News

Chuir an cúisí 'íomhánna pearsanta' den iar-leannán chuig a bossChuala an chúirt gur chuir fear pósta atá cúisithe as ionsaí a dhéanamh ar a iar-leannán ina charr i mBaile Átha Cliath ar feadh trí huaire an chloig tar éis di deireadh a chur lena gcaidreamh “íomhánna pearsanta agus físeáin phearsanta” di chuig a fostóir.

Níl an cúisí, atá ina 40idí déanacha agus as Oirthear na hEorpa, á ainmniú chun céannacht an ghearánaigh a chosaint.

Cúisíodh é as ionsaí a rinne díobháil agus as robáil ar an mbean ar an 29 Eanáir agus dhiúltaigh an Breitheamh Gerard Jones ar bhannaí i gCúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath. Tá pléadáil le déanamh aige fós.

Líomhain an Garda Andrew Burlingham gur fhág an fear Éire go gairid i ndiaidh na heachtra líomhnaithe agus gur fhill sé ar a thír dhúchais.

Gabhadh é, áfach, nuair a tháinig sé isteach sa Stát arís.

Ag cur in aghaidh bannaí, líomhain an Garda Burlingham gur ghoid an fear a guthán tar éis di dul isteach ina charr agus “gur roinn sé íomhánna pearsanta óna gléas go dtí a ghléas”.

Chuala an chúirt éilimh gur thiomáin sé timpeall ar feadh trí huaire, ag stopadh ó am go chéile chun ionsaí a dhéanamh uirthi sa suíochán cúil le slapaí, sular scaoileadh saor í le gortuithe sofheicthe.

Líomhnaíodh go seachtain ina dhiaidh sin, “roinn sé íomhánna pearsanta agus físeáin le fostóir an pháirtí gortaithe”.

Bhí an t-oifigeach imscrúdaithe ag súil go ndéileálfaí leis an gcás ag leibhéal níos airde, le roghanna pianbhreithe níos leithne.

D’fhéadfaí muirear breise a ghearradh freisin.

Bhí eagla ar an mbean, agus bhí imní ar an ngarda go bhféadfaí dul i dteagmháil léi an gearán coiriúil a scaoileadh.

Bhí siad i gcaidreamh, ach tháinig deireadh leis.

Dúirt an garda freisin nach raibh aon bhaint ag an gcúisí leis an Stát agus go raibh bean chéile agus leanbh ina thír dhúchais.

Dúirt aturnae an fhir, Mary Lavelle, go raibh a cliant ina cónaí in Éirinn le roinnt blianta anuas agus go raibh sí ag obair i dtógáil.

Dúirt sí nár theith sé agus go raibh sé anonn is anall roinnt uaireanta ó dháta an chiona líomhnaithe.

Dúirt an t-aturnae freisin go raibh post ag a cliant anseo, ach dúirt an garda nár taispeánadh aon sonraí dó fós faoina chuid oibre.

Le linn na héisteachta faoi bhannaí a chonspóidtear, thug an gearánach fianaise, ag rá leis an gcúirt, “Tá eagla orm fiú dul ag obair, fiú mo theach a fhágáil.”

Dúirt sí leis an gcúirt go raibh an cúisí ag iarraidh labhairt léi ar lá na heachtra faoi “dheis dul ar ais le chéile, agus dúirt sé go raibh buidéal díosail aige a chuirfeadh sé trí thine”.

Chuir sí ina leith gur thóg sí a mála agus dúirt sí go bhfuil ordú cosanta bainte amach aici ó shin, nár sáraíodh.

Phléadáil an t-aturnae cosanta gur cheart é a ligean isteach faoi bhannaí le coinníollacha dochta, ós rud é go raibh toimhde na neamhchiontachta aige, seoladh, agus nach raibh aon chiontuithe coiriúla ar bith roimhe sin.

Shéan an Breitheamh Jones bannaí, áfach, agus athchuir sé faoi choimeád ag feitheamh treoracha ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí. Beidh sé le feiceáil arís Dé hAoine.

Deonaíodh cúnamh dlíthiúil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button