News

D’fhéadfadh AI giniúna borradh a chur faoin ngeilleagar faoi €45 billiúnDe réir staidéir nua d’fhéadfadh go dtiocfadh laghdú €40-45 billiún ar gheilleagar na hÉireann as faisnéis ghinideach shaorga thar na deich mbliana atá romhainn dá nglacfaí go hiomlán léi, de réir staidéir nua.

Léiríonn an taighde go bhféadfadh dhá thrian de phoist – comhionann le 1.7 milliún ról – a bheith de chúnamh ag AI giniúna.

Ní dócha go mbeidh 800,000 ról eile, nó 28% den fhórsa oibre, faoi lé uathoibrithe ar chor ar bith a deir sé.

Deir an tuarascáil, áfach, gur dócha go mbeidh níos mó ná leath dá gcuid oibre díláithrithe go hiomlán nó go páirteach ag 150,000 nó 6% de phoist anseo mar gheall ar an uathoibriú a sholáthraíonn AI agus go mbeidh orthu fostaíocht nua a aimsiú.

“Is dócha go bhfeicfidh na hoibrithe seo athrú bunúsach ar a bpoist agus b'fhéidir go mbeidh gá iad a athfhostú i slite beatha nua,” a chríochnaíonn an anailís.

Rinne an Grúpa Consulting Consulting thar ceann Google Ireland an taighde idir Samhain na bliana seo caite agus Márta na bliana seo.

Ghlac thart ar 8% de ghnólachtaí na hÉireann le foirm AI amháin ar a laghad faoin mbliain seo caite, dar leis an tuarascáil, ar chomhchéim le meán an AE, ach taobh thiar de stáit eile i dTuaisceart na hEorpa mar an Danmhairg, an Fhionlainn agus an Bheilg bhí glacadh i bhfad níos airde cheana féin.

Dúirt 58% de cheannairí gnó na hÉireann leis na húdair go bhfuil táirgiúlacht a bhfoirne feabhsaithe cheana féin ag AI.

Maíonn díreach os cionn leath díobh gur ghin sé smaointe nua atá curtha i bhfeidhm cheana féin.

Measann na húdair go mbeidh éifeacht táirgiúlachta AI giniúna in Éirinn cothrom le 1.4% den Olltáirgeacht Intíre gach bliain ag a bhuaicphointe.

Measann siad freisin, áfach, má bhíonn moill cúig bliana ar úsáid na mbuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag AI giniúna, go dtitfidh acmhainneacht fáis an OTI ó 8% nó €40-45 billiún go dtí 2% nó €8-10 billiún.

“Ba cheart d’Éirinn iarracht a dhéanamh láithreacht náisiúnta na bhfathach teicneolaíochta ilnáisiúnta a ghiaráil trí chomhpháirtíochtaí agus cláir mheantóireachta a dhreasú idir na corparáidí seo agus FBManna,” a dúirt comhpháirtí ag an Implement Consulting Group, Martin H Thelle.

“Is féidir leis seo aistriú eolais a éascú, rochtain a sholáthar ar arduirlisí agus acmhainní AI chomh maith le forbairt samhlacha gnó AI-bhunaithe a spreagadh san éiceachóras do ghnólachtaí nuathionscanta,” a dúirt sé.

Tá sé tuartha sa tuarascáil go bhféadfadh AI an tionchar is mó a bheith aige ar mhórearnáil déantúsaíochta na hÉireann, rud a d’fhéadfadh cur le fás táirgiúlachta bliantúil 1.2% nó €15-16 billiún.

Deir sé freisin go bhfuil fiontair bheaga agus mheánmhéide taobh thiar de na corparáidí móra maidir le glacadh AI, le 36% de na gnólachtaí móra ag glacadh leis in 2023, i gcomparáid le 7% de FBManna.

Meastar go mbeidh tionchar ag AI giniúna ar sciar níos airde d’oibrithe ban ná ar fhir, idir dhearfach agus dhiúltach.

Deir an tuarascáil go mbeidh ar Éirinn, le bheith in ann dul san iomaíocht le geilleagair mhóra eile cosúil leis na SA, a bheith ag brath ar thionscnaimh AI a bheith á dtiomáint ag leibhéal an AE.

Luann sé freisin, áfach, go gcaithfear bearnaí i dtiománaithe AI ​​anseo a líonadh, i réimsí mar thallann, forbairt, tráchtála agus taighde.

“Le 20 bliain anuas, tá Éire ar thús cadhnaíochta san aois dhigiteach, ag glacadh le teicneolaíocht nua agus chun cinn nuálaíochta san Eoraip,” a dúirt Vanessa Hartley, ceannaire Google in Éirinn.

“Táimid ag pointe infhillte inniu agus tá deis iontach againn a chinntiú go bhfanfaidh Éire i gcroílár an chéad aistrithe eile chuig AI,” a dúirt sí.

Foilsíodh an tuarascáil agus Google ag seoladh colún oideachais AI nua trína chlár breisoiliúna digiteach, “You’re The Business”, a sheachadtar le Fiontraíocht Éireann agus na hOifigí Fiontair Áitiúla.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button