News

Deir imscrúdaitheoir dronganna buama Bhaile Átha Cliath-Muineachán go raibh ‘claonpháirteach ann’


Tá sé ráite ag an oifigeach atá i gceannas ar an bhfiosrúchán ar ghníomhaíochtaí na drong dílseachta a bhfuil amhras orthu go bhfuil siad freagrach as buamáil Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin nach bhfuil aon amhras air go raibh claonpháirteachas idir an drong agus seirbhísí slándála na Breataine.

Tá Sir Iain Livingstone i gceannas ar Oibríocht Denton, atá ag scrúdú líomhaintí a bhaineann le gníomhaíochtaí an Glenanne Gang, mar a thugtar air, a bhí lonnaithe i gContae Ard Mhacha agus i Lár Uladh le linn na dTrioblóidí, lena n-áirítear a ról i mbuamáil Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin.

“Is féidir liom a rá go cinnte go raibh claonpháirteachas ann. Tá a fhios againn go bhfuil sé sin fíor,” a dúirt an tUasal Livingstone le Prime Time mar chuid de thuarascáil ar aincheist 1974.

“Is é an rud atáimid chun a dhéanamh – agus táimid chun é a dhéanamh le déine, agus táimid chun é a dhéanamh le trédhearcacht iomlán – ná sainiú ar charachtar, ar nádúr agus ar mhéid an chlaonpháirteachais sin,” a dúirt sé.

“Tá sé bunaithe go maith go raibh daoine a d'oibrigh don Stát – oifigigh póilíní, baill den UDR – páirteach roimhe seo i gcuid de na hionsaithe seicteach, suarach seo a rinne paraimíleataigh dhílseacha go príomha.”

“Cibé an raibh daoine aonair laistigh de sin a bhí ina ngníomhairí freisin agus ó thaobh faisnéiseoirí – sin rud a bhreithneoidh ár n-athbhreithniú, déanfaimid measúnú timpeall air sin, agus tabharfaimid tuairisc air sin toisc gur ábhar leas poiblí dlisteanach é,” ar sé.

Tá Oibríocht Denton ag scrúdú 127 marú a bhaineann leis an Glenanne Gang. I measc na mbásanna tá 34 duine, leanbh amháin gan bhreith ina measc, a maraíodh i mbuamáil Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin.

Séadchomhartha do na híospartaigh ar Shráid Thalbóid, Baile Átha Cliath

Bhí baill de ghrúpa paraimíleata an UVF, reisimint arm na Breataine a earcaíodh go háitiúil an UDR, agus baill de Ghrúpa Speisialta Patróil an RUC, a raibh frithsceimhlitheoireacht i measc a gcuid dualgas, ar an Glenanne Gang.

Díríonn tuairisc Prime Time a chraolfar anocht ar líomhaintí go raibh ról lárnach ag an drong i mbuamáil Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin, agus fiafraíonn sé cén fáth nár cúisíodh riamh amhrastaigh a aithníodh laistigh de laethanta i leith na n-ionsaithe.

I dtréimhse ceithre nóiméad thart ar 5.30pm an 17 Bealtaine 1974, tháinig trí phléasc ar Shráid Parnell, Sráid Talbóid agus Sráid Laighean Theas i mBaile Átha Cliath. Tháinig ceann eile 90 nóiméad ina dhiaidh sin i mbaile Mhuineacháin.

Ba é an líon báis ba mhó a tharla in aon lá amháin le linn na dTrioblóidí. Gortaíodh níos mó ná 250 duine eile.

Is é Dé hAoine comóradh 50 bliain na buamála, ach tá teaghlaigh na n-íospartach fós ag cuardach ceartais.

Ar leithligh, tá Príomhchonstábla Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI), Jon Boutcher, tar éis a rá le Prime Time nach gcuirfidh sé bac ar iarrachtaí ó theaghlaigh íospartaigh na buamála caingean dlí a ghlacadh chun rochtain a fháil ar chomhaid rúnda rialtais na Breataine.

Chaith a réamhtheachtaí mar Phríomhchonstábla, Simon Byrne, agus Aireacht Cosanta na Breataine, sé bliana go láidir i gcoinne caingean dlí dá leithéid ag na teaghlaigh.

Sular ghlac sé leis an bpost mar Phríomhchonstábla an PSNI i mí na Samhna 2023, chaith Jon Boutcher beagnach ceithre bliana i gceannas ar Oibríocht Denton.

“Ní bheidh mé ag cur in aghaidh aon dul chun cinn ar chás sibhialta ar bith a éisteacht i gceart sa chúirt, chun a chinntiú go mbeidh an deis sin ag na híospartaigh ar an sásamh sibhialta sin, rud a cheapaim go bhfuil gach ceart acu,” a dúirt sé.

Príomhchonstábla PSNI Jon Boutcher

Seasann na tuairimí i gcodarsnacht leis na céimeanna a ghlac a réamhtheachtaí agus Aireacht Cosanta na Breataine roimhe seo, lena n-áirítear iarracht a dhéanamh rialú na hArd-Chúirte i mBéal Feirste a chur ar ceal in 2018 a d’ordaigh d’údaráis na RA na doiciméid ábhartha a thabhairt ar láimh.

Chomh fada leis an mhí seo caite, dhíbh breitheamh Ard-Chúirte i mBéal Feirste iarratas ón PSNI a tionscnaíodh le linn don iar-phríomhchonstábla, agus údaráis na Breataine, cás na dteaghlach a chaitheamh amach.

