News

Déanann scoil Chaisleán an Bharraigh achomharc faoi chóiríocht 'do-ghlactha'


Tá achomharc déanta ag bunscoil i gCaisleán an Bharraigh, Co Mhaigh Eo, leis an Roinn Oideachais suíomh a cheannacht ar an mbaile mar ábhar práinne le gur féidir scoil saintógtha a thógáil di.

Tá achomharc déanta acu freisin ar réiteach sealadach don bhliain seo chugainn chun deireadh a chur leis an méid a deir sé gur géarchéim cóiríochta do-ghlactha í.

Tá spásanna á n-úsáid ag Educate Together i gCaisleán an Bharraigh i dtrí áitreabh éagsúla ar fud an bhaile.

Ina measc tá dhá sheomra i gcaifé agus cistin caifé ar phríomhshráid, trí sheomra ranga agus seomra foirne i bhfoirgneamh liostaithe gann agus tais, agus dhá sheomra ranga eile in iar-mhonarcha hataí a bhí tréigthe den chuid is mó deich nóiméad ar shiúl.

Ag am sosa dhá uair sa lá téann daltaí rang a cúig trí chosán salach poiblí sa bhaile, trasna príomhshráid, agus ar chúl ollmhargadh mór ina ndéanann trucailí seachadtaí, chun clós súgartha na scoile a bhaint amach.

Thug Nuacht RTÉ cuairt ar an scoil Dé hAoine agus chonaic sé gloine briste, bunanna toitíní, buidéil beorach caite, agus eisfhearadh daonna sa chosán. Chonaic na páistí seo go léir freisin.

Úsáideann ranganna Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha na seomraí ranga san iarmhonarcha hataí. Tá siad clúdaithe ag comhla miotail thionsclaíoch mór a chaithfear a ardú chun rochtain a thabhairt ar na seomraí. Tógann sé deich nóiméad ar na páistí agus a gcuid múinteoirí agus CRSanna siúl ó chlós na scoile ag Teach Marsh chuig a seomraí ranga.

Caithfidh leanaí dul trí chosán salach chun rochtain a fháil ar sheomraí ranga

Tá achomharc déanta ag an scoil leis an Roinn Oideachais teacht ar réiteach a ligfidh do na daltaí go léir oideachas a chur ar a chéile chomh luath agus is féidir.

Níl an scoil ina bhfuil 140 dalta ach ocht mbliana d’aois agus tá fadhbanna cóiríochta aici ar feadh an ama sin ar fad.

Cuireadh moill bliana ar a bunú tar éis don phátrún comhlacht Educate Together tairiscint ar iar-bhunscoil Chaitliceach as úsáid ocht míle taobh amuigh den bhaile a dhiúltú.. Ag an am cuireadh síos ar an maoin sin mar réadmhaoin iargúlta, a ndearnadh faillí uirthi agus nach raibh oiriúnach don fheidhm.

Dúirt an Príomhoide Sarah Calvey gur chaith an Roinn Oideachais ansin €500,000 ag athchóiriú foirgneamh liostaithe ar an mbaile nach raibh oiriúnach don scoil riamh.

Toisc go bhfuil an foirgneamh liostaithe bhí teorainneacha maidir leis an gcaoi a bhféadfaí an leagan amach inmheánach a athrú.

Is é Teach Marsh príomhbhaile na scoile fós ach tá na seomraí ranga níos lú ná leath den mhéid atá molta do sheomra ranga agus níl aon doirtil nó áiseanna bunúsacha eile acu atá caighdeánach i bhformhór na seomraí ranga ar fud na tíre.

Foghlaimíonn páistí rang a haon, a dó, a trí agus a ceathair i dtrí sheomra ranga i dTeach Marsh. I seomra ranga amháin tá an plástar ag teacht den bhalla mar gheall ar gháitéir sceite atá deisithe anois agus tá dí-humidifier á úsáid chun an taise a laghdú.

Tá rang a ceathair i seomra ar chruth ‘L’. Suíonn na páistí thart ar thrí bhord, ach ní féidir le daltaí ag dhá cheann de na boird a chéile a fheiceáil mar gheall ar chruth an tseomra ranga.

