News

Conas atá feirm amháin i nDún na nGall ag baint tairbhe as scéim nua ACRES


Chuir aimsir an-mhór le blianta beaga anuas agus costais táirgthe ardaithe go leor feirmeoirí go dtí an bioráin dá gcuid coiléar.

Mar sin féin, tá cuid acu ag baint leasa as an Scéim Timpeallachta Agra-Aeráide Tuaithe (ACRES), an scéim íocaíochtaí feirme-comhshaoil ​​a thugann luach saothair do bhearta a dhéantar chun an dúlra a chosaint, agus nach bhfuil nasctha le barra ná beostoc a tháirgeadh.

I limistéir ardluacha nádúir, go príomha i gcontaetha an iarthair, is féidir le feirmeoirí rochtain a fháil ar an scéim um chomhar feabhsaithe ACRES, a thairgeann leibhéal níos airde íocaíochtaí.

Déanann Jimmy Forrest caoirigh a fheirmeoireacht ar chladach Loch Gartán i gCo Dhún na nGall.

Áiríonn a ghabháltas talamh móna agus féarach agus tá luach saothair á fháil aige faoin scéim as an dá cheann a bhainistiú don dúlra.

Dúirt sé: “Le fios go bhfuil luach saothair airgid á fháil agat, déanann sé rudaí níos éasca, is féidir leat pleanáil níos fearr a dhéanamh amach anseo leis na rudaí atá beartaithe agat a dhéanamh, cad iad na feabhsuithe is féidir leat a dhéanamh ar do thalamh.”

Bhí tús tosaigh ag muintir Forrest ar fheirmeoirí eile sa mhéid is go raibh siad ag glacadh páirte cheana féin sa Tionscadal Diúilicín Péarla (PMP).

Mar gheall air sin bhí orthu draenacha a bhlocáil ar a dtailte móna chun cáilíocht an uisce a fheabhsú don daonra diúilicíní péarla atá i mbaol in Abhainn Leannan in aice láimhe.

Stop siad freisin ag baint móna ar an bportach a lig don fhásra clúdaigh féar agus caonach téarnamh.

Déanann Jimmy Forrest caoirigh a fheirmeoireacht ar chladach Loch Gartán i gCo Dhún na nGall

Tugann sé seo scór níos fearr don talamh móna ar an bhfeirm ar liosta na dtáscairí comhshaoil ​​a fhaigheann luach saothair faoi chomhar ACRES.

Thug an taithí ar pháirt a ghlacadh sa PMP an t-eolas agus an mhuinín don teaghlach freisin chun clárú le haghaidh comhar ACRES.

Tá caoirigh fós ag innilt na talún agus dúirt an tUasal Forrest go bhfuil tairbhe bainte acu as blocáil na ndraenacha mar gur chruthaigh sé droichid bheaga a úsáideann siad chun trasnú ó thaobh amháin go taobh eile.

Tá sé níos deise a rá má dhéanann tú rud éigin a rachaidh chun tairbhe duit san fhadtéarma. Sin é an cairéad seachas an bata, is maith le daoine a spreagadh seachas a bheith iallach.

Tá Henry O'Donnell ina bhainisteoir cláir ar chomhoibriú ACRES i nDún na nGall.

Tá seacht gceantar sa chontae aitheanta faoin scéim agus tá feirm Forrests mar chuid d’fho-réigiún Ghleann Bheatha.

Dúirt an tUasal O’Donnell: “Is é an cuspóir atá leis seo ná tuilleadh gníomhartha a sheachadadh sa réimse seo toisc gur aithníodh go bhfuil go leor sócmhainní tosaíochta comhshaoil ​​aige, i dtéarmaí cháilíocht an uisce ó thaobh speicis éan atá i mbaol, agus ó thaobh nádúr ard de. feirmeacha luacha.”

Dúirt an tUasal O'Donnell go bhfuil ACRES difriúil le scéimeanna íocaíochta comhshaoil ​​feirme roimhe seo mar “tá sé ar fad bunaithe ar scóir bunaithe ar thorthaí, ionas gur féidir le feirmeoirí scór a gcuid talún a fheabhsú de réir a gcuid gníomhaíochta, ach ní raibh ann roimhe seo ach oideas”.

