News

Déagóirí Bhaile Átha Cliath ag déanamh staidéir ar an Ardteistiméireacht FheidhmeachI gcás go leor déagóirí, críochnaíonn an Ardteistiméireacht le scrúduithe deireadh bliana tar éis míonna staidéir ach do mhic léinn na hArdteistiméireachta Feidhmí tá an bhéim ar mheasúnú leanúnach thar dhá bhliain.

Is clár Ardteistiméireachta dhá bhliain é clár na hArdteistiméireachta Feidhmí (LCA) atá dírithe ar dhaltaí a ullmhú don saol fásta agus don saol oibre agus tá sé roinnte ina cheithre sheisiún leathbhliana.

Labhair Nuacht RTÉ le mic léinn atá ag déanamh staidéir ar an LCA i Meánscoil Mhuire na Trócaire i nDroimneach, Baile Átha Cliath, áit ar mhínigh siad cén fáth gurbh é an clár an rogha is fearr dóibh.

Tá Saoirse Kerfoot, 17 bliain d'aois sa chúigiú bliain san LCA.

“Ar fud an Teastais Shóisearaigh agus na hIdirbhliana ar fad, bhí mé ag streachailt le mo mheabhairshláinte. Mar sin, bhí sé go leor, domsa, dul isteach i gclár ATF chun an strus sin a laghdú,” a dúirt sí.

Do Brooke Teeling, atá 19 mbliana d'aois, atá sa séú bliain den LCA, chabhraigh an clár léi muinín a fháil.

“D'oirfeadh sé níos fearr do mo shlí foghlama. Foghlaimím lámha ar, tá a fhios agat, agus muid ag déanamh cócaireachta nó ag déanamh ealaíne agus ag labhairt go poiblí freisin,” a dúirt sí.

Tá Barry McCann, atá 19 mbliana d'aois, sa séú bliain den LCA, áit ar tugadh isteach é d'ábhair nach ndéanfadh sé machnamh orthu roimhe seo.

“Fuair ​​​​mé isteach ar Óstáin agus Lónadóireacht. Nuair a thosaigh mé ar dtús é, bhí mé an-neirbhíseach. Is cócaire an-mhaith mé anois agus báicéir an-mhaith. Déarfainn an mhias is fearr liom, dá mbeadh orm a rá, ná lasagne. ,” dúirt sé.


Breathnaigh ar ár bhfíseán le tuilleadh a chloisteáil ó Saoirse, Barry agus Brooke agus iad ag míniú cén fáth arbh é clár na hArdteistiméireachta Feidhmí an t-aistriú ab fhearr dóibh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button