Féadfaidh ráitis Sir Iain Livingstone agus an Príomh-Chonstábla Boutcher dóchas nua a thabhairt do ghaolta íospartaigh na buamála, atá fós ag lorg ceartas dá ngaolta cúig scór bliain níos déanaí.

Breathnaíodh ar na hionsaithe mar rabhadh don rialtas i mBaile Átha Cliath go dtiocfadh cur isteach polaitiúil ar ghnóthaí Thuaisceart Éireann ar phraghas trom.

Tharla siad le linn tréimhse de luaineacht dhian pholaitiúil, nuair a bhí Tuaisceart Éireann pairilis ag stailc Chomhairle Oibrithe Uladh.

Agóid a bhí sa stailc in aghaidh Chomhaontú Sunningdale a chuimseodh Comhairle na hÉireann, agus a thabharfadh cead cainte do rialtas na hÉireann i bpolasaithe i dTuaisceart Éireann.

Mar sin féin, cuireadh deireadh le himscrúduithe ar na buamálacha go tapa gan duine a ghabháil. Nochtadh sonraí faoi fhrámaí ama na n-imscrúduithe i dtuarascáil in 2003 ar maruithe an Bhreithimh Henry Barron, agus ar theaghlaigh na n-íospartach a chuir fearg orthu.

Tar éis bhuamáil Mhuineacháin (Íomhá trí Mhúsaem Chontae Mhuineacháin)

Dúirt Margaret Urwin ó Justice for the Forgotten, grúpa feachtais a dhéanann ionadaíocht ar theaghlaigh, le Prime Time go raibh sé “dochreidte ar fad” gur dúnadh imscrúdú na nGardaí ar bhuamáil Bhaile Átha Cliath laistigh de dhá mhí, agus imscrúdú Mhuineacháin mí roimhe sin.

Trasna na teorann, cuireadh deireadh le himscrúdú an RUC go tapa freisin, in ainneoin go raibh liosta amhrastach ag an mBrainse Speisialta.

“Sílim go bhfuil a fhios againn de réir chaighdeáin an lae inniu nach dtarlódh sé sin choíche,” a dúirt Príomh-Chonstábla an PSNI Boutcher le Prime Time.

“Bheadh ​​na fiosrúcháin sin imithe ar aghaidh le roinnt blianta anuas. Tá a fhios agat, bhainfí leas as gach luaidhe a d'fhéadfadh a bheith ann,” a dúirt sé.

“Go luath sna 1970idí, arbh é sin an norm d'imscrúduithe den chineál sin? Is dócha nach dóigh liom i ndáiríre,” a dúirt sé.

Chuaigh trí phléasc laistigh de nóiméad i mBaile Átha Cliath, ceann ar Shráid Parnell ina measc

Cuimsíonn tuarascáil Prime Time freisin píosaí scannáin ó agallamh a rinneadh le linn imscrúdaithe de chuid BBC Thuaisceart Éireann 20 bliain ó shin le ball féin-admhaigh Glenanne Gang.

D’admhaigh William McCaughey, iar-oifigeach de chuid an RUC a fuair bás i 2006, go raibh sé ina bhall den UVF agus den Glenanne Gang agus é ag fónamh mar bhall de Ghrúpa Patróil Speisialta an RUC, a raibh frithsceimhlitheoireacht i measc a chuid dualgas.

Dheimhnigh McCaughey go raibh an drong comhdhéanta de bhaill den UVF, UDR agus póilíní.

Ina theannta sin, dúirt oifigeach póilíní a bhí ag obair sa cheantar ina raibh an Glenanne Gang ag feidhmiú sna 1970í le Prime Time go gcreideann siad gur baineadh mí-láimhseáil nó bac ar imscrúduithe ar ghníomhaíochtaí an ghrúpa.

“Is oifigigh phóilíneachta onórach agus proifisiúnta iad na daoine ar oibrigh mé leo,” a dúirt Ceannfort an PSNI, Gerry Murray, “ach is dócha go raibh a dhóthain fianaise ag daoine eile san eagraíocht nár roinntear é leis na daoine a bhí ag póilíneacht oibríoch ar an talamh.”

D’oibrigh an Ceannfort Murray mar sháirsint de chuid an RUC i nDeisceart Ard Mhacha sna 1970idí.

Tá Oibríocht Denton le tuairisciú go luath an bhliain seo chugainn.

50 bliain ar aghaidh ó na hionsaithe, tá súil ag teaghlaigh anois go spreagfaidh an tuarascáil deiridh ó Operation Denton brú athnuaite ar son an cheartais.

“Tá gealltanas amháin tugtha agam do mo mháthair. Leanfaidh mé leis an bhfeachtas agus ceartais a fháil do m'athair, chomh fada agus a bheidh mé beo,” a dúirt Pat Fay le Prime Time. Maraíodh a athair Patrick agus é ag cur peitril isteach ina charr ar Shráid Parnell.

“Leanfaidh mé ar aghaidh ag déanamh mar a gheall mé do mo mháthair. Feicfidh mé go dtí an deireadh é.”


Craoltar tuairisc Vincent Kearney agus Sallyanne Godson ar an Glenanne Gang agus ar bhuamáil Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin ar eagrán 16 Bealtaine de Prime Time ag 9.35pm ar theilifís RTÉ One.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button