News

Déanann baill foirne ag gnólacht seirbhísí aerfoirt gníomhaíocht thionsclaíoch a mheasDúirt ceardchumann SIPTU go bhfuil a chomhaltaí i Sky Handling Partner, comhlacht a sholáthraíonn seirbhísí in Aerfort Bhaile Átha Cliath, ag smaoineamh ar ghníomhaíocht thionsclaíoch.

Tá SIPTU tar éis a chur ina leith ar an mbainistíocht nár éirigh leo aitheantas a thabhairt don aontas chun críche pá agus coinníollacha a chomhmhargáil.

Soláthraíonn Sky Handling Partner seirbhísí mar áirithintí, ticéadú, dul ar bord, láimhseáil bagáiste agus rialú ualaigh.

Dúirt SIPTU gur theip ar an gcuideachta dul i dteagmháil lena ionadaithe go háitiúil agus faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC).

“Tá sé seo déanta ag an gcomhlacht in ainneoin gur baill dár gceardchumann formhór na foirne,” a dúirt Eagraí SIPTU, Jerry Brennan.

“Ós rud é go bhfuil cuid de na dlíthe cómhargála is laige san Eoraip ag Éirinn, níl mórán rogha ag na hoibrithe seo ach machnamh a dhéanamh ar ghníomhaíocht thionsclaíoch chun a gceart bunúsach dul i mbun caibidlíochta lena bhfostóir mar ghrúpa oibrithe seachas mar dhaoine aonair a chosaint.

“Is féidir le Sky Handling Partner gníomhaíocht thionsclaíoch a sheachaint go héasca; níl le déanamh acu ach suí síos agus cothrom na féinne a shocrú dá bhfoireann lena n-ionadaithe SIPTU.”

Rinneadh teagmháil le Sky Handling Partner le haghaidh tuairimí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button