News

Déanann CAB 23 cuardach a bhaineann le drong gáinneála drugaí


Tá 23 cuardach déanta ag an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla i mBaile Átha Cliath agus i nDún na nGall mar chuid d’imscrúdú mór ar bhuíon gáinneála drugaí idirnáisiúnta.

Deir Gardaí go bhfuil an drong ag déileáil le cóicín in Éirinn, in Albain agus sa Spáinn agus gurb in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha an príomhsprioc atá ina 30idí.

Tá CAB ag díriú ar a theach só i gceantar Bhaile na nGallóglach i nDún na nGall, áit a meastar gur fiú os cionn €1 milliún é.

D’urghabh siad carr ardluacha freisin agus reo os cionn €73,000 i gcuntas bainc.

Tá imscrúdú CAB ar ghníomhaíochtaí an mhórdhíoltóra idirnáisiúnta drugaí in Éirinn ar siúl le breis agus bliain.

Cuireadh tús leis de bhun sraith tuarascálacha dea-shaoránaigh mar a thugtar orthu ina dtuairiscíonn daoine gníomhaíocht amhrasach agus saibhreas gan mhíniú ina bpobail.

Thug roinnt daoine i gceantar tuaithe agus timpeall air i mBaile na nGallóglach i nDún na nGall faoi deara go raibh teach só á thógáil ar réimse mór talún sa cheantar a bhí feistithe go daor le marmair, le seomraí ensuite.

Bhí Gardaí atá bainteach le Ceantar Bhaile na nGallóglach páirteach sna cuardaigh

Thosaigh Próifíleoirí Sócmhainní Rannáin i nDún na nGall ag obair ar an gcás freisin, ag tógáil próifíle ar an bhfear ar leis an teach é.

Tá an déileálaí drugaí agus a theaghlach ina gcónaí i Dubai ach choinnigh siad Volvo XC90 2023 sa chabhsa nuair a chaith siad am in Éirinn.

Tá an fear sna 30idí agus tá aithne ag gardaí air a deir gur mhéadaigh sé a shaibhreas agus a stádas sa choireacht eagraithe de bharr mangaireacht drugaí.

Chomh maith le cóicín a sholáthar in Éirinn, tá naisc agus gáinneáil ar dhrugaí ag an drong coireachta eagraithe in Albain agus sa Spáinn agus tá sé anois ina sprioc ag gníomhaireachtaí idirnáisiúnta um fhorghníomhú an dlí.

Feidhmíonn sé líonra gáinneála ar dhrugaí agus sciúradh airgid seachas líonra Ghrúpa Coireachta Eagraithe Kinahan a bhfuil a gceannairí lonnaithe in Dubai freisin.

Chuir breis is 70 oifigeach ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, mar aon le Gardaí atá bainteach le Ceantar Bhaile na nGallóglach, Rannán Dhún na nGall, an tAonad Tacaíochta Armtha Réigiúnach, Aonad Madraí an Gharda Síochána agus Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe tús le sraith cuardaigh i mBaile Átha Cliath agus i nDún na nGall ag 6am.

Thug CAB suirbhéir cainníochta leo chun luach an tí i nDún na nGall agus cainníocht agus luach na n-ábhar a cuireadh isteach ann a mheas.

Cuardaíodh teach comhlaigh i mBaile Átha Cliath chomh maith in éineacht le hoifigí airgeadais agus dlí, aturnaetha agus cuntasóirí agus soláthraithe seirbhíse ar nós clóis tógálaithe.

Gabhadh cuid mhór doiciméadú airgeadais chomh maith le gléasanna leictreonacha, fóin phóca agus ríomhairí glúine a scrúdófar go fóiréinseach mar chuid d’fhiosrúchán sócmhainní an CAB.

Measann an CAB go bhfuil luach breis agus milliún Euro de shócmhainní aitheanta aige go dtí seo a bhaineann leis an déileálaí drugaí agus lena theaghlach.

I ráiteas, dúirt Gardaí: “Baineann cuardaigh an lae inniu le himscrúdú leanúnach ar shócmhainní daoine a bhfuil amhras orthu go bhfuil baint acu le gáinneáil drugaí ar leibhéal idirnáisiúnta.

“Rinneadh an oibríocht chuardaigh mar chuid d'imscrúdú leanúnach ar fháltais choireachta a dhírigh ar shócmhainní, lena n-áirítear eastát réadach, a thagann go hiomlán nó go páirteach ó fháltais na gníomhaíochta coiriúla.”

Deir Gardaí freisin go bhfuil níos mó coirpeach ag iarraidh airgead a sciúradh trí thithe agus tá CAB ag aithint agus ag díriú ar níos mó réadmhaoine mar fháltais na coireachta.

Dhíol CAB teach a dhearthár déileálaí drugaí Christopher Waldron sa Chabrach i mBaile Átha Cliath ar níos mó ná €280,000

Níos luaithe an tseachtain seo d’urghabh sé bungaló leathscoite trí sheomra leapa sa Droichead Nua a raibh treoirphraghas de €150,000 díolta ar €246,000 air.

Thug Patrick Wall do CAB é a dúirt an CAB a bhí mar chuid den eagraíocht choiriúil 'Pale Miley', ceann de na dronganna buirgléireachta is bisiúla sa tír.

Tá trí theach i mBaile Átha Cliath agus i gCill Dara urghabháil ag CAB le dhá mhí anuas ón díoltóir drugaí i mBaile Átha Cliath, David Waldron, a chosain €3.3m air le ceannach agus le hathchóiriú.

Dhíol sé teach a dhearthár déileálaí drugaí Christopher Waldron sa Chabrach i mBaile Átha Cliath freisin ar níos mó ná €280,000.

Tá na deartháireacha Waldron ceangailte le drugaí agus coireacht eagraithe i bhFionnghlas i mBaile Átha Cliath le blianta anuas.

Dhíol CAB trí réadmhaoin a urghabhadh ó Ross Browning le déanaí freisin, ball sinsearach d’fhoireann Kinahan a d’fhreastail ar bhainis mhórthaibhseach Daniel Kinahan in Dubai in 2017.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button