News

Comh-Aireachta a chloisteáil ar bhagairt fíor ó ghníomhaíocht sceimhlitheoireachtaLorgóidh an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee faomhadh an Rialtais le haghaidh athnuachan fhorálacha an Achta um Chionta in aghaidh an Stáit (Leasú) 1998 agus an Achta um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009, ar feadh tréimhse eile 12 mhí ag tosú ar 30 Meitheamh.

Tuigtear go n-inseoidh an tAire don Chomh-Aireachta go bhfuil bagairt fíor agus leanúnach ó ghníomhaíocht sceimhlitheoireachta, lena n-áirítear ó ghrúpaí paraimíleata poblachtacha easaontacha atá fós gníomhach sa Stát.

Is é dearcadh Ms McEntee gur gá leanúint leis na dlíthe seo toisc bagairtí den sórt sin a bheith ann, lena n-áirítear an bhagairt ón antoisceachas foréigneach agus an sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta.

Measann sí freisin go bhfuil bagairt shubstaintiúil fós ann ó choireacht thromchúiseach eagraithe sa Stát, go háirithe ó dhronganna coiriúla – cuid acu a bhfuil naisc shuntasacha idirnáisiúnta acu – atá ag gabháil do gháinneáil drugaí agus arm tine, chomh maith le coireanna tromchúiseacha eile, agus atá sásta dúnmharú a dhéanamh.

Straitéis Bealaí chun na hOibre

Cé go dtabharfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí Heather Humphreys meamram chuig an Rialtas inniu ar an Straitéis Bealaí chun na hOibre atá dírithe ar thacú le daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach isteach san fhórsa saothair.

Inseoidh Ms Humphreys don Chomh-Aireacht go bhfuil an ráta dífhostaíochta fadtéarmach in Éirinn ag an leibhéal is ísle riamh de 1.1% agus tá a roinn ag díriú ar dhaoine a chur isteach san fhórsa saothair trí scéimeanna breisoideachais, oiliúna agus socrúcháin oibre.

Mar chuid de seo, tá 50,000 duine ar an mbeochlár á síniú do phleananna dul chun cinn pearsanta le seirbhís Intreo na Roinne Coimirce Sóisialaí, áit a mbeidh orthu bualadh le comhairleoirí fostaíochta Intreo gach coicís.

Iad siúd a dteipeann orthu dul i ngleic leis na tacaíochtaí seo nó nach bhfuil fíoriarracht á déanamh acu post a fháil, laghdófar a n-íocaíochtaí.

Cheana féin i mbliana laghdaíodh a n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh do 3,000 duine mar chuid den tionscnamh seo.

Straitéis Náisiúnta Íocaíochtaí

Tabharfaidh an tAire Airgeadais Michael McGrath nuashonrú don Rialtas ar an Straitéis Náisiúnta Íocaíochtaí agus ar an reachtaíocht maidir le Rochtain ar Airgead Tirim.

Is dócha go ndíreoidh an Straitéis Íocaíochta Náisiúnta ar a chinntiú go nglacfar le hairgead tirim i suíomhanna áirithe mar chógaslanna agus siopaí grósaeireachta.

Cuid lárnach den straitéis iomlán is ea an reachtaíocht um Rochtain ar Airgead Tirim agus tabharfaidh an tUasal McGrath an Rialtas cothrom le dáta ar dhul chun cinn an Bhille sin.

Faoin reachtaíocht atá beartaithe, coimeádfar an líon ATM ag leibhéil mhí na Nollag 2022.

Sonrófar le critéir réigiúnacha an t-íoslíon UMBanna in aghaidh an 100,000 duine agus an céatadán daoine nach mór a bheith laistigh de 10km ó ATM agus pointe seirbhíse airgid.

Ina theannta sin, den chéad uair, tabharfar cumhachtaí don Bhanc Ceannais chun oibreoirí ATM a rialáil agus chun maoirseacht a dhéanamh ar chaighdeáin seirbhíse sa réimse seo.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button