News

Cuireadh mac i bpríosún as iarracht a mháthair a dhúnmharúTá fear 32 bliain d'aois a rinne iarracht a mháthair a mharú arís agus arís eile a sá agus é ag fulaingt le síocóis curtha i bpríosún ar feadh deich mbliana.

Phléadáil Gearoid Coughlan, as Baile Uí Chochláin, Inis Eonáin, Co. Chorcaí, ciontach níos luaithe as iarracht a dhéanamh a mháthair a dhúnmharú ar 4 Meitheamh 2021 ina teach cónaithe i mBaile Uí Chochláin.

Dúradh leis an gcúirt nach raibh sé ag iarraidh leas a bhaint as fíorasc speisialta neamhchiontach de bharr gealtachta toisc nach raibh sé ag iarraidh a bheith faoi choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar, b’fhearr leis pianbhreith a chur isteach sa phríosún ina ionad sin.

Ag éisteacht na pianbhreithe i mí an Mhárta cháin a mháthair, Mary Coughlan, teipeanna sa chóras meabhairshláinte, rud a dúirt sí a chuir i gcás contúirteach í mar gheall ar thinneas a mic.

Bhí sé ag streachailt leis an scitsifréine le blianta fada agus mar thoradh air sin bhí 11 iontráil chuig aonad síciatrach thar thréimhse deich mbliana.

Níor cuireadh a mháthair ar an eolas faoin mbaol a bhí ann roimh an ionsaí, rud a d’fhág gortuithe ar feadh a saoil í.

Dúirt sí gur fhág easpa cumarsáide faoin mbaol a bhaineann le breoiteacht a mic í i “gcás contúirteach gan choinne inar fhulaing mé ionsaí uafásach a chosain beagnach mo shaol dom agus a rachaidh i bhfeidhm go deo ar mo shaol. rud nach raibh faitíos orm riamh roimhe, gortuithe troma lena n-áirítear gortú traumatach inchinne.”

Dúirt Iníon Coughlan leis an gcúirt go raibh frustrachas uirthi go raibh cead ag daoine a bhfuil scitsifréine paranóideach orthu maireachtáil sa phobal gan an cúram a theastaíonn uathu, go háirithe chun a chinntiú go nglacann siad cógais.

Ghearr an Breitheamh Uasal Paul McDermott pianbhreith 12 bliain agus an dá bhliain deiridh curtha ar fionraí faoi choinníollacha diana ar feadh sé bliana agus dúirt go gceadódh sé seo do Coughlan filleadh slán sa tsochaí.

Dúirt an breitheamh gur dócha go bhfanfadh sé sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar ar feadh tamaill go dtí go measfaí é a bheith sách maith le go n-aistreofaí go príosún é, áit a leanfar lena chóireáil.

Dúirt an breitheamh nach raibh aon chumhacht ag an gcúirt coinneáil duine san ospidéal a ordú. Dúirt sé go bhféadfadh an chúirt an baol foréigin a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a chur san áireamh, ach nach bhféadfadh sí cineál coinneála coisctheach a fhorchur.

Thug sé faoi deara, áfach, gur dhiúltaigh Coughlan san am a chuaigh thart arís agus arís eile an cógas molta a ghlacadh agus gur ól sé alcól agus drugaí eile a raibh eachtraí foréigneacha mar thoradh orthu, lena n-áirítear an t-ionsaí ar a mháthair. Leanann sé de bheith ag creideamh mealltach agus ní ghlacann sé le diagnóis a riocht.

Leis an gcuid den phianbhreith a cuireadh ar fionraí, d’fhéadfaí monatóireacht a dhéanamh ar a iompar iarscaoilte, a dúirt an breitheamh. Áiríodh leis na coinníollacha cloí le haon chóireáil a mhol seirbhísí meabhairshláinte, rud a dúirt an breitheamh nach mór “ról lárnach a bheith aige”.

Mhol an breitheamh ráiteas “neamhghnách” Uasal Coughlan ar an tionchar ar íospartaigh a “d'iompair imní íospartach na coireachta ach freisin imní domhain máthair dá mac agus imní domhain agus leanúnach go dtabharfar aghaidh ar a chuid fadhbanna ar bhealach bríoch. “.

Dúirt an breitheamh go raibh an ráiteas “lán de ghrá agus maithiúnas agus smaointe dearfacha don todhchaí”.

Dúradh leis an gcúirt go raibh imní ar iníon Ms Coughlan, Joanne, ar an 4 Meitheamh 2021 tar éis dá máthair téacs a chur chuici ag rá go raibh Gearoid ag a teach, go raibh an chuma air go raibh sé “go leor” agus go raibh sí ag rá: “Ní tusa mo mháthair.”

Chuaigh fear céile Joanne, dochtúir teaghlaigh, go Baile Uí Chochláin láithreach, áit a bhfuair sé Bean Uí Chochláin ina luí ina luí i linne fola ar urlár na cistine. Shábháil sé a saol trí chobhsú í agus é ag fanacht leis na seirbhísí éigeandála.

Chonacthas Ms Coughlan arís agus arís eile agus d’fhulaing sí créacht 25cm sa mhuineál agus créachtaí iolracha ar an duine. Bhain sí gortú traumatach inchinne agus leanann sí le teiripe urlabhra agus teanga. Cé go bhfuil sí ag céim ard a ghnóthú, ní bheidh sí a ghnóthú iomlán, dúradh leis an gcúirt.

Fuarthas Gearoid Coughlan ag stad bus timpeall 4km ó theach a mháthar. Tar éis dó rabhadh a fháil, d'fhiafraigh sé de na gardaí faoi dhó: “An bhfuil sí marbh?”

Le linn agallaimh shéan sé arís agus arís eile a bheith i dteach an teaghlaigh an lá sin.

I dtaifeadadh a rinne máthair Coughlan cúig lá roimh an ionsaí bhí sé le cloisteáil go suaimhneach ag rá: “Maróidh mé gach duine agaibh”.

Tar éis é a ghabháil agus a choinneáil, cuireadh Coughlan chuig an bPríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar áit a bhfuil sé fós.

Tá roinnt síciatraithe den tuairim go bhfuil sé ag fulaingt ó scitsifréine, nach bhfuil aon léargas aige ar a riocht agus go gcreideann sé nach bhfuil ach imní air.

Ina ráiteas tionchair íospartaigh, dúirt Mary Coughlan dá bhféadfadh sí suí lena mac i dtimpeallacht shábháilte, go dtabharfadh sí “barróg mhór dó agus go ndéarfadh sí go bhfuil grá againn dó go léir. Tuigim gurb é a thinneas ba chúis leis seo.”

Dúirt sí gur theip an córas ar a teaghlach agus ar a mac, ach tá súil aici fós go bhfaighidh sé cúram ó na saineolaithe is fearr chun “an bealach a réiteach do thodhchaí níos gile dúinn go léir.”

Chuala an chúirt freisin go bhfuil sé ráite ag síciatraithe atá ag obair le Coughlan nach bhfuil aon léargas fós aige ar a thinneas agus má stopann sé ag glacadh a chógas tá imní orthu go bhforbródh sé síocóis arís agus go mbeadh sé ina bhagairt dá theaghlach agus, go háirithe, dá mháthair. .

Tar éis ráiteas a mháthar, léigh Coughlan ó nóta ullmhaithe inar dúirt sé go gcreideann sé go bhfuil feabhas ag teacht ar a riocht agus ghabh sé leithscéal lena mháthair.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button