News

Cosnaíonn TikTok beartais sábháilteachta i measc éileamh algartam


Tá ardán comhroinnte físeán TikTok tar éis a bheartais sábháilteachta a chosaint i measc na n-éileamh go gcuireann na halgartaim a úsáideann sé déagóirí i láthair ábhar díobhálach.

Léirigh imscrúdú a rinne Prime Time de chuid RTÉ le déanaí gur taispeánadh físeáin a bhain le féinghortú agus féinmharú go tapa d’úsáideoirí a bheadh ​​13 bliana d’aois.

Dúirt TikTok go bhfuil ‘athbhreithniú práinneach’ ar an scéal curtha i gcrích aige.

“Maidir leis an [Prime Time] imscrúdú, mar a dúirt muid ag an am, ní chreidimid gur léiriú fíor-saoil é seo ar an taithí a bheadh ​​ag daoine ar an aip,” a dúirt Morgan Evans, Stiúrthóir, Cumarsáid Chorparáideach & Beartais, TikTok.

Morgan Evans

“É sin ráite, a luaithe a cuireadh cuid den ábhar seo ar ár súile dúinn, rinneamar athbhreithniú críochnúil. Rinneamar beart in aghaidh aon ábhair nár cheart a bheith ann nó nár chóir a bheith le feiceáil i bhfothaí déagóirí.”

“D’fhéachamar níos mó ar theicnící agus ar theicneolaíochtaí éagsúla is féidir linn a úsáid chun cineálacha ábhair a scaipeadh go héifeachtach a d’fhéadfadh a bheith fadhbanna nó díobhálach nuair a bhreathnaítear orthu i ngrúpaí móra,” a dúirt an tUasal Evans (thuas).

Nuair a fiafraíodh de an raibh i gceist le ‘scaipthe’ an t-algartam a athrú ionas go mbeidh ábhar difriúil le feiceáil i bhfothaí, d’fhreagair an tUasal Morgan: “D’athródh sé taithí an úsáideora, ceart.

“Is é an smaoineamh iomlán ná go dteastaíonn uainn a chinntiú, áit a bhfuil ábhar a d'fhéadfadh a bheith díobhálach, go bhfuilimid ag scaipeadh na bhfothaí go leordhóthanach ionas nach mbreathnaítear ar aon ábhar a d'fhéadfadh a bheith ina fhadhb do lucht éisteachta áirithe i ngrúpaí móra le chéile.”

Córais molta

Is halgartaim iad córais molta a chinneann an méid a fheiceann úsáideoirí meáin shóisialta, bunaithe ar shonraí pearsanta ar nós stair chuardaigh, ceannacháin san am a chuaigh thart, aois agus suíomh.

Thug grúpaí feachtais agus taighdeoirí foláireamh gur féidir leis na halgartaim seo a bheith ‘tocsaineach’ agus go minic go mbíonn ábhar míchuí le feiceáil i bhfothaí úsáideoirí a chuireann rudaí ar nós gráin, antoisceachas, neamhoird itheacháin agus féindochar chun cinn.

Reáchtáladh comhairliúcháin maidir le plean sábháilteachta córais molta a áireamh i gCód Sábháilteachta Ar Líne nua na hÉireann ach ní raibh sé seo mar chuid de leagan nuashonraithe den chód a foilsíodh inné.

Tá sé ráite ag rialtóir na meán, Coimisiún na Meán, go ndéileálfaidh sé ina ionad sin le ceist na n-algartam trí shraith rialacha sábháilteachta ar líne an AE ar a dtugtar an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) a chur i bhfeidhm.

Slándáil toghcháin

D’aistrigh TikTok isteach i bhfoirgneamh nua i mBaile Átha Cliath le déanaí mar a bhfuil ‘ionad rialaithe misin’ bunaithe roimh na toghcháin áitiúla agus Eorpacha atá le teacht.

