News

Cuireadh síneadh sé mhí leis an dlí um thomhaltas alcóil lasmuighFuair ​​an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee faomhadh na Comh-Aireachta inniu chun síneadh a chur leis an Acht um an Dlí Sibhialta 2021 ar feadh tréimhse breise sé mhí, go dtí an 30 Samhain 2024.

Thug an tAcht isteach athruithe chun ligean do dhíol agus ól alcóil i 'limistéir suíocháin ábhartha lasmuigh'.

Is féidir forálacha ábhartha an Achta a fhadú suas le 6 mhí ag an am trí rún ó gach Teach den Oireachtas.

Iarrtar ar an síneadh soiléiriú a thabhairt d’áitribh cheadúnaithe, d’údaráis áitiúla agus don Gharda Síochána.

Ba fhoráil shealadach é seo a bhain le Covid-19 chun sóisialú níos sábháilte faoin aer a éascú.

Déanfaidh an Bille Deochanna Meisciúla 2024 atá á ullmhú faoi láthair an staid maidir le limistéir suí lasmuigh a thabhairt chun rialtachta ar bhonn buan.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button