News

Deir 84% de na tábhairneoirí nach bhfuil an teaghlach ag iarraidh teach tábhairne a fháil le hoidhreachtFuarthas amach i suirbhé a rinne Cónaidhm Vintners na hÉireann (VFI) go dtuairiscíonn 84% de na tábhairneoirí nach bhfuil aon duine den teaghlach ag iarraidh a dteach tábhairne le hoidhreacht.

Tagann an toradh mar gur léirigh suirbhé tagarmharcála an VFI freisin go bhfuil 37% de na tábhairneoirí ag smaoineamh ar scor laistigh den dá bhliain atá romhainn.

Chuir an grúpa síos ar na figiúirí seo mar “treocht imníoch” do thodhchaí na trádála tábhairne agus thug siad rabhadh go bhfuil costais ardaithe sa tionscal ag cur inmharthanacht na trádála tábhairne i mbaol.

Dúirt an VFI go bhfuil “costais neamh-inbhuanaithe saothair agus an costas foriomlán méadaitheach a bhaineann le gnó a dhéanamh, ag cur iachall ar go leor tábhairneoirí dul ar scor”.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an VFI Pat Crotty go mbeidh an t-ardú ar chostais saothair, mar gheall ar thabhairt isteach pleanáilte an phá maireachtála faoi thús 2026, “neamh-inbhuanaithe”.

“Má bhogaimid chuig pá maireachtála laistigh de 18 mí, beidh pá saoire bainc beagnach €35 in aghaidh na huaire don fhoireann is sóisearaí againn,” a dúirt sé.

“Tá costais den sórt sin neamh-inbhuanaithe dár mbaill agus d’fhéadfadh tionchar mór a bheith acu ar chumas tithe tábhairne ar fud na hÉireann oibriú go hinmharthanach,” a dúirt sé.

De réir staidéar an VFI tá 36% de láimhdeachas tithe tábhairne “á chaitheamh faoi láthair ag costais saothair amháin agus méadófar an figiúr sin go dtí os cionn 40% nuair a thugtar isteach Pá Maireachtála”.

Mar sin féin, dúirt Uachtarán VFI John Clendenen go bhfuil baill “ag tabhairt aghaidh ar chostais mhéadaithe ar fud an bhoird ó bhia agus deoch go fóntais agus árachas”.

“Tá na fachtóirí seo ag cur brú ollmhór ar inmharthanacht na dtithe tábhairne,” a dúirt an tUasal Clendennen.

Dúirt sé freisin, cé go bhfuil roinnt tithe tábhairne “ag rath”, léiríonn torthaí an tsuirbhé “an phráinn atá leis an scéal do go leor eile”.

Chuir an tUasal Clendennan síos ar an gcéatadán de na tábhairneoirí atá ag iarraidh imeacht as an earnáil mar “suntasach”, ag cur leis go gcuirfidh sé seo in éineacht le heaspa pleananna comharbais go leor tithe tábhairne áitiúla i mbaol mura ndéantar “gníomh cinntitheach”.

Dúirt an tUasal Crotty go bhfuil todhchaí thionscal an tábhairne “riachtanach ní hamháin d'úinéirí tithe tábhairne ach do chreatlach cultúrtha agus sóisialta na tíre”.

“Is mó atá sna tithe tábhairne seo ná gnólachtaí amháin; tá siad i gcroílár go leor dár bpobail, ag tairiscint áit le haghaidh idirghníomhú sóisialta, ceiliúradh agus traidisiún,” a dúirt sé.

Tá an VFI ag éileamh ar an Rialtas tacaíochtaí a thabhairt isteach don earnáil tithe tábhairne lena n-áirítear athmheasúnú a dhéanamh ar an bpá maireachtála, bearta faoisimh a spriocdhíriú ar nós ÁSPC fostóirí a laghdú, Dleacht Mháil ar alcól, an ráta caighdeánach CBL a laghdú 2% agus gealltanas chun an CBL fáilteachais a shocrú. ráta buan ag 9%.

Tá an grúpa ionadaíoch ag tathant ar an Rialtas freisin smaoineamh ar scéim a fhorbairt d’iontrálaithe nua sa tionscal agus do tábhairneoirí den chéad ghlúin eile chun comharbas a spreagadh agus a chinntiú go bhfanann tithe tábhairne inmharthana i gceantair níos áitiúla.

Anuraidh, fuarthas amach i dtuarascáil a rinne Grúpa Tionscal Deochanna na hÉireann go bhfuil beagnach 2,000 teach tábhairne in Éirinn dúnta ó 2005 i leith. agus an grúpa ag fáil amach gur gnólachtaí tuaithe is mó atá i mbaol a ndoirse a dhúnadh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button