News

Cad iad na rialacháin nua r-scútar?Tiocfaidh rialacháin nua a cheadóidh scútair leictreacha in áit phoiblí i bhfeidhm Dé Luain tar éis dóibh a bheith sínithe ag an Aire Iompair Eamon Ryan agus foilsithe inné.

Tá sé fós mídhleathach iad a úsáid go dtí sin.

Anseo, mínítear na rialacháin agus an tionchar a bheidh acu ar r-scútar.

An mbeidh srianta ar na daoine ar féidir leo iad a úsáid?

Ní bheidh cead ag aon duine faoi bhun 16 bliana d’aois r-scútar a úsáid in áit phoiblí.

An mbeidh gach r-scútar dlíthiúil?

Beidh srianta ar an gcineál scútar is féidir a úsáid.

Is é 20km san uair an t-uasluas dearaidh a cheadófar agus is é 0.4Kwh an t-aschur cumhachta uasta a cheadófar.

Is é 25kg an t-uasmheáchan agus ní cheadófar r-scútar níos mó ná dhá mhéadar ar fad nó 1.5 méadar ar airde.

Caithfidh r-scútar a bheith feistithe le soilse tosaigh agus cúil agus dhá chóras coscánaithe neamhspleácha ionas go n-oibreoidh an ceann eile má theipeann air.

Ní bheidh gá le táscairí a bheith acu ach má bhíonn, caithfidh siad a bheith ómra.

Beidh sé mídhleathach suíochán a bheith agat ar r-Scútar agus do níos mó ná duine amháin taisteal ar r-Scútar.

An mbeidh r-scútar faoi réir rialacha an bhóthair?

Tá sé ráite ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre go mbeidh na cearta agus na dualgais chéanna ar úsáideoirí r-scútar agus atá ar rothaithe.

Ciallaíonn sé seo go mbeidh orthu meas a léiriú ar chomharthaí agus ar chomharthaí tráchta agus beidh ar úsáideoirí eile bóithre a sábháilteacht a urramú.

Mar is amhlaidh le rothaithe, iarrtar ar thiománaithe fanacht leathmhéadar ar a laghad ar shiúl agus iad ag scoitheadh ​​áit a bhfuil an luasteorainn 50km san uair nó níos ísle agus méadar amháin ar a laghad ar shiúl in áiteanna ina bhfuil an luasteorainn níos airde.

Cad é an freagra a bhí ar na rialacháin nua?

Labhair Nuacht RTÉ le cúpla úsáideoir r-Scútar feadh na Canálach Móire i mBaile Átha Cliath agus bhí siad dearfach go ginearálta faoi na rialacha nua.

Chuir an miondíoltóir e-scútar Paul O'Brien ó Loco Scooters fáilte roimh na rialacháin, ag rá go gcuireann siad deireadh le neamhchinnteacht agus go gceadaíonn siad don tionscal agus d'úsáideoirí pleanáil don todhchaí.

D'ordaigh a chuideachta ríomh-Scútairí nua dá bhranda féin agus dúirt sé go gcloífidh siad leis na rialacha nua.

Dúirt an tUasal O'Brien go mb'fhéidir go gcloífeadh scútair níos sine le nuashonruithe bogearraí chun a luas agus aschur cumhachta a theorannú chun fanacht laistigh de na rialacháin.

Tá sé dóchasach go n-aistreoidh níos mó daoine chuig ríomh-scútar mar gheall ar an réimeas nua

Dúirt Aisling Dunne, Ceannasaí ar Bheartas Poiblí do Bolt Ireland, a fheidhmíonn roinnt scéimeanna oibríochta r-rothar, go mbeadh a cuideachta in ann ríomh-scútar a thabhairt isteach a chomhlíonann na rialacháin nua.

Bheadh ​​fodhlíthe ó údaráis áitiúla ag teastáil ó scéimeanna comhroinnte r-scútar, ach d’fhéadfadh sé sin tarlú go tapa le scéimeanna i mbailte beaga ag teacht i bhfeidhm níos déanaí i mbliana agus i gcathracha na hÉireann go luath an bhliain seo chugainn.

An Garda Síochána Assistant Commissioner for Roads Policing Paula Hillman toid the Oireachtas Committee on Transport that gardaí will interested to see how e-scooter sharing schemes would work here.

Thug sí faoi deara go bhfuil cosc ​​thar oíche ar fhostú i roinnt tíortha eile ionas nach mbailíonn daoine iad agus iad ag teacht amach as áitribh cheadúnaithe.

I roinnt áiteanna titeann luas uasta an r-scútar nuair a théann sé isteach i limistéir áirithe.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button