Tá foirne tiomnaithe ag déanamh monatóireachta ar an ardán d’inneachar amhail faisnéis mhícheart, dífhaisnéis agus físeáin ‘doimhne’ a ghintear le AI.

“Tá ról ríthábhachtach ag Baile Átha Cliath san obair a dhéanaimid chun ár bpobal a chosaint,” a dúirt an tUasal Evans.

“Thug muid le chéile go leor daoine isteach i spás den chineál céanna sa tréimhse roimh agus i rith na dtoghchán chun a chinntiú go bhfuilimid ag cur leis an leibhéal comhoibrithe, ag cinntiú go bhfuil ár bhfoirne an cumas is fearr chun aon rioscaí atá ag teacht chun cinn a aithint. agus i ndáiríre ag freagairt dóibh siúd comhchineáil,” a dúirt an tUasal Evans.

“Tá infheistíocht shuntasach déanta againn inár n-iarrachtaí ar fud na sláine toghcháin, fiú lasmuigh de na toghcháin Eorpacha. Tá os cionn 6,000 modhnóir ábhair againn atá ag tacú lenár n-iarrachtaí modhnóireacht ábhair, ar fud na hEorpa,” a dúirt sé.

Oibríocht na hÉireann

Fostaíonn TikTok thart ar 3,000 duine in Éirinn. Chuir na ciorruithe ar phoist dhomhanda sa chomhlacht le déanaí isteach ar roinnt foirne atá lonnaithe in Éirinn ach dúirt TikTok go bhfuil siad ag leanúint ar aghaidh le fruiliú sa tír seo.

Osclófar an dara foirgneamh oifige i mBaile Átha Cliath níos moille i mbliana in aice leis an bhfoirgneamh ‘Oifig Sórtála’ ónar thosaigh sé ag feidhmiú le déanaí.

Ceanncheathrú TikTok

Tá ról lárnach ag Éirinn freisin in iarrachtaí na cuideachta a chur ar a suaimhneas do rialtóirí Eorpacha go bhfuil sonraí úsáideoirí slán.

Is é ‘Project Seamair’ plean slándála sonraí TikTok agus baineann sé le faisnéis úsáideora Eorpach a stóráil ag ionaid sonraí in Éirinn agus san Iorua.

Tá an aip comhroinnte físeáin faoi úinéireacht na Síne tar éis aghaidh a thabhairt ar ghrinnscrúdú ar an méid rochtana atá ag an tSín ar shonraí úsáideoirí.

I mí Aibreáin 2023, d’eisigh an tIonad Náisiúnta Cibearshlándála (NCSC) treoir a thug comhairle do ranna Rialtas na hÉireann agus do ghníomhaireachtaí stáit maidir le húsáid na haipe ar ghléasanna oifigiúla.

Chuir rialtais na SA agus an RA, chomh maith le hinstitiúidí an AE, cosc ​​freisin ar an ardán ar fheistí foirne mar gheall ar eagla na cibearshlándála.

Chuir TikTok síos ar thoirmeasc an rialtais mar rud míthreorach.

“Sílim go raibh go leor de sin tiomáinte ag míthuiscintí bunúsacha faoinár app agus faoin ardán i gcoitinne,” a dúirt an tUasal Evans.

“É sin ráite, bímid i gcónaí ag iarraidh aghaidh a thabhairt go sonrach ar na hábhair imní atá á gcur os ár gcomhair ag raon iomlán tionscal, lucht déanta beartas, rialtóirí agus is dóigh liom a léiríonn go bhfuilimid toilteanach freagra a thabhairt ar an obair atá déanta againn. ag déanamh go sonrach ar rud ar a dtugaimid ‘Project Seamair’,” a dúirt sé.

Sna Stáit Aontaithe, gheall TikTok dul i ngleic le cosc ​​faoi bhagairt nó díolachán éigeantach ar a chuid oibríochtaí.

Nuair a fiafraíodh de cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag forbairtí dá leithéid ar a bhonn Éireannach, dúirt TikTok go bhfuil sé fós tiomanta d’Éirinn.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button