News

Daoine os cionn 65 bliain d’aois níos sásta lena saol


Léiríonn figiúirí nua ón bPríomh-Oifig Staidrimh go raibh daoine níos sásta lena saol anuraidh i gcomparáid le 2021 i measc srianta paindéime Covid-19.

Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh gur thuairiscigh 28.9% d’fhreagróirí a suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála leibhéil arda sástachta lena saol iomlán anuraidh, suas ó 21.4% de na daoine a ndearnadh suirbhé orthu in 2021.

Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh freisin gur tháinig laghdú ó 14% in 2021 go 10.2% in 2023 ar chéatadán na ndaoine a thuairiscigh go raibh sásamh iomlán íseal acu leis an saol.

Léiríonn suirbhé an lae inniu gur thuairiscigh 32.1% d’fhreagróirí fireanna agus 25.9% d’fhreagróirí baineanna leibhéal ard sástachta lena saolta.

Bhí sé níos dóchúla freisin go dtuairisceodh freagróirí baineanna sásamh iomlán íseal leis an saol – 12.3% i gcomparáid le 8% d’fhreagróirí fireanna.

Léiríonn an suirbhé gur bhraith 17.4% de na freagróirí baineanna mí-chroí nó dúlagar uaireanta ar a laghad sa tréimhse ceithre seachtaine roimh a n-agallamh leis an bPríomh-Oifig Staidrimh, laghdú ó 26.3% in 2021.

Ba é an ráta inchomparáide d’fhreagróirí fireanna ná 12% in 2023, síos ó 17.8% in 2021.

Léiríonn anailís ar shástacht saoil iomlán de réir aoise gur mó an seans go dtuairisceodh freagróirí 65 bliain d’aois agus níos sine in 2023 go raibh siad sásta go leor lena saol iomlán.

Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh gur thuairiscigh 35.8% den aoisghrúpa seo sásamh iomlán ard le saol i gcomparáid le 26.7% de dhaoine idir 25 agus 49 bliain d’aois.

Bhí níos mó seans ann freisin go dtuairisceodh freagróirí níos sine go raibh siad sásta ar an iomlán lena staid airgeadais, leis an méid ama a bhí acu le haghaidh gníomhaíochtaí taitneamhacha agus lena gcaidrimh phearsanta.

Léiríonn figiúirí an lae inniu go raibh leibhéal ard sástachta lena bpost ag 58.5% de dhaoine 65 bliain d’aois agus níos sine a dúirt go raibh siad fostaithe. Bhí sé seo thart ar dhá oiread na rátaí do dhaoine idir 50 agus 64 bliana d’aois (30.4%) agus do dhaoine idir 25 agus 49 (26.1%).

Idir an dá linn, thuairiscigh 42.3% de na freagróirí féinfhostaithe leibhéal ard sástachta lena bpost. Seo i gcomparáid le ráta d’fhostaithe leathstáit de 35.4%, 30.7% d’fhostaithe san earnáil phoiblí agus 25.3% d’fhostaithe san earnáil phríobháideach.

Thuairiscigh 23% de na freagróirí a raibh cónaí orthu i gcóiríocht úinéirí-áitithe go raibh siad sásta go ginearálta le staid airgeadais a dteaghlach, agus bhí an ráta inchomparáide d’fhreagróirí a raibh cónaí orthu i gcóiríocht ar cíos breis agus trí huaire níos ísle ag 7.3%.

Is suirbhé teaghlaigh é Suirbhé an CSO ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála a chlúdaíonn raon leathan ábhar a bhaineann le hioncam agus coinníollacha maireachtála.

Is é an fhoinse oifigiúil sonraí ar ioncam teaghlaigh agus daoine aonair agus soláthraíonn sé príomhtháscairí bochtaineachta náisiúnta, amhail an ráta i mbaol bochtaineachta, an ráta comhsheasmhach bochtaineachta, agus rátaí na díothachta forghníomhaithe. Baineann torthaí a foilsíodh i dtuarascáil an lae inniu le freagraí a thug freagróirí suirbhé atá 16 bliana d’aois agus níos sine go díreach.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button