News

Cén fáth a n-éiríonn daoine ina stalkers?Spreag rath iontach na sraithe Netflix 'Baby Reindeer' le déanaí díospóireacht idirnáisiúnta faoin gcaoi ar cheart do shochaithe an gníomh stalcaireachta a shainaithint agus a shainiú.

Cuireann an seó leagan drámatúil i láthair den rud a deir sé ar ‘fhíorscéal’ é atá bunaithe ar thaithí an fhealsaimh Richard Gadd, ar chuir custaiméir ar bhuail sé leis agus é ag obair mar tábhairne stalctha dó.

Deir an tUasal Gadd gur cuireadh os cionn 41,000 ríomhphost, 740 tvuít agus 350 uair an chloig de ghlórphoist air le linn feachtas stalcaireachta a mhair ceithre bliana, agus a chuaigh i bhfeidhm go meabhrach, go fisiciúil agus go mothúchánach.

Mí na Samhna seo caite, ba chéim shuntasach chun tosaigh anseo é tabhairt isteach faoin Acht um Cheartas Coiriúil in Éirinn den chion nua staic, dar le feachtasóirí.

Tá uasphianbhreith de suas le 10 mbliana sa phríosún ag baint le stalcaireacht anois.

Ach tá athrú suntasach tagtha ar an gcaoi a n-oibríonn stalcairí le blianta beaga anuas, agus leanann sé ag déanamh amhlaidh, dar leis an Dr John O’Connor, ollamh cúnta le síceolaíocht chliniciúil i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Shonraigh sé na cúiseanna agus na saincheisteanna síceolaíochta a bhaineann le stail le Katie Hannon ar 'Upfront: The Podcast.'

“Bhí an stalcaireacht fisiciúil den chuid is mó 10 nó 20 bliain ó shin – ag leanúint duine éigin agus a bheith ina spás fisiciúil cosúil le siúl taobh thiar dóibh nó casadh suas ina spásanna sóisialta. Sin é an pictiúr i Baby Reindeer,” a dúirt an Dr O'Connor.

“Anois, tarlaíonn go leor stalking ar líne. Is trí théacsanna, teachtaireachtaí, agus na meáin shóisialta.”

Cé go bhfuil athrú tagtha ar mhodhanna na stalcaireachta, tá na bunchúiseanna fós ann maidir le braistint teidlíochta laistigh den té atá ag gabháil don acht, dar leis an Dr O’Connor.

“Feictear é mar chaidreamh aon-thaobh, áit a dtéann duine amháin sa tóir ar an duine eile. Tarlaíonn sé le himeacht ama agus le déine áirithe. Is focal maith é 'stalking' chun cur síos a dhéanamh air toisc go bhfuil cáilíocht primaeval ag baint leis, doimhneacht éigeantais. . Fágann ár n-oidhreacht ainmhithe go bhfuil fonn orainn a bheith mar chreachadóir sa chiall ach gur chreach sinn freisin,” a dúirt sé.


Teastaíonn do thoiliú uainn chun an t-inneachar rte-player seo a lódáilBainimid úsáid as rte-player chun inneachar breise a bhainistiú ar féidir leo fianáin a shocrú ar do ghléas agus sonraí a bhailiú faoi do ghníomhaíocht. Déan athbhreithniú ar a gcuid sonraí agus glac leo chun an t-ábhar a lódáil.Sainroghanna a bhainistiú


Is minic a dhéanann daoine a bhfuil aithne ag an íospartach orthu, iar-pháirtnéir go hiondúil an stalcaireacht.

“Táimid ag tosú ar an 'stalking' sin a ghlaoch níos mó. San am atá caite, bhí sé sin frámaithe ar bhealach difriúil ach tá daoine ag éirí níos fearr as é a aithint mar stalcaireacht. D'fhéadfadh sé a bheith an-deacair do dhaoine ligean do fantaisíocht,” an Dr O' Dúirt Connor le Katie Hannon.

“Sílim gur dócha gurb é ceann de na rudaí sin a tharlaíonn b'fhéidir go neamhbhuan agus b'fhéidir níos fadtéarmaí tar éis go leor cliseadh caidrimh. Níl an chuid is mó de chliseadh caidrimh comhthoiliúil. Is cineál duine amháin é an duine eile a scaoileadh,” a dúirt sé.