“Is féidir leo feirmeoireacht a dhéanamh mar a rinne siad i gcónaí, agus b'fhéidir nach bhfaighidh siad scór iontach agus mar sin ní íocaíocht iontach é nó is féidir leo a gcuid feirmeoireachta a choigeartú chun a scór comhshaoil ​​a mhéadú,” a dúirt sé.

Dúirt an tUasal Forrest gur bealach níos fearr é an cur chuige seo chun feirmeoirí a chur ina luí.

Dúirt sé: “Tá sé níos deise a rá má dhéanann tú rud éigin a rachaidh chun tairbhe duit san fhadtéarma.

“Sin é an cairéad seachas an bata, is maith le daoine a spreagadh seachas iachall.”

Fócas na bhfeirmeoirí sa todhchaí

Tá scóir ard ag féarach na feirme freisin le meascán éagsúil d’fhéar agus de phlandaí agus de chriosanna bruachánacha – crainn agus fálta a choimeádann an beostoc ar shiúl ón loch agus ón abhainn, ag cosaint cháilíocht an uisce.

Dúirt an tUasal Forrest: “Tá ár leibhéal stocála laghdaithe beagán againn agus tá go leor speiceas éagsúla féar ag tosú le feiceáil agus táscairí níos dearfaí.”

Tá sé beartaithe aige an fheirm seo a thabhairt dá iníon Amy atá ag obair leis agus atá sa dara bliain ag staidéar talmhaíochta.

Dúirt Iníon Forrest go léiríonn a cúrsa an fhíric go mbeidh an fheirmeoireacht níos dírithe ar chosaint na timpeallachta amach anseo.

Dúirt sí: “Tá sé an-tábhachtach go mbeadh a fhios againn gur féidir linn rud éigin a dhéanamh faoi.

“Tá sé iontach a bheith in ann eolas a bheith agat, go háirithe ar ár bhfeirm leis an talamh móna agus an féarach. Is féidir linn rud éigin a dhéanamh chun fás a spreagadh agus bithéagsúlacht agus gnáthóga a spreagadh.”

Ag rith ar an talamh

Dúirt an tUasal O'Donnell gur cur chuige nua é scéim chomhoibrithe ACRES a aithníonn an luach iontach atá ar thalamh ar cuireadh síos air roimhe seo mar thalamh bocht nó imeallach.

Dúirt sé: “Tuigimid anois gur sócmhainn comhshaoil ​​ollmhór é seo nach mór dúinn a chosaint.

“Tá a fhios agat, is féidir le feirmeoirí a bheith thar a bheith táirgiúil anois maidir leis an méid a sheachadann siad ar son an chomhshaoil, an méid a sheachadann siad do cháilíocht an uisce, agus an méid a sheachadann siad do mhaolú aeráide.

“Mar sin, tá a fhios agat, tá deiseanna ann d'fheirmeoirí a bhfuil na cineálacha seo tailte acu, tá a fhios agat, feabhas a chur ar a n-ioncam i ndáiríre agus iad ag seachadadh don tsochaí níos leithne ag an am céanna.”

Tá an tUasal Forrest, cosúil le gach feirmeoir, ag iarraidh an talamh a chur ar aghaidh i riocht maith ar a laghad agus a fuair sé é agus é a fheabhsú nuair is féidir.

Dúirt sé: “Cuideoidh na rudaí go léir a dhéanann tú in ACRES le feabhas a chur ar cháilíocht na talún agus is í Amy an chéad ghlúin eile agus ba mhaith liom é a thabhairt di chomh maith agus is féidir liom.

“Agus tá súil agam go rithfidh sí leis ansin agus b'fhéidir go ndéanfaidh sí rudaí amach anseo a chuirfidh níos mó feabhais air. Agus tá sé tábhachtach smaoineamh go mbeidh sé aici ar feadh a saoil agus b'fhéidir a leanaí, seans go mbeidh sé acu freisin. “.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button