News

Caithfidh mná oibriú 8 mbliana níos faide ar an bpinsean céanna le firBheadh ​​ar mhná in Éirinn oibriú ocht mbliana níos faide le dul ar scor leis an bpota pinsin céanna agus atá ag fir, de réir taighde nua.

Leagtar béim i dTuarascáil ar Bhearna Inscne 2024 ó Irish Life ar an mBearnach Pinsin ó Irish Life ar an neamhionannas pinsin atá le sárú ag mná oibre agus aimsíodh bearna 36% inscne pinsin.

Shainaithin an taighde dhá phríomh-thiománaí don bhearna seo do mhná atá ag obair: difríochtaí tuarastail agus am amuigh den fhórsa saothair.

Fuarthas amach sa tuarascáil go bhfuil tuarastail na mban, ar an meán, 22% níos lú ná tuarastail na bhfear.

Tugann staidéir Eorpacha le tuiscint go gcaitheann mná ar an meán 4.5 bliain níos lú i bhfostaíocht íoctha ná fir, ach in Éirinn, tá an bhearna sin níos leithne ag sé bliana, dar le Eurostat.

Is é is cúis leis seo go príomha ná saoire mháithreachais agus freagrachtaí cúram teaghlaigh.

Tá difríochtaí suntasacha i gcistí carntha pinsin mar thoradh ar na fachtóirí seo, de réir Irish Life.

Léiríonn na sonraí gurb ionann an mheánaois chun pinsean a thosú d’fhir agus do mhná araon agus go ranníocann fir agus mná céatadáin inchomparáide den tuarastal ag dearbhú nach bhfuil ról ar bith ag nósanna coigilte sa bhearna inscne pinsin.

Rinne an taighde anailís ar shonraí ó bhreis agus 130,000 ball plean ranníocaíochta sainithe Irish Life.

“Cé go dtugtar neart aird ar fud an domhain ar an mbearna pá inscne, ní thuigtear chomh maith an bhearna inscne pinsin,” a dúirt Shane O’Farrell, Stiúrthóir, Employer Solutions ag Irish Life.

“Tá sé seo in ainneoin go bhfuil an bhearna inscne pinsin i bhfad níos mó agus go bhfuil tionchar suntasach fadtéarmach.”

“Ní féidir gurb é an freagra simplí ná mná ag leanúint ar aghaidh ag obair ar feadh ocht mbliana eile agus na fir ina n-ionad oibre ar scor,” a dúirt an tUasal Farrell.

Tá Irish Life ag iarraidh ar na páirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear an rialtas, soláthraithe pinsin agus fostóirí, díriú ar ghníomhartha chun an bhearna pinsin do mhná a laghdú.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button