News

Chuir DAT ionadh ar nochtadh RTÉ faoin tionscal eachaíTá sé ráite ag Horse Racing Ireland go dtacóidh siad go gníomhach le haon imscrúdú de chuid na Roinne Talmhaíochta nó Garda tar éis nochtadh ó RTÉ Investigates ar thionscail eachaí na hÉireann agus na hEorpa.

Thángthas ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha chun céannachtaí capall a sciúradh agus chun sláine an bhiashlabhra daonna a chur i mbaol ag suíomh atá ceangailte leis an aon seamlas gníomhach in Éirinn do chapaill.

Le seachtainí beaga anuas rinne an Roinn Talmhaíochta agus Gardaí cuardaigh ag Shannonside Foods Ltd i Straffan, Co.

Tá sé ráite ag an Roinn go bhfuil a cuid imscrúduithe ar siúl agus go bhféadfadh tionchar a bheith acu seo ar oibríochtaí an ionaid.

I ráiteas, dúirt HRI go raibh “an t-ábhar a bhí sa chlár faisnéise de chuid RTÉ Investigates thar a bheith uaigneach agus uaigneach” air.

Dúirt sé: “Níl aon lamháltas ag DAT maidir le drochíde a dhéanamh ar chapaill in aon imthosca agus ní mór smachtbhanna coiriúla agus rialaithe a ghearradh ar aon duine a fhaightear amach gur iompar mídhleathach a bhí aige i leith na gcapall.

“Tá sábháilteacht agus cúram eachaí mar phríomhthosaíocht DAT, agus i mbliana infheisteoidh DAT €16.1 milliún i seirbhísí leasa agus sláine.

“Tá an capall folaíochta cumhdaithe i ndlí na hÉireann agus an AE. Tá seiceálacha agus cothromaíochtaí suntasacha dlíthiúla agus rialála i bhfeidhm do chapaill folaíochta ón uair a rugadh iad ar feadh a ngairmréime rásaíochta agus a saolré.

Dúirt HRI go ndéanfaidh siad athbhreithniú ar na saincheisteanna a ardaíodh agus go dtacóidh siad go gníomhach le haon imscrúdú de chuid na Roinne Talmhaíochta nó an Gharda Síochána, agus tathant ar aon duine a bhfuil faisnéis acu faoi mhí-úsáid capall é a thuairisciú don Gharda Síochána.

Dhírigh scannánú ceilte RTÉ Investigates ar fhoirgneamh a d’úsáid Shannonside Foods Ltd i Straffan.

Le linn seo, ghlac ceamaraí faoi cheilt duine d’Oifigigh Leasa Ainmhithe an ghnó, Arann Fitzpatrick, ag cur micrishliseanna aitheantais bréagacha isteach i gcapaill agus ag baint úsáide as spraephéinteáil chun na marcálacha datha ar chapaill a athrú.

Rinne RTÉ Investigates anailís freisin ar shonraí a cheadaigh, den chéad uair, próifíliú na gcapall a cuireadh lena marú in Éirinn.

Scrúdaigh iriseoirí 2,400 capall a maraíodh ag Shannonside Foods Ltd idir an 1 Eanáir 2023 agus an 1 Márta 2024.

Léirigh na sonraí gur póir folaíochta iad 71% agus go raibh siad póraithe don tionscal rásaíochta, agus an chuid eile póraithe mar chapaill spóirt nó fóillíochta.

Astu siúd a tógadh le haghaidh rásaíochta bhíothas in ann a shuíomh go raibh gairmeacha rásaíochta ag breis is 400 acu.

Rinne na capaill a maraíodh i seamlas Straffan le linn na tréimhse rásaí le chéile níos mó ná 3,000 uair agus thuill a n-úinéirí níos mó ná €1.5m ar rianta ar fud na hÉireann, na RA agus na Fraince.

Tháinig roinnt acu go dtí an seamlas le déanaí tar éis dóibh clóis roinnt úinéirí agus traenálaithe mór le rá a fhágáil.

Mhéadaigh na capaill maraithe ó sé mhí go 31 bliain d'aois.

Ba é meánaois na bpór fola a maraíodh le linn na tréimhse ná 8 mbliana agus sé mhí. Maraíodh cuid acu díreach laethanta tar éis a rása deiridh.

I ráiteas dúirt an Roinn Talmhaíochta go bhfuil aird an-dáiríre ar a cuid freagrachtaí rialála agus go bhfuil córais láidre i bhfeidhm aici chun sláine an bhiashlabhra a chosaint”.

Dúirt sé, áfach, nach n-áirítear lena cheadú do Shannonside Foods an stóir a úsáidtear chun na hainmhithe a réamhscáileán agus an áit ar tharla an scannánú faoi cheilt.

Dúirt sé “go ndéanfar gach fianaise atá ar fáil ar ghníomhaíocht mhídhleathach … a imscrúdú mar is cuí.”

Dúirt Shannonside Foods Ltd go ndiúltaíonn sé do na héilimh a rinneadh i dtuarascáil RTÉ Investigates, dúirt sé go dtógann sé a fhreagrachtaí dlí dáiríre agus go bhfeidhmíonn sé de réir a cheadúnais.

Fiosraíonn RTÉ freisin neamhréireachtaí a nochtar maidir le hinrianaitheacht na mílte capall Éireannach, mar chuid de mhórphíosa taighde a scrúdaíonn an tionscal eachaí in Éirinn agus ar fud na hEorpa.

Léiríonn anailís dhomhain ar fhigiúirí a bailíodh ó fhoinsí éagsúla go mbíonn tionchar ag an bhfadhb ar suas le 20,000 capall Éireannach gach bliain.

Scrúdaigh an t-imscrúdú na bealaí a imíonn roinnt capall, lena n-áirítear gníomhaíochtaí líonraí coiriúla a sciúradh céannacht na gcapall a dearbhaíodh a bheith mí-oiriúnach mar bhia don duine, agus é ar intinn iad a thabhairt isteach sa bhiashlabhra daonna.

Go háirithe, i gcás cúirte trasteorann suntasach a tugadh chun críche i Marseille anuraidh, aithníodh capaill Éireannacha mar phríomhfhoinse soláthair dóibh siúd a maraíodh capaill ar eisíodh féiniúlachtaí bréagacha dóibh sa Fhrainc.

Le linn a chuid taighde, fuair RTÉ amach go bhfuil duine de na fir a ciontaíodh as a bheith ina cheannaire sa líonra a ionchúisíodh sa Fhrainc fós ag imirt ról suntasach i gcinniúint capaill na hÉireann, in ainneoin cosc ​​cúig bliana a d’eisigh Francach faoi láthair. cúirte ó gach gníomhaíocht sa tionscal eachaí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button