News

Cuirtear tús leis an gcéad chéim eile de chur chun feidhme an chreidmheasa uilíochTá an chéad chéim eile de chur chun feidhme an chreidmheasa uilíoch le tosú an tseachtain seo.

Beidh tionchar ag an gcéim seo orthu siúd a fhaigheann creidmheasanna cánach chomh maith le sochar tithíochta.

Ina dhiaidh sin sna míonna amach romhainn déanfar gluaiseachtaí dóibh siúd atá fós ag fáil sochair eile agus creidmheasanna cánach a chur in ionad an chreidmheasa uilíoch.

Tá creidmheas uilíoch i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2017, in ionad éileamh nua ar thacaíocht ioncaim, liúntas cuardaitheora poist bunaithe ar ioncam, liúntas fostaíochta agus tacaíochta a bhaineann le hioncam, sochar tithíochta (cíos) agus creidmheasanna cánach.

Ón Luan ar aghaidh, tosóidh na daoine atá ag fáil creidmheasanna cánach chomh maith le sochar tithíochta ag fáil litreacha ag míniú na gcéimeanna a chaithfidh siad a ghlacadh chun leanúint ar aghaidh ag éileamh tacaíochta airgeadais.

Áireofar sna litreacha fógra imirce faisnéis faoi conas cúnamh a fháil chun éileamh a dhéanamh dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu.

Dúirt Leas-rúnaí Oibre agus Sláinte na Roinne Pobail (DfC), Paddy Rooney go bhfuil “cur chuige tomhaiste agus cúramach á ghlacadh” chun faighteoirí sochair oidhreachta a aistriú chuig creidmheas uilíoch.

“Tá eisiúint fógraí aistrithe chuig faighteoirí creidmheas cánach amháin curtha i gcrích againn go rathúil cheana féin agus leanfaimid orainn ag déanamh gach céime is féidir chun a chinntiú go bhfaighidh gach duine an cúnamh agus an tacaíocht a theastaíonn uathu le linn na chéad chéime eile seo den aistriú chuig creidmheas uilíoch,” a dúirt sé.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button