News

Comh-aireachta chun rochtain níos éasca ar thaifid leighis a phléPléifidh an Chomh-Aireacht inniu plean a chuirfidh ar chumas othair agus gairmithe cúram sláinte rochtain éasca a fháil ar thaifid leighis.

Tá an tAire Sláinte Stephen Donnelly cáinteach mar gheall ar an easpa taifead leictreonach sláinte sa tír seo agus tabharfaidh sé breac-chuntas inniu ar bhealaí chun é sin a athrú.

Tá sé mar aidhm ag an gCreat Digiteach go mbeidh oibrithe sláinte in ann an fhaisnéis a theastaíonn uathu chun cóir leighis a chur ar a n-othar a fháil go pras.

Tabharfaidh sé deis freisin d’othair rochtain a fháil ar a dtaifid leighis féin agus a gcúram féin a bhainistiú.

Forbrófar aip othar mar aon leis an rud ar a dtugtar Taifead Comhroinnte Náisiúnta.

Ligfidh an taifead seo do dhochtúirí agus d’oibrithe cúram sláinte eile féachaint go tapa ar chógais, ailléirgí, torthaí tástála fola agus aon chóireálacha reatha othar.

D’fhéadfadh dochtúirí agus altraí cinntí cliniciúla gasta a dhéanamh ansin.

Inseoidh an tAire Donnelly dá chomhghleacaithe Rialtais go mbeidh an luas a sholáthróidh FSS an tionscadal seo ag brath ar an maoiniú a bheidh ar fáil.

Dhéanfadh tionscadal DART buaiclíon na bpaisinéirí faoi dhó

Lorgóidh an tAire Eamon Ryan inniu tacaíocht na Comh-Aireachta do thionscadal iarnróid an DART+ ar an gCósta Thuaidh chun dul isteach sa chóras pleanála.

Críochnaíonn an líne DART ag Mullach Íde faoi láthair ach síneofaí 37 ciliméadar go Droichead Átha i gCo. Lú mar thoradh ar an mórthionscadal seo.

Chiallódh sé seo go mbeadh an toilleadh paisinéirí idir Mullach Íde agus Droichead Átha beagnach faoi dhó ó thart ar 4,800 duine ag taisteal ag buaicuaireanta go 8,800.

Thabharfadh sé traenacha DART ardmhinicíochta agus lán-leictreachais do phobail feadh an bhealaigh, ar nós Cluain Ghrífín, Domhnach Bat, Baile Brigín agus na Sceirí.

Cuirfear iarratas pleanála don tionscadal faoi bhráid an Bhoird Pleanála faoi mhí Iúil. Nuair a bheidh sé ceadaithe, tógfaidh sé thart ar thrí bliana le críochnú.

Ba cheart ardú tithíochta a choinneáil

Ar leithligh, inseoidh an tAire Tithíochta Darragh O’Brien leis an gComh-Aireacht gur sa tréimhse ceithre bliana go deireadh mhí an Mhárta 2024 a tharla 60% den tithíocht ar fad a soláthraíodh le deich mbliana anuas.

Tógadh 104,000 teach nua le linn an ama sin agus cuireadh 11,568 teach eile leis an stoc tithíochta nach raibh críochnaithe roimhe seo nó a bhí dícheangailte ar feadh dhá bhliain ar a laghad ó líonra BSL.

Tugann an meamram atá ag dul chuig an Rialtas faoi deara, cé go bhfuil sé ró-luath sa bhliain chun an líon tithe nua i mbliana a thuar go cruinn, gur cheart an t-ardú le blianta beaga anuas a choinneáil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button