News

Deir ceardchumainn gur 'frith-oibrí' iad bearta tacaíochta gnóTá cáineadh déanta ag Comhdháil na gCeardchumann (ICTU) ar na bearta tacaíochta gnó a d’fhógair an Rialtas le déanaí, agus iad ag cur síos orthu mar ‘frith-oibrí’.

Ag a cruinniú míosúil, agus roimh phlé Dála ar an bpacáiste tacaíochta, dúirt Comhairle Feidhmiúcháin an ICTU má leantar leis na bearta go bhfágfaidh sé na hoibrithe ar phá is ísle, breoite, imirceach agus scortha ag íoc an phraghais don Rialtas ag dul i dtreo. brústocairí gnó.

An tseachtain seo caite, d’fhógair an Rialtas raon beart d’fhonn costais a laghdú do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide.

I measc na moltaí tá íocaíochtaí spriocdhírithe breise airgid thirim le gnólachtaí sna hearnálacha miondíola agus fáilteachais, agus méadú ar an tairseach do ráta níos airde ÁSPC an fhostóra chun arduithe le déanaí san íosphá a chur san áireamh.

Tá an tAire Fiontar tar éis scríobh chuig an gCoimisiún um Pá Íseal chun iarraidh air machnamh a dhéanamh ar thuarascáil le déanaí a d’fhéach ar an gcostas carnach ar ghnó a bhaineann le hathruithe polasaí a fhorchuirtear leis an Rialtas.

Déanfar athbhreithniú freisin ar thaighde an ESRI ar thionchar saoire bhreoiteachta reachtúil sula ndéanfar cinneadh ar aon mhéaduithe breise, agus déanfar athbhreithniú ar an treochlár atá beartaithe chun íosthairsigh luach saothair bliantúil a mhéadú do cheadanna fostaíochta.

Dúirt an ICTU go bhféachann an pacáiste beart le gealltanais ilbhliantúla a chealú chun leibhéil phá agus cosaint ioncaim a fheabhsú, rud a ghortóidh go díréireach oibrithe leochaileacha agus a rachaidh chun tairbhe do gach gnóthas, ní hamháin dóibh siúd atá ag streachailt.

“Tá an pacáiste tacaíochtaí seo deartha le haidhm uileghabhálach amháin – a bhuachan thar ghrúpaí gnó roimh toghcháin,” a dúirt an ICTU i ráiteas.

“Ní dhéanfaidh oibrithe agus ceardchumainn dearmad go héasca nó ní maithe gealltanais briste,” a dúirt sé.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button