“Tá na páistí an-tarraingteach agus déanann siad a ndícheall”, a dúirt an múinteoir Declan Howley, “ach tá sé thar a bheith deacair dóibh. Tá sé an-éasca do na páistí éirí as, éirí as a gcuid foghlama toisc nach féidir leo a chéile a fheiceáil. Más mian linn rud éigin ar nós am ciorcail a dhéanamh, ní féidir linn é a dhéanamh mar ní féidir leis na páistí a chéile a fheiceáil nó a chloisteáil.

“Tá sé ráite againn leo [the Department of Education] arís agus arís eile ar feadh ocht mbliana go bhfuil scoil nua ag teastáil uainn, go dteastaíonn seomraí ranga níos fearr uainn, ach níl siad ag éisteacht linn”, a dúirt Iníon Calvey.

Tá an scoil lonnaithe i dtrí spás éagsúla i mbaile Mhaigh Eo

Agus í ina seasamh i seomra ranga i dTeach Marsh, léirigh sí an balla tais agus cábla leictreach ag rith trasna an tseomra go dtí an dí-humidifier in aice leis an mballa. Mhínigh sí go bhfuil na plocóidí amháin ar an taobh “teagaisc” den seomra.

“Fiú i rith an tsamhraidh tá uisce ag doirteadh síos. Caithfidh an dehumidifier rith an lá ar fad ionas nach mbeidh taise san aer do na leanaí.”

Sa stocaireacht thíos staighre ina n-oibríonn rúnaí na scoile, mothaíonn an t-aer ualaithe le taise. Tá an foirgneamh chomh cráite sin go ndeir Ms Calvey nach bhfuil aon oifig thiomanta aici le hoibriú as.

“Ocht mbliana ó shin d'inis an Roinn dúinn gur scoil ceithre sheomra ranga a bhí anseo, ach gur seomra ranga leathmhéid é seo, tá sé 33 méadar cearnach nuair a bhíonn an méid molta 80 méadar cearnach. Tá na páistí brúite isteach anseo”.

Ach cuireann an príomhoide síos fós ar Theach Marsh mar an “foirgneamh is fearr”.

San iarchaifé ina bhfuil Rang a Cúig agus a Sé lonnaithe, níl fuinneoga nó aeráil de chineál ar bith eile sa spás ina bhfoghlaimíonn rang a Cúig. Tá gloine urlár go síleáil ann, ach féachann sé seo amach ar bhealach poiblí ionas go mbeidh na dallóga a chlúdaíonn an ghloine tarraingthe go buan.

“Gach uair a deir an roinn go bhfuil siad ag déanamh staidéir inmharthanachta ar fud an bhaile ar láithreáin. Ach ní gá go dtarlódh sé sin. Táimid tar éis insint dóibh faoin suíomh seo” a dúirt Ms Calvey faoi idirghníomhaíocht na scoile leis an Roinn.

Anois tá foighne caillte ag an scoil.

Dúirt an Roinn Oideachais le Nuacht RTÉ go bhfuil “tionscadal caipitil chun foirgneamh buan scoile nua ocht seomra ranga a sholáthar do ETNS Chaisleán an Bharraigh” san áireamh i bpíblíne chlár tógála scoile na Roinne.

I ráiteas a dúirt sé: “Tá foireann chomhairleach Bhainisteoir Fála Suímh fostaithe ag an Roinn chun roghanna féideartha suímh a aithint agus a mheasúnú. Tá an suíomh ar Bhóthar Bhaile Uí Fhiacháin ina bhfuil an scoil faoi láthair san áireamh sa mheasúnú seo.”

Is é an suíomh sin an t-iarmhonarcha hataí atá an scoil ag iarraidh go mór ar an Roinn a cheannach.

Tá áitreabh an chaifé á ligean ar cíos ag an scoil ó mhí go mí le bliain anois.

Tá plean ceadaithe ag an Roinn Oideachais le seomra ranga nua amháin a thógáil ar shuíomh na monarchan tréigthe don bhliain seo chugainn.

