News

Ciapadh, foréigean i gcoinne daoine LGBTQI+ 'ag méadú'Leanann daoine LGBTQI+ ag fulaingt foréigean agus idirdhealú atá spreagtha ag fuath, de réir tuarascála nua ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha.

Fuarthas amach i suirbhé a rinneadh ar níos mó ná 100,000 duine i 30 tír san AE anuraidh, cé go bhfuil daoine ag maireachtáil níos oscailte, go bhfuil méadú ag teacht ar an gciapadh, ar an mbulaíocht agus ar an bhforéigean.

Fuarthas amach sa suirbhé – an tríú ceann dá leithéid ó 2012 – go raibh sciar na bhfreagróirí 15 bliana d’aois agus níos sine a bhíonn oscailte go minic nó i gcónaí faoi LGBTQI+ níos airde in 2023 (52%) ná in 2019 (46%).

Mar sin féin, tháinig méadú beag nó mór ar fhoréigean le cúig bliana anuas, de réir níos mó ná leath de na freagróirí (59%).

Bhí an céatadán díobh siúd a d’fhulaing foréigean fuath-spreagtha, lena n-áirítear ionsaithe fisiceacha agus gnéasacha, níos airde in 2023 (14%) ná in 2019 (11%).

Chreid níos mó ná leath de na freagróirí (53%) gur mhéadaigh réamhchlaonadh agus éadulaingt agus chreid thart ar fhreagróir amháin as gach ceathrar (26%) go ndeachaigh an rialtas ina dtír i ngleic go héifeachtach le réamhchlaonadh agus éadulaingt.

Muinín in iarrachtaí rialtais

Tá Éire i measc roinnt tíortha ina bhfuil an leibhéal muiníne in iarrachtaí rialtais tite ón suirbhé roimhe seo in 2019 (ó 67% go 40%).

Tá muinín i rialtais Lucsamburg, Mhálta, na hÍsiltíre, na Sualainne, na Fionlainne, na Portaingéile, na Danmhairge agus na Gréige tar éis titim freisin.

Chonacthas éagsúlachtaí suntasacha idir tíortha sna rátaí idirdhealaithe foriomlána do mhná trasfhoirmeacha, leis na rátaí is airde tugtha faoi deara sa Phortaingéil (77%), san Iodáil (75%) agus sa Fhrainc (70%), agus in Éirinn (69%), sa Bheilg (67%) ina dhiaidh sin. %) agus an Ghearmáin agus an Ostair (65%) araon.

Tá na luachanna leitheadúlachta is ísle san Fhionlainn (41%) agus sa tSeicia (44%).

Is sa Bhulgáir (82%), sa Ghréig (78%) agus sa Fhrainc (71%) atá formhór na bhfear tras a bhraitheann go bhfuil idirdhealú á dhéanamh orthu, agus is sa tSualainn atá an líon is lú díobh (41%).

Teagmhais idirdhealaithe a thuairisciú

D’fhiafraigh an suirbhé de na freagróirí a bhraith go raibh idirdhealú ina gcoinne cibé ar thuairiscigh siad nó ar chomhdaigh siad gearán chuig aon eagraíocht nó institiúid faoin taithí is déanaí a bhí acu ar theagmhas idirdhealaitheach.

Ar an iomlán, ar fud an AE, bhí na torthaí cosúil le torthaí suirbhé 2019.

Ní thuairiscítear ach 11% teagmhais idirdhealaithe áit ar bith, leis na rátaí is airde i Málta (20%), san Iodáil (16%), sa Fhrainc (15%) agus sa Bheilg agus in Éirinn (an dá cheann 14%).

Ar na comhréireanna ab ísle díobh siúd a thuairiscigh teagmhais idirdhealaithe sna 12 mhí roimh an suirbhé bhí an Pholainn (5%), chomh maith leis an tSeicia, an Chróit agus an Ungáir (6%).

Fuarthas amach sa suirbhé cé go bhfuil duine as gach beirt oscailte anois faoi cé hiad féin, go seachnaíonn an chuid is mó fós lámh a choinneáil lena gcomhpháirtí go poiblí ar eagla go ndéanfaí ionsaí orthu agus go raibh níos mó ná duine as gach beirt ina n-íospartaigh fuath-spreagtha, suas ó dhuine as gach triúr. in 2019.

As na freagróirí a d’fhulaing eachtra d’fhoréigean fuath-spreagtha, thuairiscigh 18% é d’aon údarás nó eagraíocht.

Tá na rátaí tuairiscithe is airde sa Chipir agus san Fhionlainn (29%), san Ísiltír agus sa Phortaingéil (28%) agus in Éirinn (26%).

Tá na rátaí tuairiscithe is ísle i Lucsamburg (5%), san Ungáir (6%), sa Rómáin (9%) agus sa tSeicia agus i Málta (an dá cheann 11%).

Cleachtais chomhshó a thoirmeasc

Thug an staidéar faoi deara go raibh Málta in 2016 ar an gcéad bhallstát den AE a chuir cosc ​​ar chleachtais tiontaithe a bhfuil sé mar aidhm acu claonadh gnéasach nó féiniúlacht inscne a athrú, a chosc nó a chosc.

Tá Éire liostaithe in éineacht leis an Ostair, an Bheilg, an Chipir, an Ísiltír, an Pholainn agus an Phortaingéil mar thionscnaimh chun cleachtais tiontaithe a thoirmeasc isteach.

Tá gealltanas sa chlár rialtais reachtaíocht a thabhairt isteach anseo, ach tá scéim ghinearálta an Bhille ag Oifig an Ard-Aighne le roinnt blianta anuas.

Dúirt an tAire Comhionannais Roderic O’Gorman le ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre Ivana Bacik i mí Eanáir go bhfuil an Rialtas ag breathnú go cúramach ar na hábhair bheartais atá mar bhonn agus mar thaca ag na baill leochaileacha seo ó na daoine leochaileacha seo i mí Eanáir. cleachtais agus nach ndéantar difear do sheirbhísí riachtanacha agus oiriúnacha dóibh siúd a bhfuil imní orthu i réimsí an treoshuímh ghnéasaigh agus na féiniúlachta inscne”.

Tá macalla ar go leor de thorthaí staidéar AE an lae inniu i dtaighde a d’fhoilsigh Coláiste na Tríonóide le déanaí i gcomhar le BelongTo.

Leag ‘Being LGBTQI+ in Ireland’ béim ar “dhúshláin shuntasacha” a bhíonn ag aoisghrúpaí níos óige agus na pobail trasinscne agus neamh-chomhlíonta inscne.

Léirigh sé gur tháinig laghdú go háirithe ar mheabhairshláinte agus folláine na mball níos óige den daonra LGBTQI+ ó 2016 i leith.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button