News

Dúshlán pleanála i gcoinne feirm ghaoithe Chill Mhantáin díbhTá dúshlán tugtha ag an Ard-Chúirt i gcoinne chinneadh cead pleanála a thabhairt d'fheirm ghaoithe ar Shléibhte Chill Mhantáin.

Ghlac Fred Roache agus a mháthair Frances, a bhfuil a muintir i mbun feirmeoireachta ar a gcuid tailte i gCill an Dubh, Eachroim i gCo.

Fuair ​​an tUasal Roache bás go gairid roimh an gcás, a tugadh i gcoinne an údaráis phleanála agus an Stáit, a éisteadh sa chúirt.

I mbreithiúnas níor dhírigh an Breitheamh Siobhan Phelan ar na forais go léir a bhí leis an dúshlán tar éis di a chinneadh nach raibh aon cheann de na hábhair imní a ardaíodh sa dúshlán déanta amach a chuirfeadh neamhbhailíocht ar chinneadh an Bhoird Pleanála cead a thabhairt don ‘Feirm Ghaoithe Ballymanus’ in aice le Eachroim.

D'éiligh na hiarratasóirí nach raibh measúnú ceart déanta ag an mBord ar an tionchar a bheadh ​​ag an bhforbairt bheartaithe, comhdhéanta de 11 tuirbín, ar an soláthar uisce óil chuig a dteach feirme agus a dtailte, a thagann ó fhuarán sléibhe.

Bhí an dúshlán in aghaidh chinneadh an bhoird i mí Aibreáin 2019 cead a thabhairt d’fheirm ghaoithe ginte leictreachais a fhorbairt in aice le réadmhaoin Roache.

Líomhnaíodh freisin gur theip ar an mbord measúnú ceart a dhéanamh ar an tionchar amhairc a bheadh ​​ag an bhforbairt bheartaithe ar an gceantar áitiúil.

Lorg na hiarratasóirí go gcuirfí an cead pleanála a thug an bord, ar dhiúltaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin dó roimhe seo, a chur ar leataobh.

Bhí an forbróir, ABO Wind Limited, ina pháirtí fógra sa chaingean.

Chuir na freagróirí agus an fógra páirtí araon i gcoinne an iarratais chun an cinneadh a chur ar leataobh. D'eascair na himeachtaí as an dara hiarratas ar chead pleanála do thionscadal fuinnimh gaoithe ag bunchnoic iardheisceart Shléibhte Chill Mhantáin, siar agus siar ó dheas d' Eachroim.

Tá an fhorbairt a bheartaítear suite i gceantar foraoise, ar le Coillte Teoranta é, feadh iomaire fadaithe idir Uisce Dhoire agus Abhainn na hUaithne.

Áirítear le limistéar an láithreáin talamh i mbaile fearainn Bhaile Manas agus cuid de Choillearnacha an Rodenaigh as a dtagann Earrach Chill Dubh, a sholáthraíonn uisce do theach cónaithe agus tailte an iarratasóra.

Chuala an chúirt gur theastaigh oibreacha áirithe leis an bhforbairt bheartaithe, lena n-áirítear glanadh talún, leagan crann agus baint fásra.

Ina breithiúnas chinn an Breitheamh Uasal Phelan go raibh measúnú ceart déanta ag an mbord, a rinne Measúnú Tionchair Timpeallachta maidir leis an bhforbairt bheartaithe, ar aon tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an tionscadal ar sholáthar uisce óil na n-iarratasóirí.

Dúirt an breitheamh freisin ar na fíricí sa chás seo gurbh é an cinneadh a rinneadh agus a thacaigh leis na hábhair a bhí os comhair an bhoird ná nach mbeadh aon drochthionchar ar sholáthar uisce an iarratasóra ag eascairt as an tionscadal beartaithe.

Ní foláir, mar sin de, fanacht ar chás ina n-eascróidh sé go cuí lena chinneadh a dúirt an breitheamh leis an gceist maidir le leasanna a chothromú i gcás ina measúnaítear cur isteach agus cad iad na himthosca ina mbeadh sé dleathach forbairt a cheadú i ndáil le cur isteach measúnaithe ar chearta uisce.

Rachaidh an t-ábhar ar ais os comhair na gcúirteanna ag dáta níos déanaí le haghaidh orduithe deiridh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button