“Is gnách gur daoine a mbíonn braistint éigin de theidlíocht do dhaoine eile agus do rudaí ina saol ag stalkers. Braitheann siad go bhfuil claonadh orthu smaoineamh gurb é an rud is mian leo a bheith acu. Bíonn deacracht acu glacadh le riachtanais agus réaltachtaí daoine eile.”

Tá Baby Reindeer tar éis an t-ábhar a thabhairt ar ais os comhair an phobail, dar leis an Dr O’Connor. Dúirt sé go n-aithneoidh daoine níos fearr gnéithe den stalcaireacht anois, agus go mbeidh sé níos fusa ag lucht acadúil staidéar a dhéanamh ar chúiseanna agus ar thionchar na stalcaireachta.

D'fhéadfadh sé cabhrú freisin le híospartaigh ionchasacha a thuiscint conas is féidir le daoine aonair a bheith i mbaol ionramhála, a dúirt sé.

“ sé [Baby Reindeer] Bhí sé an-mhaith ag léiriú go bhfuil leochaileacht ionainn agus daoine á gcoisleáil. Féachaimid go léir le haird a fháil ó thús ár saol. Déanann sé níos leochailí sinn i leith maoile na strainséirí,” a dúirt an Dr O'Connor.

Maidir le cóireáil shíceolaíoch d’íospartaigh na stalcaireachta, dúirt sé go bhfuil sé ríthábhachtach cabhrú leis an duine a mhothú féin a éileamh ar ais.

“Daoine a chuireann i láthair [for treatment] tá an bonn á bhaint ag an taithí seo as an stalcaireacht seo a leanas. Sin fadhb lárnach do dhaoine. Is briseadh isteach ar do chuid teorainneacha é stalcaireacht agus bíonn sé ag streachailt le daoine na teorainneacha sin a fháil ar ais. Tá cáilíocht iarthrámach ag baint leis seo, splanc siar ón taithí,” a dúirt sé.

Molann an Dr O'Connor d'aon duine a bhraitheann go bhfuil siad ag déileáil le stalcaire labhairt le duine éigin faoi, bíodh sé ina chara iontaofa, ina oibrí gairmiúil, nó leis an nGarda Síochána.

“Nuair a bhíonn tú i gcás stalcaireachta, is minic nach mbíonn a fhios agat é i ndáiríre. Is pointe tosaigh tábhachtach é é a rá le duine, go páirteach tú féin a chloisteáil á rá. Tugann sé sin an chumhacht duit rud éigin a dhéanamh faoi,” an Dr O' a dúirt Connor.

“Tá gnéithe de Réinfhianna Babaí níos tipiciúla ná mar a fheictear dóibh. Tagann an tuiscint sin ar dhuine, nach bhfuil spás sábháilte ann, rud a bhfuilim tar éis teacht air go leor. Níl sé chomh outlandish agus a d'fhéadfadh sé a bheith.”

Maidir le daoine a dhéanann stalcaireacht, is féidir le figiúr údaráis tionchar ollmhór a imirt, dar leis an Dr O'Connor.

“Is minic a bhíonn cuid d'intinn an stalker a bhfuil a fhios acu cad atá ar siúl acu mícheart, agus is i láthair na huaire le chéile an t-údarás a thagann chun solais.”

Dúirt sé freisin go gcreideann roinnt stalkers go bhfuil a n-íospartach i ngrá leo nuair nach bhfuil siad – riocht síceolaíoch ar a dtugtar erotomania – agus go bhféadfadh tacaíocht mheabhairshláinte a bheith ag teastáil uathu freisin.

“Tá ceist mhór shíceolaíoch inti, le miondealú bunúsach ar fheidhmiú mothúchánach agus idirphearsanta an duine. I mo thuairimse, i gcineálacha áirithe de stalcadh, b'fhéidir na cinn níos erotomanic… tá níos mó pléisiúir ann, cineál beagnach, claon, sa scéal. fulaingt an duine eile ann.”


Éist leis an Dr John O’Connor ag labhairt le Katie Hannon ar Upfront: An Podchraoladh anseo, ar Phodchraoltaí Apple agus ar Spotify.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button