News

Craobhchomórtas Euro 2028 chun borradh a chur faoi gheilleagar Thuaisceart Éireann de bhreis is £100mTrí chluichí Craobhchomórtais Euro 2028 a óstáil i bPáirc Mhic Easmainn cuirfear breis is £100 milliún le geilleagar Thuaisceart Éireann, de réir staidéir.

Táthar ag súil le £52 milliún a chaitheamh ar chóiríocht chomh maith le £54 milliún eile ar chaiteachas eile ar nós fáilteachais agus miondíola, de réir thuarascáil Grant Thornton.

Táthar ag súil go mbeadh an 150,000 lucht féachana comhdhéanta de 40,000 cuairteoir uathúil go Béal Feirste mar aon le 90,000 cónaitheoir i dTuaisceart Éireann.

Dúirt sé, agus roinnt lucht féachana ag freastal ar níos mó ná cluiche amháin, go bhfuiltear ag súil go gcruthóidh na cúig chluiche atá beartaithe ag Mac Easmainn 180,000 oíche leaba d’óstáin i dTuaisceart Éireann agus do sholáthraithe cóiríochta eile.

Leanann sé anailís ar shonraí ó Tourism NI, Cónaidhm na nÓstán agus FA na hÉireann.

Ainmníodh Páirc Mhic Easmainn mar cheann de na 10 n-ionad staidiam is fearr sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn do chraobhchomórtas peile na hEorpa, ach tá amhras ann faoi na cluichí a bheidh ar siúl ansin.

Cé go bhfuil pleananna chun staid thréigthe CLG in iarthar Bhéal Feirste a athfhorbairt, bhí éiginnteacht ann maidir le maoiniú an tionscadail, le costais mheasta méadaithe go dtí £308 milliún tuairiscithe.

In 2011, gheall feidhmeannas Stormont £62.5 milliún don tionscadal.

I mí Feabhra, thairg Rialtas na hÉireann £40 milliún ina leith agus tá sé ráite ag CLG go gcuirfidh siad suas le £15 milliún.

Dúirt Rúnaí Thuaisceart Éireann, Chris Heaton-Harris, áfach, go bhfuil Rialtas na Ríochta Aontaithe “ag obair chun a dhéanamh amach” cé mhéad a chosnóidh athchóirithe i measc praghsanna ardaithe.

Níos luaithe an tseachtain seo, dúirt an tAire Pobail Gordon Lyons go raibh sé ag fanacht le “tuilleadh soiléireachta” maidir le maoiniú don staidiam.

Ní chuireann tuarascáil Grant Thornton – a choimisiúnaigh CLG Uladh – aird ar thógáil an staidiam ná ar imeachtaí eile a óstáil.

Ríomhtar tionchar eacnamaíoch na 51 cluiche ar fad ar fud na RA agus na hÉireann ag £2.6 billiún.

Dúirt an príomheacnamaí Grant Thornton, Andrew Webb, go bhfuil imeachtaí móra ar nós an Euro ina chatalaíoch le haghaidh breis infheistíochta isteach.

Dúirt sé: “Cé go bhfuil oidhreacht eacnamaíoch agus spóirt Bhéal Feirste mar óstach do na Euros suntasach, b’fhéidir gurb é an fás fadtéarmach ar líon na gcuairteoirí agus an ráiteas dearfach intinne a sheolann sé chuig infheisteoirí idirnáisiúnta an duais is mó ar fad.

“I dtéarmaí méide, scála agus teacht idirnáisiúnta, is imeacht gan sárú é na Euros do Thuaisceart Éireann agus ní hamháin go gcuireann sé ar an léarscáil sinn le haghaidh imeachtaí ar mhórscála amach anseo, ach cruthaíonn sé na cúinsí cearta a thacaíonn le hinfheistíocht isteach, lena gcruthaítear poist agus an geilleagar a fhás.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button