ná 250, de réir scolairí Iosraelacha.

I bhfrithargóintí an 17 Bealtaine, dúirt Iosrael go ndéanann iarratas na hAfraice Theas “magadh ar an gCoinbhinsiún um Chinedhíothú” agus d’iarr sé ar an gcúirt an t-iarratas a chaitheamh amach.

Cad a rialaigh an ICJ sa chás go dtí seo?

Tar éis an chéad bhabhta éisteachtaí ar bhearta éigeandála i mí Eanáir, chinn an chúirt go raibh sé sochreidte gur sháraigh Iosrael roinnt cearta a ráthaítear do na Palaistínigh in Gaza faoin gCoinbhinsiún um Chinedhíothú.

D’ordaigh na breithiúna d’Iosrael staonadh ó ghníomhartha a d’fhéadfadh teacht faoin gCoinbhinsiún um Chinedhíothú agus a chinntiú nach ndéanann a chuid trúpaí aon ghníomhartha cinedhíothaithe i gcoinne na bPalaistíneach.

Faoin gCoinbhinsiún um Chinedhíothú, áirítear le gníomhartha cinedhíothaithe baill de ghrúpa a mharú, díobháil choirp nó mheabhrach thromchúiseach a dhéanamh dóibh, agus coinníollacha beatha a chur i bhfeidhm d’aon ghnó arb é is aidhm dóibh scrios iomlán nó páirteach a dhéanamh ar an ngrúpa.

D’ordaigh na breithiúna freisin d’Iosrael beart a dhéanamh chun an staid dhaonnúil in Gaza a fheabhsú.

I mí an Mhárta, d’eisigh an chúirt bearta éigeandála breise agus d’ordaigh d’Iosrael gach beart riachtanach agus éifeachtach a dhéanamh chun soláthairtí bunúsacha bia a chinntiú do na Palaistínigh in Gaza.

An 24 Bealtaine, eiseoidh an chúirt rialú ar an iarratas is déanaí ar idirghabháil láithreach, nó ar bhearta éigeandála, arna n-iarraidh ag an Afraic Theas, ní ar an gcás cinedhíothaithe níos leithne é féin.

D’fhéadfadh go dtógfadh an cinneadh sin blianta.

Tá rialuithe an ICJ críochnaitheach agus gan achomharc, ach níl aon bhealach ag an ICJ iad a fhorfheidhmiú.

D’fhéadfadh rialú i gcoinne Iosrael cáil idirnáisiúnta na tíre a ghortú agus fasach dlíthiúil a leagan síos.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button