Ach tá roinnt imní ar an scoil. Creideann sé go bhfuil a leithéid de ghluaiseacht, gan an talamh a cheannach, gearr-radharcach. Tugann sé le fios freisin go dteastaíonn dhá sheomra ranga, seachas ceann amháin, chun freastal ar na páistí i rang a Cúig agus a Sé.

Ar deireadh tá imní air nach bhfuil an tógáil tosaithe go fóill agus go mb’fhéidir nach mbeidh seomra ranga in áit don bhliain seo chugainn.

Tá eagla air go mbeidh a leanaí scaipthe thar thrí áitreabh éagsúla an bhliain seo chugainn freisin.

Ar an Aoine, rinne Iníon Calvey magadh faoi ainm na scoile, 'Castlebar Educate Together'.

“Ach níl ár gcuid daltaí ag fáil oideachais le chéile”, a dúirt sí.

Ba í an scoil an chéad scoil ilchreidmheach i Maigh Eo agus d’oscail sí i gcoinne freasúra ó roinnt daoine áitiúla. Tá dhá scoil ilchreidmheach eile ag Maigh Eo anois, ach tá an scoil seo fós mar an t-aon bhunscoil neamhchreidmheach i gCaisleán an Bharraigh agus an t-aon scoil eile sa chomharsanacht.

Mothaíonn Iníon Calvey nach bhfuiltear ag caitheamh go cothrom leis an scoil.

“Ní féidir leat scoil a fhás má tá na deacrachtaí seo agat”, a dúirt sí, “toisc nach bhfuil an scoil tarraingteach do thuismitheoirí”.

'Nach deas uaireanta'

Déanann tuismitheoirí na scoile gearán freisin. Seachas na coinníollacha a chaithfidh a leanaí a fhulaingt – ina measc, níl aon áiseanna Corpoideachais – bíonn ar thuismitheoirí a bhfuil roinnt leanaí ag freastal orthu aghaidh a thabhairt ar an tasc dodhéanta a bhaineann le titim amach maidine i dtrí áit éagsúla ag an am céanna. Deir siad go dtagann duine dá bpáistí go déanach i gcónaí.

Tá deacracht bhreise ag triúr de cheathrar leanaí Nicole Morris atá ag freastal ar an scoil. Tá lagamhairc orthu agus tá an dúshlán rompu leagan amach nua a fhoghlaim agus iad ag bogadh ó áitreabh amháin go háitreabh eile.

“Tá sé iontach,” a dúirt Nicole. “Tá Joshua, an duine is sine agam, i rang a 6 anois. Bhí sé ar dhuine den 12 dalta sa scoil sa chéad bhliain agus tá sé i dtrí áitreabh éagsúla. Níl sé cothrom ar na páistí”.

Dúirt Joshua: “Ní bhíonn sé go deas uaireanta. Níl sé chomh sábháilte sin mar ní mór dúinn siúl as seo [the former café] go dtí thall ansin [Marsh House].

Labhair a chomhdhaltaí Adam Pothas faoi na háitribh sealadacha eile a bhí in úsáid ag a rang ag tús na bliana acadúla seo, sular aimsíodh an t-iar-chaifé agus sular ligeadh ar cíos é. “Nuair nach raibh muid in ann seomra ranga a aimsiú bhíomar sa [public] leabharlann, agus ansin bhíomar in áit eile in aice le stáisiún na ngardaí. níor thaitin sé liom.”

Tá an tAire Oideachais Norma Foley ar an eolas faoi streachailt na scoile. Ach foghlaimeoidh sí níos mó Dé Céadaoin. Bhí sé beartaithe ag pobal na scoile taisteal go Baile Átha Cliath en masse chun aird a tharraingt ar a staid le hagóid taobh amuigh de Theach Laighean.

Ach dúirt an tAire le TD áitiúil go mbuailfeadh sí leo ina ionad sin. Mar sin in ionad agóide Dé Céadaoin beidh ceannaireacht na scoile ag taisteal go Baile Átha Cliath leo féin, chun bualadh leis an Aire.

Deir siad go dteastaíonn níos mó ná cluas éisteachta uathu; deir siad, tá gníomh de dhíth orthu.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button