News

Comharthaíonn an tAire íocaíocht sochair mháithreachais a bhaineann le páTá sé tugtha le fios ag an Aire Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag iarraidh íocaíocht nua sochar máithreachais a thabhairt isteach.

Dúirt Heather Humphreys leis an Dáil go gcreideann sí gur cheart go mbeadh Sochar Máithreachais Pá-Choibhneasa sa tír seo.

Chuir an tAire síos air mar “an chéad chéim eile loighciúil”.

Rinne sí na tuairimí le linn díospóireachta Dála ar reachtaíocht faoi íocaíochtaí nua leasa d'oibrithe a chailleann a bpoist.

Faoin scéim seo, socrófar an ráta íocaíochta seachtainiúil do dhaoine a bhfuil ranníocaíochtaí ÁSPC 5 bliana ar a laghad acu ag 60% den tuilleamh roimhe sin, suas go huasmhéid de €450 don chéad 3 mhí.

Ina dhiaidh sin, laghdófar an ráta go 55% den tuilleamh, suas go €375 ar feadh trí mhí.

Íocfar trí mhí eile ag ráta 50% suas go dtí uasmhéid de €300.

Do dhaoine a bhfuil ranníocaíochtaí ÁSPC idir dhá agus cúig bliana acu, socrófar an ráta ag 50% den olltuilleamh roimhe sin, suas go huasmhéid de €300 in aghaidh na seachtaine, ar feadh sé mhí.

Ciallaíonn sé seo go bhfaighidh oibrithe ar mheánioncam €450 don chéad trí mhí dífhostaíochta.

Tá na figiúirí seo i gcomparáid leis an ráta pearsanta reatha Sochar Cuardaitheora Poist de €232.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button