News

Deir CRU go bhfuil súil aige go dtitfidh praghsanna fuinnimh tuilleadhIn anailís nua ar phraghsanna fuinnimh tí, deir an Coimisiún um Rialáil Fóntas go bhfuil sé ag súil le laghdú breise ar phraghsanna ó sholáthraithe sna míonna amach romhainn.

Mar sin féin, deir an rialtóir nach dócha go bhfillfear ar leibhéil na bpraghsanna miondíola mar iad siúd in 2021 mar go bhfuil praghsanna mórdhíola fuinnimh fós níos airde ná mar a bhí siad ag an am sin.

Fuarthas amach san anailís ón CRU freisin go n-íocann tomhaltóirí Éireannacha an naoú praghas leictreachais baile is daoire san Eoraip agus an cúigiú praghas gáis is daoire.

Tugann sé le fios, áfach, tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin in 2022 go raibh praghsanna miondíola na hÉireann níos moille ag ardú ná mar a bhí i dtíortha Eorpacha eile.

De réir na straitéisí “fálaithe” CRU a úsáideann soláthraithe fuinnimh na hÉireann, áit a gceannaíonn siad fuinneamh ar phraghas seasta roimh ré, chosain siad custaiméirí ón tionchar is measa a bhí ag an spíc i bpraghsanna mórdhíola gáis – an príomhspreagthóir do phraghsanna leictreachais.

Dúirt Aoife MacEvilly, Coimisinéir an CRU, go raibh sí feasach ar na dúshláin atá roimh chustaiméirí i gcomhthéacs na bpraghsanna arda fuinnimh leanúnach.

“Leanfaidh an CRU le dlúthfhaireachán a dhéanamh ar fhorbairtí sa mhargadh miondíola agus coinneoidh siad custaiméirí ar an eolas. Tá laghduithe praghsanna miondíola le déanaí mar thoradh ar chobhsú leanúnach na margaí mórdhíola, agus tá an scóip le haghaidh laghduithe breise le leanúint,” a dúirt sí.

“Mar sin féin, ós rud é go bhfanann praghsanna mórdhíola agus miondíola os cionn na meánleibhéil stairiúla, leanfaimis ag tathant ar chustaiméirí a bheith gníomhach lena chinntiú go bhfuil siad ar an taraif is oiriúnaí dá gcuid riachtanas,” a d’áitigh sí.

“Is féidir coigilteas a bhaint amach do chustaiméirí má athraítear soláthraí, trí athchaibidlíocht a dhéanamh le do sholáthraí reatha, nó má chláraíonn tú le haghaidh taraif chliste,” mhol an Coimisinéir.

“Spreagtar freisin do chustaiméirí atá ag streachailt le riaráistí dul i dteagmháil lena soláthraí chun a chinntiú go bhfuil siad cosanta faoin gCód Rannpháirtíochta Soláthraithe,” a dúirt sí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button